Tuần 2. Cái Bống

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Tuần 2. Cái Bống - 1
  • Tuần 2. Cái Bống - 2
  • Tuần 2. Cái Bống - 3
  • Tuần 2. Cái Bống - 4
  • Tuần 2. Cái Bống - 5
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VẠN NINH
TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN PHÚ 3
Bài : C�I B?NG
Môn : T?p d?c ( Ti?t 1)
Giâo viín : Lí Th? Thu Th?y
KÍNH CHÀO QÚY THẦY CÔ
Bàn tay mẹ
Thứ tư ngày 19 tháng 03 năm 2014
Tập đọc
Tìm tiếng trong bài có vần an.
Bàn tay mẹ làm những việc gì cho chị em Bình ?
Đọc câu văn diễn tả tình cảm của Bình đối với mẹ.
?
Kiểm tra bài cũ
Thứ tư ngày 19 tháng 03 năm 2014
Tập đọc (tieát 1)
Cái Bống
Cái Bống là cái bống bang
Khéo sảy, khéo sàng cho mẹ nấu cơm.
Mẹ Bống đi chợ đường trơn
Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng.
Đồng dao
Cái Bống là cái bống bang
Khéo sảy, khéo sàng cho mẹ nấu cơm.
Mẹ Bống đi chợ đường trơn
Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng.
Đồng dao
Thứ tư ngày 19 tháng 03 năm 2014
Tập đọc (tieát 1)
Cái Bống
4
3
2
1
Cái Bống là cái bống bang
Khéo sảy, khéo sàng cho mẹ nấu cơm.
Mẹ Bống đi chợ đường trơn
Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng.
Đồng dao
Thảo luận nhóm:
Tổ 1 - dòng thơ ?: Tìm tiếng mang vần ông, ang.
Tổ 2 - dòng thơ ?: Tìm tiếng mang âm s.
Tổ 3 - dòng thơ ?: Tìm tiếng mang âm tr.
Tổ 4 - dòng thơ ?: Tìm tiếng mang âm r,
tiếng mang vần anh ,ong.
Thứ tư ngày 19 tháng 03 năm 2014
Tập đọc (tieát 1)
Cái Bống
4
3
2
1
Cái Bống là cái bống bang
Khéo sảy, khéo sàng cho mẹ nấu cơm.
Mẹ Bống đi chợ đường trơn
Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng.
Đồng dao
Cái Bống
Tập đọc (tieát 1)
Thứ tư ngày 19 tháng 03 năm 2014
Cái Bống
Thứ tư ngày 19 tháng 03 năm 2014
Tập đọc (tiết 1)
Cái Bống là cái bống bang
Khéo sảy, khéo sàng cho mẹ nấu cơm.
Mẹ Bống đi chợ đường trơn
Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng.
Đồng dao
Cái Bống
Thứ tư ngày 19 tháng 03 năm 2014
Tập đọc (tiết 1)
Cái Bống là cái bống bang
Khéo sảy, khéo sàng cho mẹ nấu cơm.
Mẹ Bống đi chợ đường trơn
Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng.
Đồng dao
cùng hát nào
Cái Bống
Thứ tư ngày 19 tháng 03 năm 2014
Tập đọc (tiết 1)
Cái Bống là cái bống bang
Khéo sảy, khéo sàng cho mẹ nấu cơm.
Mẹ Bống đi chợ đường trơn
Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng.
Đồng dao
ÔN VẦN:
Tìm tiếng trong bài có mang vần anh.
gánh
Cái Bống
Thứ tư ngày 19 tháng 03 năm 2014
Tập đọc (tiết 1)
ÔN VẦN:
Nói câu chứa tiếng:
- có vần anh
- có vần ach
M: Nước chanh mát và bổ.
M: Quyển sách này rất hay.
Chân thành cảm ơn quý thầy cô
Chân thành cảm ơn quý thầy cô
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2015-02-26 18:31:36 | Thể loại: Tập đọc 1 | Lần tải: 189 | Lần xem: | Page: 12 | FileSize: 1.58 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Tuần 2. Cái Bống, Tập đọc 1. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VẠN NINH TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN PHÚ 3Bài : C�I B?NG Môn : T?p d?c ( Ti?t 1)Giâo viín : Lí Th? Thu Th?y KÍNH CHÀO QÚY THẦY CÔ Bàn tay mẹThứ tư ngày 19 tháng 03 năm 2014Tập đọcTìm

https://tailieuhoctap.com/baigiangtapdoc1/tuan-2-cai-bong.rik6zq.html