Tuần 2. Cái Bống

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Tuần 2. Cái Bống - 1
  • Tuần 2. Cái Bống - 2
  • Tuần 2. Cái Bống - 3
  • Tuần 2. Cái Bống - 4
  • Tuần 2. Cái Bống - 5
Kính chào thầy cô và các em
Kh?i d?ng
Bàn tay mẹ
Bàn tay mẹ
Bình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ. Hằng ngày, đôi của mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc.
Đi làm về, mẹ lại đi chợ, nấu cơm. Mẹ còn tắm cho em bé, giặt một chậu đầy.
Bình yêu lắm đôi bàn tay rám nắng, các ngón tay gầy gầy, xương xương của mẹ.
Theo Nguyễn Thị Xuyến
bàn tay
tã lót
Câu 1: Bàn tay mẹ làm những việc gì cho chị em Bình ?
Câu 2: Đọc câu văn diễn tả tình cảm của Bình đối với đôi bàn tay mẹ ?
Cái Bống
Thứ năm ngày 09 tháng 03 năm 2017
Tập đọc
Hoạt động 1 :
Luyện đọc
Cái Bống
Thứ năm ngày 09 tháng 03 năm 2017
Tập đọc
Cái Bống là cái bống bang
Khéo sảy, khéo sàng cho mẹ nấu cơm.
Mẹ Bống đi chợ đường trơn
Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng.
Đồng dao
Cái Bống
Thứ năm ngày 09 tháng 03 năm 2017
Tập đọc
Thảo luận nhóm:
Nhóm : Tìm tieáng coù vaàn ang.
Nhóm : Tìm tieáng coù aâm s.
Nhóm : Tìm tieáng coù aâm tr.
Nhóm : Tìm tieáng coù aâm r.

Cái Bống là cái bống bang
Khéo sảy, khéo sàng cho mẹ nấu cơm.
Mẹ Bống đi chợ đường trơn
Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng.
Đồng dao
Cái Bống
1
2
3
4
Thứ tư ngày 08 tháng 03 năm 2017
Tập đọc
Đồng dao
Cái Bống là cái bống bang
Khéo sảy, khéo sàng cho mẹ nấu cơm.
Mẹ Bống đi chợ đường trơn
Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng.
Cái Bống
sảy
sàng
đường trơn
mưa ròng
Thứ năm ngày 09 tháng 03 năm 2017
Tập đọc
gánh đỡ
Cái Bống là cái bống bang
Khéo sảy, khéo sàng cho mẹ nấu cơm.
Mẹ Bống đi chợ đường trơn
Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng.
Đồng dao
Cái Bống
Thứ năm ngày 09 tháng 03 năm 2017
Tập đọc
Cái Bống
Cái Bống là cái bống bang
Khéo sảy, khéo sàng cho mẹ nấu cơm.
Mẹ Bống đi chợ đường trơn
Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng.
Đồng dao
Thứ năm ngày 09 tháng 03 năm 2017
Tập đọc
Cái Bống
Cái Bống là cái bống bang
Khéo sảy, khéo sàng cho mẹ nấu cơm.
Mẹ Bống đi chợ đường trơn
Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng.
Đồng dao
Thứ năm ngày 09 tháng 03 năm 2017
Tập đọc
Hoạt động 2 :
Ôn vần : anh - ach
Cái Bống
Thứ năm ngày 09 tháng 03 năm 2017
Tập đọc
Cái Bống
Cái Bống là cái bống bang
Khéo sảy, khéo sàng cho mẹ nấu cơm.
Mẹ Bống đi chợ đường trơn
Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng.
Đồng dao
ÔN VẦN:
Tìm tiếng trong bài có vần anh.
gánh
Thứ năm ngày 09 tháng 03 năm 2017
Tập đọc
2. Tìm tiếng ngoài bài có vần
anh - ach:
anh
ach
ÔN VẦN:
Nói câu chứa tiếng:
- có vần anh
- có vần ach
M: Nước chanh mát và bổ.
M: Quyển sách này rất hay.
Trò chơi đối đáp nhanh
* Nói câu chứa tiếng:
- có vần anh
- có vần ach
Trò chơi
đá b……
A . anh
B . ach
b…… tuyết
A . anh
B . ach
ạch
màu x……
A . ach
B . anh
hộp b……
A . anh
B . ach
ánh
viên g…….
A . anh
B . ach
ạch
bức tr…….
A . anh
B . ach

Cái Bống
Cái Bống là cái bống bang
Khéo sảy, khéo sàng cho mẹ nấu cơm.
Mẹ Bống đi chợ đường trơn
Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng.

Đồng dao
Dặn dò
Tập đọc bài, tìm thêm các tiếng và nói câu có chứa vần iêu
Chuẩn bị bài tiết 2, đọc trả lời câu hỏi trong bài
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2017-03-09 20:01:01 | Thể loại: Tập đọc 1 | Lần tải: 105 | Lần xem: | Page: 29 | FileSize: 11.35 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Tuần 2. Cái Bống, Tập đọc 1. Kính chào thầy cô và các emKh?i d?ngBàn tay mẹ Bàn tay mẹ Bình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ. Hằng ngày, đôi của mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc. Đi làm về, mẹ lại đi chợ, nấu cơm. Mẹ còn tắm cho em bé, giặt một chậu đầy. Bình yêu lắm đôi bàn tay rám nắng, các ngón tay gầy gầy, xương xương của mẹ.Theo Nguyễn Thị Xuyếnbàn taytã lótCâu 1: Bàn tay mẹ làm những việc gì cho chị em Bình ?Câu 2: Đọc câu văn diễn tả tình cảm của Bình đối với đôi bàn tay mẹ ?Cái BốngThứ năm ngày 09 tháng 03 năm 2017Tập đ

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/tuan-2-cai-bong.l6gs0q.html