Tuần 2. Cái Bống

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Tuần 2. Cái Bống - 1
  • Tuần 2. Cái Bống - 2
  • Tuần 2. Cái Bống - 3
  • Tuần 2. Cái Bống - 4
  • Tuần 2. Cái Bống - 5
PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN GÒ VẤP
TRƯỜNG TIỂU HỌC: TRẦN QUỐC TOẢN
TẬP ĐỌC ( TIẾT 1)
CÁI BỐNG
KHỞI ĐỘNG
Bài cũ:
BÀN TAY MẸ
Bình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ. Hằng ngày, đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc.

1.Đọc đoạn văn sau và tìm trong đoạn văn ấy tiếng nào mang vần an?
2) Bàn tay mẹ làm những việc gì cho chị em Bình ?
Đi chợ, nấu cơm.
b. Tắm cho em.
c. Giặt một chậu tã lót đầy.
d.Tất cả các câu trên đều đúng.
3) Câu văn diễn tả tình cảm của bình đối với đôi bàn tay mẹ là
a. Bình yêu lắm đôi bàn tay rám nắng.
b. Bình yêu lắm đôi bàn tay rám nắng, các ngón tay gầy gầy, xương xương của mẹ.
TẬP ĐỌC (TIẾT 1)
CÁI BỐNG
Hoạt động 1:

LUYỆN ĐỌC
CÁI BỐNG
Cái Bống là cái bống bang
Khéo sảy, khéo sàng cho mẹ nấu cơm
Mẹ bống đi chợ đường trơn
Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng.
Đồng dao
Đường trơn: đường bị ướt nước mưa, dễ ngã
Gánh đỡ: gánh giúp mẹ
Mưa ròng: mưa nhiều, kéo dài
CÁI BỐNG
Cái Bống là cái bống bang
Khéo sảy, khéo sàng cho mẹ nấu cơm.
Mẹ Bống đi chợ đường trơn
Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng.
Thư giãn
Hoạt động 2:

Tìm và nói thành câu
có tiếng mang vần anh ách.
Tìm tiếng trong bài có vần
anh ?
CÁI BỐNG
Cái Bống là cái bống bang
Khéo sảy, khéo sàng cho mẹ nấu cơm.
Mẹ Bống đi chợ đường trơn
Bống ra đỡ chạy cơn mưa ròng.
gánh
Nói câu chứa tiếng có vần anh?

Nói câu chứa tiếng có vần ach?
Củng cố

1. Tìm caâu chöùa tieáng coù vaàn anh?
b. Con rùa bò rất chậm.
c. Lan chăm tập thể dục.
a. Bé chạy rất nhanh.
c. Nhà bé có nhiều sách.
2. Tìm câu chứa tiếng có vần ach?
a. Chị tôi rất chăm học.
b. Hôm nay, nhà tôi rất vui.
Dặn dò
Đọc bài này nhiều lần, lưu ý các từ khó đọc.
Chuẩn bị : tiết 2
Chào tạm biệt các em
Kính chào quý thầy cô
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-03-02 09:55:03 | Thể loại: Tập đọc 1 | Lần tải: 327 | Lần xem: | Page: 23 | FileSize: 2.09 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Tuần 2. Cái Bống, Tập đọc 1. PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN GÒ VẤPTRƯỜNG TIỂU HỌC: TRẦN QUỐC TOẢN TẬP ĐỌC ( TIẾT 1)CÁI BỐNG KHỞI ĐỘNGBài cũ: BÀN TAY MẸBình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ. Hằng ngày, đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao nhiêu là

https://tailieuhoctap.com/baigiangtapdoc1/tuan-2-cai-bong.gim40q.html