Tuần 2. Cái Bống

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx
  • Tuần 2. Cái Bống - 1
  • Tuần 2. Cái Bống - 2
  • Tuần 2. Cái Bống - 3
  • Tuần 2. Cái Bống - 4
  • Tuần 2. Cái Bống - 5
Kiểm tra bài cũ
1. Bàn tay mẹ làm những việc gì cho chị em Bình?
Mẹ đi chợ, nấu cơm, tắm cho em bé, giặt một chậu tã lót đầy.
2. Tìm câu văn tả tình cảm của Bình đối với đôi bàn tay mẹ?
Bình yêu lắm đôi bàn tay rám nắng, các ngón tay gầy gầy, xương xương của mẹ.
Bức tranh vẽ cảnh gì?
Tập đọc
Cái Bống ( Tiết 1)
*Luyện đọc tiếng, từ khó
bống bang, khéo sảy, khéo sàng, mưa ròng
bống: Âm đầu “b”, vần “ ông”, thanh sắc trên đầu âm “ô”.
bang: Âm đầu “b”, vần “ ang”, thanh ngang.
sảy: Âm đầu “s”, vần “ay”, thanh hỏi trên trên đầu âm “a”.
sàng: Âm đầu “s”, vần “ang”, thanh huyền trên đầu âm “a”.
ròng: Âm đầu “r”, vần “ong”, thanh huyền trên đầu âm “o”.


đường trơn: đường bị ướt nước mưa, dễ ngã.
gánh đỡ: gánh giúp mẹ.
mưa ròng: mưa nhiều, kéo dài.

*Luyện đọc câu
Cái Bống
Cái Bống/ là cái bống bang//
Khéo sảy, /khéo sàng /cho mẹ nấu cơm.//
Mẹ Bống/ đi chợ đường trơn//
Bống ra/ gánh đỡ/ chạy cơn mưa ròng.//
Ôn lại các vần anh, ach
1. Tìm tiếng trong bài có vần anh
“gánh”: âm đầu “g”, vần “anh”, thanh sắc trên đầu âm “a”.
2. Nói câu chứa tiếng:
- có vần anh
-có vần ach
M: Nước chanh mát và bổ.
Quyển sách này rất hay.
Có thể download miễn phí file .pptx bên dưới
Đăng ngày 2017-03-21 19:56:44 | Thể loại: Tập đọc 1 | Lần tải: 7 | Lần xem: | Page: 8 | FileSize: 0.27 M | File type: pptx
lần xem

bài giảng Tuần 2. Cái Bống, Tập đọc 1. Kiểm tra bài cũ1. Bàn tay mẹ làm những việc gì cho chị em Bình? Mẹ đi chợ, nấu cơm, tắm cho em bé, giặt một chậu tã lót đầy.2. Tìm câu văn tả tình cảm của Bình đối với đôi bàn tay mẹ?Bình yêu lắm đôi

https://tailieuhoctap.com/baigiangtapdoc1/tuan-2-cai-bong.5lrs0q.html