Mở rộng khái niệm phân số

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Mở rộng khái niệm phân số - 1
  • Mở rộng khái niệm phân số - 2
  • Mở rộng khái niệm phân số - 3
  • Mở rộng khái niệm phân số - 4
  • Mở rộng khái niệm phân số - 5
Phân số được coi là kết quả của phép chia 3 cho 4
Tương tự người ta cũng gọi là phân số, đọc là:
1) Khái niệm phân số
Vậy phân số có dạng như thế nào?
âm ba phần bốn
Tương tự ở tiểu học, a và b gọi là gì?
a là tử số (tử), b là mẫu số (mẫu) của phân số
2
Khái niệm phân số ở lớp 6 được mở rộng hơn
a, b  N,
a, b  Z,
3
2.Ví dụ :
Chỉ ra tử và mẫu trong trường hợp là phân số ?
VD1: Trong các cách viết sau đây, cách viết nào cho ta phân số ?
VD2: Hãy lấy 3 ví dụ về phân số ?
VD3: Các số nguyên có phải là phân số không? Vì sao?
4
Kiến thức cần ghi nhớ
5
Bài tập 1
6
Bài 2-sgk :
b)
c)
d)
3) Bài tập:
Phần tô màu biểu diễn phân số nào?
7
Bài 3-sgk : Viết các phân số sau:
a) Hai phần bảy b) Âm năm phần chín
c) Mười một phần mười ba d) Mười bốn phần năm
3 : 11 b) – 4 : 7
c) 5 : (-13) d) x chia cho 3 (xZ)
Bài 4-sgk : Viết các phép chia sau dưới dạng phân số :
8
Hướng dẫn về nhà
1) Nắm vững kiến thức:
2) Làm các bài tập trong SGK
3) Đọc mục: “Có thể em chưa biết” trong SGK tập 2 trang 6
4) Xem trước bài: “Phân số bằng nhau” SGK trang 7
9
TRÂN TRỌNG CÁM ƠN CÁC THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH
BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-01-19 11:41:12 | Thể loại: Số học 6 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 9 | FileSize: 0.39 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Mở rộng khái niệm phân số, Số học 6. Phân số được coi là kết quả của phép chia 3 cho 4Tương tự người ta cũng gọi là phân số, đọc là: 1) Khái niệm phân số Vậy phân số có dạng như thế nào?âm ba phần bốnTương tự ở tiểu học, a và b gọi là gì

https://tailieuhoctap.com/baigiangsohoc6/mo-rong-khai-niem-phan-so.1l630q.html