Bài 17: Tim và mạch máu

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 17: Tim và mạch máu - 1
  • Bài 17: Tim và mạch máu - 2
  • Bài 17: Tim và mạch máu - 3
  • Bài 17: Tim và mạch máu - 4
  • Bài 17: Tim và mạch máu - 5
Cấu tạo Tim<br> 1) Cấu tạo ngoài<br> Trình bày cấu tạo ngoài của tim?<br> Em hãy nghiên cứu hình vẽ SGK, kết hợp với mô hình tim xác định cấu tạo tim?<br> Màng tim bao bọc bên ngoài tim.<br> Tâm thất lớn -> phần đỉnh tim.<br>Hoàn thành bảng 17.1:<br>- Dự đoán: ngăn tim nào có thành cơ dày nhất và ngăn nào có thành cơ tim mỏng nhất?<br>- Dự đoán: Giữa các ngăn tim và trong các mạch máu phải có cấu tạo như thế nào để máu chỉ bơm theo 1 chiều?<br>Bảng 17.1: Nơi máu được bơm tới từ các ngăn tim<br>Vậy cấu tạo tim phù hợp với chức năng thể hiện như thế nào?<br>2. Cấu tạo trong<br>Tim 4 ngăn<br> Thành cơ tâm thất dày hơn thành tâm nhĩ (tâm thất trái có thành cơ dày nhất).<br> Giữa tâm nhĩ với tâm thất và giữa tâm thất với động mạnh có van -> máu lưu thông theo một chiều.<br>ii. Cấu tạo mạch máu<br>Phiếu học tập<br>Cấu tạo và chức năng của mạch máu<br>Nghiên cứu H17.2 tr 55 SGK. Trao đổi nhóm để hoàn thành phiếu học tập. Trả lời câu hỏi:<br> Chỉ ra sự khác nhau giữa các loại mạch?<br> Sự khác nhau đó được giải thích như thế nào? <br>Phiếu học tập<br>Cấu tạo và chức năng của mạch máu<br>iii. Chu kỳ co dãn của tim<br> Quan sát H17.3 cho biết mỗi chu kỳ co dãn của tim kéo dài bao nhiêu giây?<br> Tâm nhĩ làm việc bao nhiêu giây? Nghỉ bao nhiêu giây?<br> Tâm thất làm việc bao nhiêu giây? Nghỉ bao nhiêu giây?<br> Tim nghỉ ngơi hoàn toàn bao nhiêu giây?<br>Chu kỳ tim gồm 3 pha:<br> Pha co tâm nhĩ (0,1s): máu từ tâm nhĩ -> tâm thất<br> Pha co tâm thất (0,3s): máu từ tâm thất -> động mạch chủ.<br> Pha dãn chung (0,4s): máu được hút từ tâm nhĩ -> tâm thất<br><br> Trung bình: 75 nhịp/ phút<br> Chỉ số nhịp tim phụ thuộc vào nhiều yếu tố<br>Tại sao tim hoạt động suốt đời mà không mệt mỏi?<br>Củng cố<br>1<br>Điền chú thích các thành phần cấu tạo của tim<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>Tĩnh mạch chủ trên<br>Tâm nhĩ phải<br>Van động mạch chủ<br>Van nhĩ thất<br>Động mạch chủ<br>Tĩnh mạch chủ dưới<br>Động mạch phổi<br>Tĩnh mạch phổi<br>Tâm nhĩ trái<br>Tâm thất trái<br>Vách liên thất<br>Tâm thất phải<br>
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2008-02-05 01:22:15 | Thể loại: Sinh học 8 | Lần tải: 334 | Lần xem: | Page: 19 | FileSize: 2.10 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 17: Tim và mạch máu, Sinh học 8. Cấu tạo Tim 1) Cấu tạo ngoài Trình bày cấu tạo ngoài của tim? Em hãy nghiên cứu hình vẽ SGK, kết hợp với mô hình tim xác định cấu tạo tim? Màng tim bao bọc bên ngoài tim. Tâm thất lớn -> phần đỉnh tim

https://tailieuhoctap.com/baigiangsinhhoc8/bai-17-tim-va-mach-mau.vu7rtq.html