Bài 17: TIM VÀ MẠCH MÁU

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 17: TIM VÀ MẠCH MÁU - 1
  • Bài 17: TIM VÀ MẠCH MÁU - 2
  • Bài 17: TIM VÀ MẠCH MÁU - 3
  • Bài 17: TIM VÀ MẠCH MÁU - 4
  • Bài 17: TIM VÀ MẠCH MÁU - 5
TIM VÀ MẠCH MÁU
I. CẤU TẠO TIM
II. CẤU TẠO MẠCH MÁU
III. CHU KỲ CO DÃN TIM
Kiểm tra bài cũ
Em hãy cho biết vai trò của tim trong hệ tuần hoàn máu ?
Tim có cấu tạo như thế nào để có thể thực hiện tốt vai trò bơm và tạo lực đẩy cho máu lưu thông trong hệ tuần hoàn ?
Mở bài
Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu tạo tim
Các em quan sát hình17-1, 16-1
- Tim gồm những thành phần cấu tạo nào?
- Tim có vai trò gì?
Trả lời:
Thành phần cấu tạo của tim: Tim gồm các ngăn tim (Tâm thất trái, tâm thất phải, tâm nhĩ trái, tâm nhĩ phải) và các van tim
Tim có vai trò bơm máu đi nuôi các phần của cơ thể
Các em quan sát đoạn phim về hoạt động của tim và điền bảng
Kết quả điền bảng
Hãy quan sát bảng và hình vẽ về chiều dài đường đi của máu, dự đoán, trả lời câu hỏi:
- Ngăn tim nào có thành cơ tim dày nhất, thành cơ tim mỏng nhất
- Giữa tim với các mạch máu có cấu tạo như thế nào để máu chỉ được bơm theo 1 chiều
Các em xem các hình sau và nhận xét kết quả dự đoán của mình
Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu tạo mạch máu
Các em hãy quan sát hình 17-2 Cho biết có những loại mạch máu nào? So sánh và chỉ ra sự khác biệt trên và giải thích bằng cách điền vào các số ở bảng sau
3
Các em quan sát lại hình 17-3 trong SGK, xem đoạn phim về chu kỳ hoạt động của tim trên màng hình và hoàn thành bảng
Hoạt động 3: Tìm hiểu chu kỳ co dãn của tim

Một em đọc phần tổng kết

Tim được cấu tạo bởi các cơ tim và mô liên kết tạo thành các ngăn tim (tâm nhĩ phải, tâm nhĩ trái, tâm thất phải, tâm thất trái) và các van tim (van nhĩ-thất, van động mạch)
Mạch máu trong mỗi vòng tuần hoàn đều gồm: động mạch, tĩnh mạch và mao mạch.
Tim co dãn theo chu kỳ. Mỗi chu kỳ gồm 3 pha: pha nhĩ co, pha thất co, pha dãn chung. Sự phối hợp hoạt động giữa các thành phần cấu tạo của tim qua 3 pha làm cho máu được bơm theo một chiều từ tâm nhĩ vào tâm thất và từ tâm thất vào động mạch.
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2011-10-01 09:47:46 | Thể loại: Sinh học 8 | Lần tải: 297 | Lần xem: | Page: 14 | FileSize: 2.15 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 17: TIM VÀ MẠCH MÁU, Sinh học 8. TIM VÀ MẠCH MÁUI. CẤU TẠO TIMII. CẤU TẠO MẠCH MÁUIII. CHU KỲ CO DÃN TIMKiểm tra bài cũEm hãy cho biết vai trò của tim trong hệ tuần hoàn máu ?Tim có cấu tạo như thế nào để có thể thực hiện tốt vai trò

https://tailieuhoctap.com/baigiangsinhhoc8/bai-17-tim-va-mach-mau.uw7exq.html