Bài 17. Tim và mạch máu

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 17. Tim và mạch máu - 1
  • Bài 17. Tim và mạch máu - 2
  • Bài 17. Tim và mạch máu - 3
  • Bài 17. Tim và mạch máu - 4
  • Bài 17. Tim và mạch máu - 5
Động mạch chủ
Mao mạch chủ quản
Mao mạch phổi
VÒNG TUẦN HOÀN LỚN
VÒNG TUẦN HOÀN NHỎ
Tĩnh mạch chủ

Tĩnh mạch phổi
Động mạch phổi
Bài 17. TIM VÀ MẠCH MÁU
I- CẤU TẠO CỦA TIM
Bài 17: Tim và mạch máu

I- CẤU TẠO CỦA TIM

Vị trí của tim?
* Cấu tạo ngoài:
Hình 17.1 . Hình dạng mặt ngoài , phía trước của tim
* Hình dạng:

Bài 17: TIM VÀ MẠCH MÁU
TM chủ trên
Tâm nhĩ phải
ĐM vành phải
Tâm thất phải
TM chủ dưới
Cung ĐM chủ
ĐM phổi
TM phổi
Tâm nhĩ trái
ĐM vành trái
Tâm thất trái
Thảo luận nhóm trong 3 phút
Dựa vào kiến thức đã biết, hình 16-1, hình 17-1,
hoàn thành vào bảng sau:
Bảng 17- 1 : Nơi máu được bơm tới từ các ngăn tim
Tâm thất trái
Tâm thất phải
Vòng tuần hoàn lớn
Vòng tuần hoàn nhỏ
* Cấu tạo trong:
Tim gồm mấy ngăn?
Tâm nhĩ phải
Tâm nhĩ trái
Tâm thất phải
Tâm thất trái
- Thành cơ tâm thất trái dày nhất.
Thành cơ tâm nhĩ phải mỏng nhất
Căn cứ vào chiều dài quãng đường mà máu được bơm qua, dự đoán xem ngăn tim nào có thành cơ tim dày nhất và ngăn tim nào có thành cơ tim mỏng nhất?
- Giữa các ngăn tim và giữa tim với các mạch máu đều có van để đảm bảo máu chỉ vận chuyển theo một chiều nhất định.
Van 2 lá
Van 3 lá
Dự đoán xem giữa các ngăn tim và giữa tim với mạch máu phải có cấu tạo như thế nào để máu chỉ bơm theo một chiều?
Van thất động
II- CẤU TẠO MẠCH MÁU
Có bao nhiêu loại mạch máu ? Đó là những loại nào ?
Có 3 loại mạch máu: Động mạch, Tĩnh mạch, Mao mạch
Bảng so sánh đặc điểm của các loại mạch máu.
Gồm 3 lớp:
+ Mô liên kết
+ Cơ trơn Dày
+Biểu bì
Gồm 3 lớp:
+ Mô liên kết
+ Cơ trơn Mỏng
+ Biểu bì
- 1 Lớp biểu bì
mỏng
- Hẹp
ĐM chủ lớn, nhiều
động mạch nhỏ
Đẩy máu từ tim tới
các cơ quan, vận tốc
và áp lực lớn
- Rộng
Có van 1 chiều
Dẫn máu từ khắp các
TB về tim vận tốc và
áp lực nhỏ
Hẹp nhất
Nhỏ, phân
nhiều nhánh
Trao đổi chất
với TB
III- CHU KỲ CO DÃN CỦA TIM
III. Chu kì co dãn của tim:
Một chu kỳ tim gồm mấy pha?
- Mỗi chu kỳ tim gồm 3 pha.
Trong 1 chu kỳ tim:
Tâm nhĩ làm việc ...... giây, nghỉ ..... giây
Tâm thất làm việc ....... giây, nghỉ ..... giây
Tim nghỉ hoàn toàn ....... giây
Một phút có ........ chu kỳ co giãn tim (nhịp tim)
0,1
0,7
0,3
0,5
0,4
75
Câu 1. Tim nằm ở đâu trong cơ thể con người?
a. Nằm ở trên đầu.
b. Nằm ở hông.
c. Nằm giữa hai lá phổi.
d. Nằm ở phần khoang bụng.
Câu 2 .Tim người có mấy ngăn?Đó là những ngăn nào?
b. Tim người có 4 ngăn ba tâm thất 1 tâm nhĩ
a. Tim người có 4 ngăn hai tâm thất và hai tâm nhĩ.
c. Tim người có 3 ngăn hai tâm nhĩ và 1 tâm thất.
d. Tim người có 4 ngăn ba tâm nhĩ và 1 tâm thất.
Câu 3. Chọn đáp án đúng:
a. Thành tâm nhĩ dày hơn thành tâm thất.
b. Thành tâm thất dày hơn thành tâm nhĩ.
c. Thành mao mạch có 3 lớp: mô liên kết ,cơ trơn và biểu bì.
d. Thời gian làm việc của pha nhĩ co gồm 0,3 s
Dựa vào chu kì hoạt động của tim giải thích tại sao tim hoạt động suốt đời mà không bị mệt?
- Do thời gian hoạt động của tim là 0.4s, thời gian nghĩ ngơi 0.4s giúp cơ tim được phục hồi mà không bị mệt.
Nếu một người làm việc gắng sức mà không nghỉ ngơi thì điều gì sẽ xảy ra?
Cơ thể mệt mỏi, do tim phải làm việc nhiều
Lao động, làm việc và nghỉ ngơi hợp lý
Bảo vệ tim

- Học thuộc bài và làm bài tập SGK trang 59
- Đọc mục “em có biết?”
- Chuẩn bị bài sau.
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2015-01-29 21:41:44 | Thể loại: Sinh học 8 | Lần tải: 48 | Lần xem: | Page: 26 | FileSize: 7.65 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 17. Tim và mạch máu, Sinh học 8. Động mạch chủMao mạch chủ quảnMao mạch phổiVÒNG TUẦN HOÀN LỚNVÒNG TUẦN HOÀN NHỎTĩnh mạch chủTĩnh mạch phổiĐộng mạch phổiBài 17. TIM VÀ MẠCH MÁUI- CẤU TẠO CỦA TIMBài 17: Tim và mạch máu I- CẤU TẠO

https://tailieuhoctap.com/baigiangsinhhoc8/bai-17-tim-va-mach-mau.htr5zq.html