Bai 17 Tim va Mach Mau

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bai 17 Tim va Mach Mau - 1
  • Bai 17 Tim va Mach Mau - 2
  • Bai 17 Tim va Mach Mau - 3
  • Bai 17 Tim va Mach Mau - 4
  • Bai 17 Tim va Mach Mau - 5
xin trân trọng chào mừng
quý thầy giáo, cô giáo !
GVTH: Nguyễn Văn Lực
Bài 17 : tim và mạch máu
Phòng GD-ĐT hưng hà
Trường thcs tháI phương
1. Hệ tuần hoàn gồm:
A. Động mạch, tĩnh mạch và tim. C. Tim và hệ mạch.
B. Tâm nhĩ, tâm thất, động mạch, tĩnh mạch. D. Cả A, B, và D.
2. Máu lưu chuyển trong toàn cơ thể là do:
A. Tim co bóp đẩy máu vào hệ mạch. C. Cơ thể luôn cần chất dinh dưỡng.
B. Hệ mạch dẫn máu đi khắp cơ thể. D. Chỉ A và B.
3. Điểm xuất phát của hệ bạch huyết là:
A. Mao mạch bạch huyết. C. Mao mạch bạch huyết ở các cơ quan trong cơ thể.
B. Các cơ quan trong cơ thể.
4. Vai trò của Tim là:
A. Co bóp tao lực đẩy và đẩy máu. B. Chung tâm của cơ thể.
C. Chứa máu. D. Cả A, B và C.
5. Hệ mạch gồm:
A. Động mạch, tĩnh mạch và hạch bạch huyết. B. Mao mạch và mạch bạch huyết.
C. Động mạch, tĩnh mạch và mao mạch. D. Cả A, B và C.
Kiểm tra bài cũ:
O
O
O
O
O
Bài 17 : tim và mạch máu
I. cấu tạo tim
Các em quan sát hình cấu tạo ngoài của Tim và tìm hiểu SGK cho biết:
Tim được bao bọc bởi thứ gì?
Bài 17 : tim và mạch máu
I. cấu tạo tim
- Màng Tim bao bọc bên ngoài.
Các em quan sát cấu tạo trong
của Tim, hoạt động nhóm và cho biết:
Tim có mấy ngăn là những ngăn nào?
2. Thành cơ tâm nào dày nhất vì sao?
3. Giữa tâm nhĩ và tâm thất có mối liên
hệ gì về cấu tạo?
Tim có 4 ngăn.
Thành cơ tâm thất dày hơn thành cơ tâm nhĩ trong đó thành cơ tâm thất trái là dày nhất.
- Giữa tâm nhĩ với tâm thất có van tim ? máu lưu thông theo một chiều.
Bài 17 : tim và mạch máu
I. cấu tạo tim
- Màng Tim bao bọc bên ngoài.
Tim có 4 ngăn.
Thành cơ tâm thất dày hơn thành cơ tâm nhĩ trong đó thành cơ tâm thất trái là dày nhất.
- Giữa tâm nhĩ với tâm thất có van tim ? máu lưu thông theo một chiều.
Các Em quan sát hình về Tuần hoàn máu và hoàn thành bảng sau:
Tâm thất trái
Tâm thất phải
Động mạch chủ
Động mạch phổi
Bài 17 : tim và mạch máu
I. cấu tạo tim
- Màng Tim bao bọc bên ngoài.
Tim có 4 ngăn.
Thành cơ tâm thất dày hơn thành cơ tâm nhĩ trong đó thành cơ tâm thất trái là dày nhất.
- Giữa tâm nhĩ với tâm thất có van tim ? máu lưu thông theo một chiều.
Ii. cÊu t¹o m¹ch m¸u
Các Em quan sát hình về cấu tạo hệ mạch, hoạt động
nhóm và hoàn thành bảng sau:
Bài 17 : tim và mạch máu
I. cấu tạo tim
- Màng Tim bao bọc bên ngoài.
Tim có 4 ngăn.
Thành cơ tâm thất dày hơn thành cơ tâm nhĩ trong đó thành cơ tâm thất trái là dày nhất.
- Giữa tâm nhĩ với tâm thất có van tim ? máu lưu thông theo một chiều.
Ii. cÊu t¹o m¹ch m¸u
-Thành mạch có 3 lớp: Mô liên kết, Cơ trơn, Biểu bì. Rất dày.
-Lòng mạch hẹp.
Dẫn máu từ tim tới các cơ quan với
vận tốc cao, áp lực lớn.
-Thành mạch có 3 lớp: Mô liên kết, Cơ trơn, Biểu bì. Mỏng.
-Lòng mạch rộng.
Dẫn máu từ khắp các tế bào của cơ
thể về tim với vận tốc, áp lực nhỏ.
-Thành mỏng chỉ gồm một lớp biểu bì.
-Lòng hẹp.
-Nhỏ và phân nhánh nhiều.
Tỏa rộng tới từng tế bào của các mô,
tạo điều kiện cho sự trao đổi chất với
các tế bào.
Bài 17 : tim và mạch máu
I. cấu tạo tim
- Màng Tim bao bọc bên ngoài.
Tim có 4 ngăn.
Thành cơ tâm thất dày hơn thành cơ tâm nhĩ trong đó thành cơ tâm thất trái là dày nhất.
- Giữa tâm nhĩ với tâm thất có van tim ? máu lưu thông theo một chiều.
Ii. cÊu t¹o m¹ch m¸u
Iii. chu k× co gi·n cña tim
- Động mạch:
- Tĩnh mạch:
- Mao mạch:
Thành mạch có 3 lớp (Mô liên kết, Cơ trơn, Biểu bì). Rất dày. Lòng mạch hẹp.
Thành mạch có 3 lớp (Mô liên kết, Cơ trơn, Biểu bì). Mỏng. Lòng mạch rộng.
Thành mỏng chỉ gồm một lớp biểu bì. Lòng hẹp. Nhỏ và phân nhánh nhiều.
Máu từ tâm thất vào ĐM chủ
0,1
0,7
Máu từ tâm nhĩ vào tâm thất.
0,3
0,5
0,8 – (0,1+0,3)= 0,4
Máu hút từ TM về tâm nhĩ.
Các Em quan sát sơ đồ và hoàn thành bảng sau:
Bài 17 : tim và mạch máu
I. cấu tạo tim
- Màng Tim bao bọc bên ngoài.
Tim có 4 ngăn.
Thành cơ tâm thất dày hơn thành cơ tâm nhĩ trong đó thành cơ tâm thất trái là dày nhất.
- Giữa tâm nhĩ với tâm thất có van tim ? máu lưu thông theo một chiều.
Ii. cÊu t¹o m¹ch m¸u
Iii. chu k× co gi·n cña tim
- Động mạch:
- Tĩnh mạch:
- Mao mạch:
Thành mạch có 3 lớp (Mô liên kết, Cơ trơn, Biểu bì). Rất dày. Lòng mạch hẹp.
Thành mạch có 3 lớp (Mô liên kết, Cơ trơn, Biểu bì). Mỏng. Lòng mạch rộng.
Thành mỏng chỉ gồm một lớp biểu bì. Lòng hẹp. Nhỏ và phân nhánh nhiều.
- Pha co tâm thất (0,3s): Máu từ tâm thất vào Động Mạch chủ.
- Pha co tâm nhĩ (0,1s): Máu từ tâm nhĩ vào tâm thất.
- Pha dãn chung (0,4s): Máu hút từ Tĩnh Mạch về tâm nhĩ.
Chu kì Tim gồm 3 pha:
Hãy tìm cụm từ thích hợp điền vào hàng ngang và từ đó tìm ra từ hàng dọc?
05
04
03
02
01
00
Bài 17 : tim và mạch máu
I. cấu tạo tim
- Màng Tim bao bọc bên ngoài.
Tim có 4 ngăn.
Thành cơ tâm thất dày hơn thành cơ tâm nhĩ trong đó thành cơ tâm thất trái là dày nhất.
- Giữa tâm nhĩ với tâm thất có van tim ? máu lưu thông theo một chiều.
Ii. cÊu t¹o m¹ch m¸u
Iii. chu k× co gi·n cña tim
- Động mạch:
- Tĩnh mạch:
- Mao mạch:
Thành mạch có 3 lớp (Mô liên kết, Cơ trơn, Biểu bì). Rất dày. Lòng mạch hẹp.
Thành mạch có 3 lớp (Mô liên kết, Cơ trơn, Biểu bì). Mỏng. Lòng mạch rộng.
Thành mỏng chỉ gồm một lớp biểu bì. Lòng hẹp. Nhỏ và phân nhánh nhiều.
- Pha co tâm thất (0,3s): Máu từ tâm thất vào Động Mạch chủ.
- Học bài, trả lời câu hỏi và làm bài tập SGK tr.59.
- Đọc mục: "Em có biết?"
- Chuẩn bị bài mới.
- Pha dãn chung (0,4s): Máu hút từ Tĩnh Mạch về tâm nhĩ.
Chu kì Tim gồm 3 pha:
Dặn dò:
- Pha co tâm nhĩ (0,1s): Máu từ tâm nhĩ vào tâm thất.
Hẹn gặp lại!
GVTH: NGuyễn Văn Lực
Xin Kính Chúc Quý thầy cô giáo
và các em học sinh mạnh khoẻ
Hạnh phúc & thành đạt
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2010-05-11 13:32:17 | Thể loại: Sinh học 8 | Lần tải: 126 | Lần xem: | Page: 12 | FileSize: 2.45 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bai 17 Tim va Mach Mau, Sinh học 8. xin trân trọng chào mừng quý thầy giáo, cô giáo ! GVTH: Nguyễn Văn Lực Bài 17 : tim và mạch máuPhòng GD-ĐT hưng hàTrường thcs tháI phương 1. Hệ tuần hoàn gồm: A. Động mạch, tĩnh mạch và tim. C. Tim và

https://tailieuhoctap.com/baigiangsinhhoc8/bai-17-tim-va-mach-mau.e8vvxq.html