Bài 17. Tim và mạch máu

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 17. Tim và mạch máu - 1
  • Bài 17. Tim và mạch máu - 2
  • Bài 17. Tim và mạch máu - 3
  • Bài 17. Tim và mạch máu - 4
  • Bài 17. Tim và mạch máu - 5
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINHVỀ DỰ GIỜ LỚP 8C

MÔN : SINH HỌC 8

Giáo viên thực hiện: Nông Thị Nhung
Đơn vị: Trường THCS Yên Phúc
TIẾT 17 BÀI 17 TIM VÀ MẠCH MÁU
Bảng 17.1 Nơi máu được bơm tới các ngăn
0
1
2
3
Điền thông tin thích hợp vào phiếu học tập sau:
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2015-11-12 10:50:21 | Thể loại: Sinh học 8 | Lần tải: 15 | Lần xem: | Page: 9 | FileSize: 0.58 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 17. Tim và mạch máu, Sinh học 8. NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINHVỀ DỰ GIỜ LỚP 8CMÔN : SINH HỌC 8Giáo viên thực hiện: Nông Thị NhungĐơn vị: Trường THCS Yên PhúcTIẾT 17 BÀI 17 TIM VÀ MẠCH MÁUBảng 17.1 Nơi máu được b

https://tailieuhoctap.com/baigiangsinhhoc8/bai-17-tim-va-mach-mau.bdmf0q.html