Bài 17- Tim và mạch máu

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 17- Tim và mạch máu - 1
  • Bài 17- Tim và mạch máu - 2
  • Bài 17- Tim và mạch máu - 3
  • Bài 17- Tim và mạch máu - 4
  • Bài 17- Tim và mạch máu - 5
Chào mừng các thầy giáo, cô giáo về dự hội thi
Chúc các em học giỏi
Kiểm tra bài cũ
1. Em hãy chỉ đường đi của máu ở vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhỏ?
Hình 16.1 Sơ đồ cấu tạo hệ tuần hoàn
2. Nêu vai trò của tim và hệ mạch?

Tim co bóp tạo lực đẩy máu .
Hệ mạch vận chuyển máu từ tim
đến tế bào và từ tế bào về tim .
- Tim và hệ mạch thực hiện chu
trình luân chuyển máu trong cơ
thể


Tim và mạch máu
Tiết 17
Vị trí và hình dạng của tim?
I. Cấu tạo tim
* V? trớ, hỡnh d?ng c?a tim:
- N?m gi?a 2 lỏ ph?i, hoi l?ch sang trỏi.
- Hỡnh chúp d?nh quay xu?ng du?i.


I. Cấu tạo tim
Tim và mạch máu
Tiết 17
I. Cấu tạo tim
- M�ng bao tim: M?t trong ti?t d?ch tim co búp d? d�ng.
D?ng m?ch v�nh -> d?n mỏu d?n nuụi tim.
- Tim du?c c?u t?o b?i co tim v� mụ liờn k?t.
Tim và mạch máu
Tiết 17
Nối cột A phù hợp với nội dung cột B
Dựa vào kiến thức về mô hãy cho biết. Tim được cấu tạo từ loại mô nào?
I. Cấu tạo tim

Tâm thất trái
Tâm thất phải
Vòng tuần hoàn lớn
Vòng tuần hoàn nhỏ
Bẳng 17.1-Máu được bơm từ các ngăn tim
Tim và mạch máu
Tiết 17
Dự đoán xem ngăn tim nào có thành cơ tim dày nhất? Ngăn nào có thành cơ tim mỏng nhất?
Van 3 lá
TiÕt 17 - Tim vµ m¹ch m¸u
Cấu tạo tim
Cấu tạo mạch máu

Có 3 loại mạch máu: Động mạch, tĩnh mạch, mao mạch.
Có bao nhiêu loại mạch máu ? Đó là những loại nào ?
3 lớp: Biểu bì, cơ trơn, mô liên kết -> Dày hơn TM
3 lớp: Biểu bì, cơ trơn, mô liên kết -> mỏng hơn ĐM
1 lớp biểu bì
Hẹp
Rộng
Hẹp nhất
Có van
1 chiều
Nhỏ, phân
nhánh
nhiều
Dẫn máu từ tim
đến các cơ quan
với vận tốc và áp
lực lớn
Dẫn máu từ khắp
các tế bào về tim,
vận tốc và áp lực
nhỏ.
Trao đổi
chất với tế
bào.
Tim và mạch máu
Tiết 17
Có sợi đàn hồi
II. Cấu tạo mạch máu
- D?ng m?ch: Th�nh m?ch cú 3 l?p d�y.
- Tinh m?ch: Th�nh m?ch cú 3 l?p m?ng.
- Mao mach: Th�nh m?ch g?m 1 l?p m?ng.
III. Chu kỳ co dãn của tim
Tim và mạch máu
Tiết 17
TiÕt 17 - Tim vµ m¹ch m¸u
Cấu tạo tim
Cấu tạo mạch máu
Chu kỳ co dãn của tim

Một chu kỳ tim gồm mấy pha?
Cấu tạo tim
Cấu tạo mạch máu
Chu kỳ co dãn của tim
- M?i chu k? tim g?m 3 pha.

Tim và mạch máu
Tiết 17
Trong 1 chu kỳ tim:
TN làm việc ...... giây, nghỉ ..... giây
TT làm việc ....... giây, nghỉ ..... giây
Tim nghỉ hoàn toàn .......giây
Một phút có ........ chu kỳ co giãn tim (nhịp tim)
0,1
0,7
0,3
0,5
0,4
75
Sự phối hợp hoạt động của các thành phần cấu tạo của tim qua 3 pha làm cho máu được bơm theo 1 chiều: Từ tâm nhĩ -> tâm thất -> động mạch
- Nhịp tim phụ thuộc vào các yêu tố nào:
Trạng thái sinh lý, giới tính, độ tuổi, luyện tập và bệnh lý...
Em hãy so sánh nhịp tim ở trạng thái ngồi nghỉ
và sau khi chạy tại chỗ?
Trong chu kỳ tim, các van nhĩ thất và van ĐM hoạt động ntn?
Hoạt động của các van trong sự vận chuyển máu
Mở
Đóng
Từ TN vào TT
Đóng
Mở
Từ TT vào ĐM
Mở
Đóng
Từ TM vào TN
rồi vào TT
Tim và mạch máu
Cấu tạo tim
- M�ng bao tim
- D?ng m?ch v�nh -> d?n mỏu d?n nuụi tim.
- Tim cú 2 tõm th?t, 2 tõm nhi
- Tim du?c c?u t?o b?i cỏc co tim v� mụ liờn k?t
- Th�nh co tim TT d�y hon TN.
- Th�nh TT trỏi d�y hon TT ph?i.
- Gi?a TT v� TN cú van nhi th?t.
- Gi?a TT v� DM cú van d?ng m?ch
III. Chu kỳ co dãn của tim
- Tim co dón theo chu k? tim g?m 3 pha:
+ Pha nhi co: 0,1s
+ Pha th?t co: 0,3s
+ Pha dón chung: 0,4s
- M?i chu k? co gión l� nh?p tim

II. Cấu tạo mạch máu
- D?ng m?ch : Th�nh cú 3 l?p d�y
- Tinh m?ch: Th�nh cú 3 l?p m?ng,
- Mao m?ch: Th�nh g?m 1 l?p m?ng.
Tiết 17
Tại sao tim hoạt động suốt đời mà không biết mệt ?
1
2
4
5
6
7
8
10
12
9
Tâm nhĩ trái
Tâm thất trái
Van nhĩ thất
ĐM phổi
TM chủ trên
Tâm nhĩ phải
Van ĐM
Tâm thất phải
TM chủ dưới
Cung ĐM chủ
Vách liên thất
11
TM mạch phổi
3
Ô chữ diệu kỳ
1
5
2
3
4
6
7
5
1. Loại mạch nào có thành dày nhất?
3
4
5
6
8
2
1
N
G
M

H

Đ
7
C
1
2
3
4
6
7
5
T
N
H
ĩ
T
H

2. Loại van nào giúp máu chảy theo một chiều từ tâm nhĩ xuống tâm thất?
3. Loại cơ nào cấu tạo nên thành của tim?
4.Chu kì co giãn của tim gồm mấy pha?
5. Ngăn tim nào có thành dày nhất?
6. Lớp ngoài cùng của động mạch và tĩnh mạch được cấu tạo bởi loại mô nào?
6
7. Mười chu kì co giãn của tim kéo dài mấy giây?
3
4
5
1
2
M
G
I
Â
T
á
7
Y
4
5
6
7
8
1
2
3
9
i
ê
n
K
ế
m
ô
l
t
10
7
8
9
5
6
2
3
4
1
11
1
2
3
4
5
B
A
P
a
H
1
2
3
4
5
c
ơ
t
m
I
T
t
r
h

â
m
t
t
á
i
3
N
2
H
3
M
4
i
7
3
P
4
I
T
Làm bài tập 1, 2, 3, 4 SGK trang 57
Đọc “Em có biết “ SGK trang 5
Vẽ hình 17.1; h17.2 SGK trang 54+55
Ôn tâp chương I, II,II
Kiểm tra 1 tiết.
hướng dẫn về nhà
Chúc hội thi thành công
Tâm nhĩ trái
Động mạch vành trái
Tâm thất trái
Tĩnh mạch phổi
Động mạch phổi
Cung động mạch chủ
Tĩnh mạch chủ trên
Tâm nhĩ phải
Động mạch vành phải
Tâm thất phải
Tĩnh mạch chủ dưới
Cung động mạch chủ
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2009-11-01 07:31:06 | Thể loại: Sinh học 8 | Lần tải: 70 | Lần xem: | Page: 21 | FileSize: 3.67 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 17- Tim và mạch máu, Sinh học 8. Chào mừng các thầy giáo, cô giáo về dự hội thiChúc các em học giỏiKiểm tra bài cũ1. Em hãy chỉ đường đi của máu ở vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhỏ?Hình 16.1 Sơ đồ cấu tạo hệ tuần hoàn2. Nêu va

https://tailieuhoctap.com/baigiangsinhhoc8/bai-17-tim-va-mach-mau.6atzuq.html