Bài 17. Tim và mạch máu

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 17. Tim và mạch máu - 1
  • Bài 17. Tim và mạch máu - 2
  • Bài 17. Tim và mạch máu - 3
  • Bài 17. Tim và mạch máu - 4
  • Bài 17. Tim và mạch máu - 5
Bài 17
TIM VÀ MẠCH MÁU
I.Cấu tạo tim
TIM VÀ MẠCH MÁU
II. Cấu tạo mạch máu
III.Chu kì co dãn của tim .
10
15
12
CẤU TẠO NGOÀI CỦA TIM
Xác định thành phần cấu tạo của tim?
- Tâm thất trái,tâm thất phải,tâm nhĩ trái, tâm nhĩ phải
- Tĩnh mạch chủ trên, tĩnh mạch chủ dưới, động mạch phổi, tĩnh mạch phổi , cung động mạch chủ , động mạch vành trái và phải.
Hãy cho biết tim được cấu tạo bởi loại mô nào?
- Mô liên kết và mô cơ tim
4
a
Màng tim bao bọc bên ngoài tim
Nơi máu được bơm tới
Tâm thất trái
Tâm thất phải
Vòng tuần hoàn lớn
Vòng tuần hoàn nhỏ
Các ngăn tim co
Tâm nhĩ trái co
Tâm nhĩ phải co
Tâm thất trái co
Tâm thất phải co
Hoạt động của van tim
7
Cho biết ngăn tim tim nào có thành dày nhất ?
Thành tâm thất dày hơn thành tâm nhỉ ,thành tâm thất trái dày nhất
Tại sao máu từ tim động mạch chủ , động mạch phổi, cũng như từ tâm nhĩ  tâm thất mà không chảy ngược?
- Giữa tâm thất và động mạch có van động mạch.
- Giữa tâm nhĩ và tâm thất có van nhĩ thất.
 Giúp máu lưu thông theo một chiều.
8
3
SƠ ĐỒ CẤU TẠO CÁC MẠCH MÁU
-Dẫn máu từ tim đến các cơ quan với vận tốc và áp lực lớn
- Dẫn máu từ khắp tế bào về tim với vận tốc và áp lực nhỏ
-Trao đổi chất với tế bào
3
- 3 lớp:(mô liên kết , mô cơ trơn , biểu bì)dày
- Hẹp
-Động mạch chủ lớn , nhiều động mạch nhỏ
- 3 lớp: (mô liên kết , mô cơ trơn , biểu bì) mỏng
-Rộng
-Có van một chiều
- Chỉ gồm một lớp biểu bì mỏng
- Hẹp nhất
-nhỏ phân nhánh nhiều
SƠ ĐỒ CHU KÌ CO DÃN CỦA TIM
14
Hoạt động của tim gồm mấy pha? Mỗi chu kì co tim kéo dài bao nhiêu giây?
Tim co dãn theo chu kì , mỗi chu kì gồm 3 pha.
Tâm nhĩ làm việc bao nhiêu giây và nghỉ bao nhiêu giây?
Pha nhĩ co (0,1s) máu từ tâm nhĩ tâm thất

Tâm thất làm việc bao nhiêu giây và nghỉ bao nhiêu giây?
Pha thất co: (0,3s)máu từ tâm thấtđộng mạch
Tim nghỉ ngơi hoàn toàn bao nhiêu giây?
Pha dãn chung: (0,4s) máu từ tĩnh mạchtâm nhĩtâm thất
3
12
Hãy điền chú thích các thành phần cấu tạo của tim ?
BÀI TẬP
Câu 1: Đánh dấu x vào ô  cho các câu đúng trong các câu sau:
a. Có 2 loại mạch máu là động mạch và tĩnh mạch .
b.Có 3 loại mạch máu là động mạch , tĩnh mạch , mao mạch.
c. Động mạch có lòng lớn hơn tĩnh mạch
d. Mao mạch có thành mỏng chỉ gồm 1 lớp biểu bì
X
X


Câu 2. Mỗi chu kì tim làm việc và nghỉ ngơi như sau :
a.
b.
d.
c.
0,4s
0,1s
0,3s
0,8s
ĐÁNG TIẾC EM ĐÃ ĐÁP SAI
CHÚC MỪNG EM ĐÃ ĐÁP ĐÚNG
Câu 3: Trong mỗi chu kì tim làm việc như sau:
a.
b.
c.
d.
Tâm nhĩ làm việc 0,1s nghỉ 0,7s
Tâm thất làm việc 0,3s nghỉ 0,4s
Tim nghỉ ngơi hoàn toàn 0,4s
Cả a,b,c.
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2016-06-30 09:13:03 | Thể loại: Sinh học 8 | Lần tải: 17 | Lần xem: | Page: 16 | FileSize: | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 17. Tim và mạch máu, Sinh học 8. Bài 17 TIM VÀ MẠCH MÁU I.Cấu tạo timTIM VÀ MẠCH MÁU II. Cấu tạo mạch máu III.Chu kì co dãn của tim .101512CẤU TẠO NGOÀI CỦA TIM Xác định thành phần cấu tạo của tim? - Tâm thất trái,tâm thất phải,tâm n

https://tailieuhoctap.com/baigiangsinhhoc8/bai-17-tim-va-mach-mau.66fm0q.html