bài 17 tim và mạch máu

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • bài 17 tim và mạch máu - 1
  • bài 17 tim và mạch máu - 2
  • bài 17 tim và mạch máu - 3
  • bài 17 tim và mạch máu - 4
  • bài 17 tim và mạch máu - 5
Tiết 17: TIM VÀ MẠCH MÁU
I. CẤU TẠO TIM
II. CẤU TẠO MẠCH MÁU
III. CHU KÌ CO DÃN CỦA TIM
I. CẤU TẠO TIM:
1.Cấu tạo ngoài:
- Tim có hình chóp: đáy ở trên, đỉnh ở dưới
- Màng tim bọc ngoài tim
2. Cấu tạo trong:
- Tim được cấu tạo bởi cơ tim
- Tim có 4 ngăn: 2 tâm thất và 2 tâm nhĩ
- Thành cơ tâm thất dày hơn thành tâm nhĩ
- Giữa tâm thất với tâm nhĩ và giữa tâm thất với động mạch có van → máu lưu thông theo một chiều.
II. CẤU TẠO MẠCH MÁU
3 lớp với mô liên kết và cơ trơn dày
Hẹp
3 lớp, mỏng hơn động mạch
Rộng
Có van 1 chiều
Mỏng, chỉ có một lớp biểu bì
Hẹp
Nhỏ và phân nhánh nhiều
Dẫn máu từ tim đến các cơ quan với vận tốc và áp lực lớn
Dẫn máu từ khắp cơ thể về tim với vận tốc và áp lực nhỏ
Tỏa rộng đến từng tế bào của các mô để thực hiện sự trao đổi chất
III. CHU KÌ CO DÃN CỦA TIM:

- Chu kì tim gồm 3 pha, kéo dài 0.8s:
+ Pha nhĩ co ( 0.1s) máu từ tâm nhĩ đến tâm thất
+ Pha thất co ( 0.3s) máu từ tâm thất vào động mạch
+ Pha dãn chung ( 0.4s) máu được đưa từ tĩnh mạch đến tâm nhĩ
Vách liên thất
Tâm nhĩ phải
Tâm thất trái
Tâm nhĩ trái
Van động mạch chủ
Tâm thất phải
Van nhĩ thất
1
2
3
4
5
6
7
Tâm thất trái
Tâm thất phải
Vòng tuần
hoàn lớn
Vòng tuần
hoàn nhỏ
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2011-12-22 16:05:00 | Thể loại: Sinh học 8 | Lần tải: 62 | Lần xem: | Page: 11 | FileSize: 12.55 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng bài 17 tim và mạch máu, Sinh học 8. Tiết 17: TIM VÀ MẠCH MÁUI. CẤU TẠO TIMII. CẤU TẠO MẠCH MÁUIII. CHU KÌ CO DÃN CỦA TIMI. CẤU TẠO TIM: 1.Cấu tạo ngoài: - Tim có hình chóp: đáy ở trên, đỉnh ở dưới - Màng tim bọc ngoài tim 2. Cấu tạo tro

https://tailieuhoctap.com/baigiangsinhhoc8/bai-17-tim-va-mach-mau.1cdpxq.html