Bài 17. Tim và mạch máu

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 17. Tim và mạch máu - 1
  • Bài 17. Tim và mạch máu - 2
  • Bài 17. Tim và mạch máu - 3
  • Bài 17. Tim và mạch máu - 4
  • Bài 17. Tim và mạch máu - 5
Tiết 17: Bài 17: TIM VÀ MẠCH MÁU
I, Cấu tạo tim
1, Cấu tạo ngoài:
Tỉnh mạch chủ trên
Hình 17-1. Hình dạng mặt ngoài, phía trước của tim
Cung động mạch chủ
Động mạch phổi
Tĩnh mạch
phổi
Tâm nhĩ trái
Động mạch
Vành trái
Tâm thất trái
Tĩnh mạch chủ dưới
Tâm thất phải
Động mạch
Vành phải
Tâm nhĩ phải
Tim nằm giữa 2 lá phổi
Màng tim bao bọc bên ngoài
Đáy ở trên, đỉnh ở dưới
Hãy xác định vị trí của tim trong cơ
thể người ? Hãy mô tả cấu tạo ngoài của tim ?
Hãy mô tả cấu tạo trong của tim ?
Tiết 17: Bài 17: TIM VÀ MẠCH MÁU
I, Cấu tạo tim
1, Cấu tạo ngoài:
Tỉnh mạch chủ trên
Hình 17-1. Hình dạng mặt ngoài, phía trước của tim
Cung động mạch chủ
Động mạch phổi
Tĩnh mạch
phổi
Tâm nhĩ trái
Động mạch
Vành trái
Tâm thất trái
Tĩnh mạch chủ dưới
Tâm thất phải
Động mạch
Vành trái
Tâm nhĩ phải
2, Cấu tạo trong:
Tim được cấu tạo bởi cơ tim và mô liên kết.
Gồm 4 ngăn: Tâm nhĩ phải và tâm nhĩ trái ở trên
Tâm thất phải và tâm thất trái ở dưới
Thành TTT là thành dày nhất.
Các van tim: Van nhĩ - thất - Van động mạch
Tiết 17: Bài 17: TIM VÀ MẠCH MÁU
Có 3 loại mạch máu: Động mạch, tĩnh mạch, mao mạch.
Có bao nhiêu loại mạch máu ? Đó là những loại nào ?
Hình 17-2. Sơ đồ cấu tạo các mạch máu
II/ Cấu tạo mạch máu:
I/ Cấu tạo tim:
I. Cấu tạo tim:
II. Cấu tạo mạch máu:
Có 3 loại:
1.Động mạch :
Thành có 3 lớp, mô liên kết và lớp cơ trơn dày, biểu bì
Lòng hẹp.
2.Tĩnh mạch :
Thành có 3 lớp, mô liên kết và lớp cơ trơn mỏng, biểu bì
Lòng rộng
Có van 1 chiều
3.Mao mạch:
Thành mỏng, chỉ có 1 lớp biểu bì
Lòng hẹp nhất
Nhỏ và phân nhánh nhiều
Tiết 17: Bài 17: TIM VÀ MẠCH MÁU
Tiết 17: Bài 17: TIM VÀ MẠCH MÁU
Mỗi chu kỳ co dãn của tim
gồm bao nhiêu pha ?
Đó là những pha nào ?
Pha dãn chung
Van
nhĩ
thất
Hình 13.3 Sơ đồ co dãn của tim
-Tim co giãn theo chu kỳ.
-Mỗi chu kỳ co giãn gồm 3 pha:
Pha giãn chung
Pha nhĩ co
Pha thất co
I. Cấu tạo tim:
II. Cấu tạo mạch máu:
III. Chu kì co dãn của tim:
I. Cấu tạo tim:
II. Cấu tạo mạch máu:
III. Chu kì co dãn của tim:
Quan sát hình 17-3, cho biết mỗi pha co dãn của tim kéo dài bao nhiêu giây ? Mỗi chu kỳ là bao nhiêu giây
Tiết 17: Bài 17: TIM VÀ MẠCH MÁU
Pha nhĩ co : 0.1s
Pha thất co : 0.3s Pha giãn chung :0.4s
-Tim co giãn theo chu kỳ.
-Mỗi chu kỳ co dãn gồm 3 pha:
Pha nhĩ co : 0.1s
Pha thất co : 0.3s
Pha dãn chung :0.4s
Mỗi chu kỳ co dãn của tim gọi là gì?
-Mỗi chu kỳ co dãn của tim gọi là nhịp tim.
Tại sao tim hoạt động suốt đời mà không biết mệt ?
Vì thời gian tim hoạt động bằng thời gian tim nghỉ ngơi, thời gian nghỉ
đủ cho tim hồi phục lại trạng thái ban đầu để chuẩn bị nhịp tim mới.
Tim co bóp được bao nhiêu nhịp trong 1 phút ?
Tim co bóp 75 nhịp/ 1 phút
I. Cấu tạo tim:
II. Cấu tạo mạch máu:
III. Chu kì co dãn của tim:
Tiết 17: Bài 17: TIM VÀ MẠCH MÁU
Câu 1: Ở tim, thành cơ của tâm thất hay tâm nhĩ nào dày nhất:
a. Thành tâm nhĩ trái
b. Thành tâm nhĩ phải
c. Thành tâm thất trái
d. Thành tâm thất phải
Trắc nghiệm: Chọn câu trả lời đúng nhất.
Câu 2: Tâm thất trái co máu sẽ bơm vào:
a. Tâm nhĩ trái
b. Động mạch chủ
c. Tâm nhĩ phải
d. Động mạch phổi
Trắc nghiệm: Chọn câu trả lời đúng nhất.
Bài tập 1: Hãy điền chú thích các thành phần cấu tạo của tim vào H. 17-4
Van nhĩ-thất
Vách liên thất
Tâm nhĩ trái
Tâm nhĩ phải
Tâm thất trái
Tĩnh mạch chủ dưới
Tĩnh mạch chủ trên
Tĩnh mạch phổi
Động mạch phổi
Động mạch chủ
Tâm thất phải
Van DM phổi
Hình 17-4: S¬ ®å cÊu t¹o trong cña tim
Về nhà:
* Làm các bài tập: 1,2,3,4/57(sgk)
* Soạn bài 18: Vận chuyển máu qua hệ mạch. Vệ sinh hệ tuần hoàn.
* Chuẩn bị tiết 19 kiểm tra (1 tiết)
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2016-01-20 10:10:34 | Thể loại: Sinh học 8 | Lần tải: 10 | Lần xem: | Page: 12 | FileSize: 3.24 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 17. Tim và mạch máu, Sinh học 8. Tiết 17: Bài 17: TIM VÀ MẠCH MÁUI, Cấu tạo tim 1, Cấu tạo ngoài:Tỉnh mạch chủ trênHình 17-1. Hình dạng mặt ngoài, phía trước của timCung động mạch chủĐộng mạch phổiTĩnh mạchphổiTâm nhĩ tráiĐộng mạch V

https://tailieuhoctap.com/baigiangsinhhoc8/bai-17-tim-va-mach-mau.0n3h0q.html