Bài 15. Đông máu và nguyên tắc truyền máu

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 15. Đông máu và nguyên tắc truyền máu - 1
  • Bài 15. Đông máu và nguyên tắc truyền máu - 2
  • Bài 15. Đông máu và nguyên tắc truyền máu - 3
  • Bài 15. Đông máu và nguyên tắc truyền máu - 4
  • Bài 15. Đông máu và nguyên tắc truyền máu - 5
TIẾT 15- BÀI 15
ĐÔNG MÁU VÀ NGUYÊN TẮC
TRUYỀN MÁU
BÀI CŨ
Máu gồm những thành phần nào? Chức năng của hồng cầu, bạch cầu?
TIẾT 15
BÀI 15
ĐÔNG MÁU VÀ NGUYÊN TẮC TRUYỀN MÁU
I/ Đông máu
TIẾT 15
BÀI 15
ĐÔNG MÁU VÀ NGUYÊN TẮC TRUYỀN MÁU
I/ Đông máu
Tế bào máu
Máu
Huyết tương
vỡ
enzim
Chất sinh tơ máu
(axitamin, Ca2+)
Ca2+
Huyết thanh
Khối máu đông
Tơ máu
Hồng cầu
Bạch cầu
Tiểu cầu
Máu
Tế bào máu
Huyết tương
vỡ
enzim
Chất sinh tơ máu
(axitamin, Ca2+)
Ca2+
Huyết thanh
Khối máu đông
Tơ máu
Hồng cầu
Bạch cầu
Tiểu cầu
TIẾT 15
BÀI 15
ĐÔNG MÁU VÀ NGUYÊN TẮC TRUYỀN MÁU
I/ Đông máu
TIẾT 15
BÀI 15
ĐÔNG MÁU VÀ NGUYÊN TẮC TRUYỀN MÁU
I/ Đông máu
1. Sự đông máu có ý nghĩa gì đối với sự sống?
4. Tiểu cầu đóng vai trò gì trong quá trình đông máu?
3. Máu không chảy ra khỏi mạch nữa là nhờ đâu?
2. Sự đông máu liên quan tới yếu tố chủ yếu nào của máu?
- Giúp cơ thể tự bảo vệ chống mất nhiều máu khi bị thương.
- Hoạt động của tiểu cầu là chủ yếu.
- Tơ máu kết mạng lưới ôm giữ các tế bào máu tạo thành khối máu đông bịt kín vết thương.
- Giải phóng enzim giúp hình thành búi tơ máu để tạo thành khối máu đông.
Thảo luận theo bàn?
TIẾT 15
BÀI 15
ĐÔNG MÁU VÀ NGUYÊN TẮC TRUYỀN MÁU
I/ Đông máu
Vì sao máu chỉ đông khi chảy ra khỏi mạch, còn lưu thông ở trong mạch thì không bị đông?
Cơ chế.
Trình bày cách hãm máu để đánh tiết canh?
TIẾT 15
BÀI 15
ĐÔNG MÁU VÀ NGUYÊN TẮC TRUYỀN MÁU
I/ Đông máu
Ảnh hiển vi mô tả máu đông
Sốt xuất huyết
TIẾT 15
BÀI 15
ĐÔNG MÁU VÀ NGUYÊN TẮC TRUYỀN MÁU
II/ Các nguyên tắc truyền máu
1. Các nhóm máu ở người.
Có 2 loại kháng nguyên trong hồng cầu là A và B
Có 2 loại kháng thể trong huyết tương là α (gây kết dính A) và β (gây kết dính B)
 Các loại nhóm máu:
Hồng cầu không bị kết dính
Hồng cầu bị kết dính
O
A
B
AB
 gây kết dính A
 gây kết dính B
TIẾT 15
BÀI 15
ĐÔNG MÁU VÀ NGUYÊN TẮC TRUYỀN MÁU
Sơ đồ cho và nhận giữa các nhóm máu ở người
TIẾT 15
BÀI 15
ĐÔNG MÁU VÀ NGUYÊN TẮC TRUYỀN MÁU
2. Các nguyên tắc cần tuân thủ khi truyền máu
- Máu có cả kháng nguyên A và B có thể truyền cho người có nhóm O được không? Vì sao?
- Máu không có kháng nguyên A và B có thể truyền cho người có nhóm máu O được không? Vì sao?
- Máu có nhiễm các tác nhân gây bệnh (virut viêm gan B, virut HIV...) có thể truyền cho người khác được không? Vì sao?
Máu có cả kháng nguyên A và B không truyền cho người có nhóm máu O được vì sẽ bị kết dính hồng cầu.
Máu không có kháng nguyên A và B có thể truyền cho người có nhóm máu O được vì không bị kết dính hồng cầu

Máu có nhiễm các tác nhân gây bệnh (virut viêm gan B, virut HIV...) không được đem truyền cho người khác vì sẽ gây nhiễm các bệnh này cho người được truyền máu
Khi truyền máu cần tuân theo các nguyên tắc:
- Lựa chọn nhóm máu cho phù hợp.
- Kiểm tra mầm bệnh trước khi truyền máu.
TIẾT 15
BÀI 15
ĐÔNG MÁU VÀ NGUYÊN TẮC TRUYỀN MÁU
Ở Việt Nam lấy ngày 7/4 là ngày HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO
1.Tình huống: một người bị thương rất nặng, mất nhiều máu được người nhà đưa đến bệnh viện. Để cứu sống nạn nhân ngay lập tức bác sĩ cho truyền máu. Cách làm đó khiếu người nhà rất băn khoăn lo lắng. Em hãy giải thích để người nhà nạn nhân yên tâm.
2. Thực tế truyền máu:
+ Truyền máu theo nhóm.
+ Truyền máu từng phần.
Bài tập:
2. Chọn đáp án đúng.
Người có nhóm máu B sẽ nhận được máu từ người có nhóm máu:
A. Nhóm máu O và A
B. Nhóm máu O và B
C. Nhóm máu O và AB
D. Nhóm máu A và B
1. Chọn cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu sau:
Đông máu là một cơ chế bảo vệ cơ thể ...........(1)..........
Sự đông máu có vai trò quan trọng của .....(2)...
Khi truyền máu cần ...........(3)............. để tránh tai biến
chống mất máu
tiểu cầu
tuân thủ nguyên tắc
NHIỆM VỤ Ở NHÀ:


* Làm bài tập số 2 & 3.
* Vì sao người nhóm máu O cho được nhóm máu A còn điều ngược lại thì không ?
* Sưu tầm thêm một số hình ảnh về Hiến máu nhân đạo.
* Đọc phần em có biết
* Đọc bài 16.

Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-02-24 17:47:08 | Thể loại: Sinh học 8 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 17 | FileSize: 1.87 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 15. Đông máu và nguyên tắc truyền máu, Sinh học 8. TIẾT 15- BÀI 15ĐÔNG MÁU VÀ NGUYÊN TẮC TRUYỀN MÁU BÀI CŨMáu gồm những thành phần nào? Chức năng của hồng cầu, bạch cầu? TIẾT 15 BÀI 15ĐÔNG MÁU VÀ NGUYÊN TẮC TRUYỀN MÁU I/ Đông máu TIẾT 15 BÀI 15ĐÔNG MÁ

https://tailieuhoctap.com/baigiangsinhhoc8/bai-15-dong-mau-va-nguyen-tac-truyen-mau.hwi40q.html