Bài 10. Hoạt động của cơ

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 10. Hoạt động của cơ - 1
  • Bài 10. Hoạt động của cơ - 2
  • Bài 10. Hoạt động của cơ - 3
  • Bài 10. Hoạt động của cơ - 4
  • Bài 10. Hoạt động của cơ - 5
Sinh Học 8
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
GV: PHAN CHU HẠ
TỔ: TỰ NHIÊN
1
TIẾT 10. BÀI 10: HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ
I/ Công cơ
Hãy chọn từ, cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống
Khi cơ (1) ………… tạo ra một lực.
Cầu thủ đá bóng tác động một (2) ………….. vào quả bóng .
Khi kéo co, hai đội tác động hai (3) …………. ngược chiều nhau
dãn
co
lực kéo
lực hút
lực đẩy
TIẾT 10. BÀI 10: HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ
I/ Công cơ
Qua bài tập và thông tin sách giáo khoa, em nào cho biết:
Thế nào là công của cơ?
-Khi cơ co tạo một lực tác động vào vật làm vật di chuyển tức là đã sinh công.
- Khi cơ co tạo một lực tác động vào vật làm vật di chuyển tức là đã sinh công.
+ Làm thế nào để tính được công của cơ?
A = F.s
- Công cơ được sử dụng vào các thao tác vận động và lao động.
Áp dụng công thức:
Trong đó:
A: Công của cơ (J)
F: Lực tác dụng (N)
S: Quảng đường (m)
Công của cơ được sử dụng vào mục đích gì?
TIẾT 10. BÀI 10: HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ
I/ Công cơ
- Khi cơ co tạo một lực tác động vào vật làm vật di chuyển tức là đã sinh công.
Cơ co phụ thuộc vào yếu tố nào?
- Công của cơ phụ thuộc vào các yếu tố:
+Trạng thái thần kinh
+Nhịp độ lao động
+Khối lượng của vật
Công của cơ phụ thuộc vào các yếu tố:
+Trạng thái thần kinh
+Nhịp độ lao động
+Khối lượng của vật
TIẾT 10. BÀI 10: HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ
I/ Công cơ
II/ Sự mỏi cơ
- Em đã bao giờ bị mỏi cơ chưa?
- Nguyên nhân nào dẫn đến sự mỏi cơ, biện pháp phòng chống như thế nào ?
TIẾT 10. BÀI 10: HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ
I/ Công cơ
II/ Sự mỏi cơ
Nguyên nhân nào dẫn đến mỏi cơ?
1/ Nguyên nhân của sự mỏi cơ
Mỏi cơ là hiện tượng cơ làm việc nặng và lâu  biến độ co cơ giảm  ngừng
Từ bảng em hãy cho biết với khối lượng như thế nào thì công cơ sản ra lớn nhất?
Khối lượng thích hợp thì sản sinh ra công lớn . Vậy mỏi cơ là gì?
- Mỏi cơ là hiện tượng cơ làm việc nặng và lâu  biên độ co cơ giảm  ngừng
TIẾT 10. BÀI 10: HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ
I/ Công cơ
II/ Sự mỏi cơ
Học sinh đọc thông tin, hoàn thành bài tập trắc nghiệm:
+ Mỏi cơ ảnh hưởng như thế nào đến sức khoẻ và lao động ?
+ Làm thế nào để hạn chế sự mỏi cơ trong thể thao, lao động và học tập?
- Hít thở sâu
- Xoa bóp cơ, uống nước đường.
- Cần có thời gian, lao động, học tập, nghỉ ngơi hợp lý .
1/ Nguyên nhân của sự mỏi cơ
2/ Biện pháp chống mỏi cơ
* Nguyên nhân sự mỏi cơ
- lượng oxi cung cấp cho cơ thiếu
- Năng lượng cung cấp ít
- Sản phẩm tạo ra axít lắc tíc tích tụ, đầu độc cơ mỏi.
+ Khi bị mỏi cơ cần làm gì?
Nguyên nhân sự mỏi cơ là:
a) lượng oxi cung cấp cho cơ thiếu
b) Năng lượng cung cấp ít
c) Sản phẩm tạo ra axít lắc tíc tích tụ, dầu độc cơ mỏi.
d) Cả a,b và c
Làm thế nào để hạn chế và chống mỏi cơ?
TIẾT 10. BÀI 10: HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ
I/ Công cơ
II/ Sự mỏi cơ
1/ Rèn luyện thể dục thể thao và lao động ảnh hưởng trước tiên đến hệ cơ quan nào, vì sao hệ cơ quan này phát triển?
2/ Vì sao rèn luyện thể dục thể thao và lao động ảnh hưởng đến toàn bộ cơ quan ?
III/ Thường xuyên luyện tập để rèn luyện cơ
Học sinh thảo luận trong 3 phút, nhóm 1,3 trả lời câu 1. nhóm 2,4 câu 2. nhóm 3,6 câu 3.
3/ Luyện tập như thế nào để có kết quả tốt?
TIẾT 10. BÀI 10: HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ
I/ Công cơ
II/ Sự mỏi cơ
Chúng ta cần phải làm gì để có một hệ cơ khoẻ mạnh?
Rèn luyện thể dục thể thao và lao động ảnh hưởng trước tiên đến hệ cơ quan nào, vì sao hệ cơ quan này phát triển?
III/ Thường xuyên luyện tập để rèn luyện cơ
Học sinh quan sát tranh, thảo luận trong 3 phút tìm câu trả lời:
Luyện tập như thế nào để có kết quả tốt?
Luyện tập thể dục thể thao thường xuyên, vừa sức dẫn tới:
Tăng thể tích cơ (cơ phát triển)
Tăng lực co cơ
Tinh thần sảng khoái  lao động năng suất cao
TIẾT 10. BÀI 10: HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ
I/ Công cơ
- Khi cơ co tạo một lực tác động vào vật làm vật di chuyển tức là đã sinh công.
II/ Sự mỏi cơ
- Mỏi cơ là hiện tượng cơ làm việt nặng và lâu  biến độ co cơ giảm  ngừng
1/ Nguyên nhân của sự mỏi cơ
2/ Biện pháp chống mỏi cơ
III/ Thường xuyên luyện tập để rèn luyện cơ
Luyện tập thể dục thể thao thường xuyên, vừa sức dẫn tới:
- Tăng thể tích cơ (cơ phát triển )
- Tăng lực co cơ
- Tinh thần sảng khoái  lao động cho năng suất cao
Qua bài này chúng ta cần nắm những điều gì?
* Nguyên nhân sự mỏi cơ
- lượng oxi cung cấp cho cơ thiếu
- Năng lượng cung cấp ít
- Sản phẩm tạo ra axít lắc tíc tích tụ, đầu độc cơ mỏi.
- Hít thở sâu
- Xoa bóp cơ, uống nước đường.
- Cần có thời gian, lao động, học tập, nghỉ ngơi hợp lý
Hãy khoang tròn vào chữ cái đầu phương án trả lời đúng nhất:

Bài 1: Các biện pháp làm tăng cường khả năng làm việc của cơ:
A. Tập thể dục và thể thao thường xuyên
B. Ăn uống đủ chất và đủ năng lượng
C. Phải tạo môi trường thoáng khí
D. Tất cả các ý đều đúng
CŨNG CỐ
Câu 1: Nguyên nhân của sự mỏi cơ là?
a. Bài vừa học:
- Học bài theo nội dung ghi vở.
- Trả lời câu hỏi và bài tập 1; 2; 3; 4 SGK/36.
b. Bài sắp học: “TIẾN HOÁ HỆ VẬN ĐỘNG. VỆ SINH HỆ VẬN ĐỘNG”
- Kẻ và hoàn thành bảng 11 SGK/tr 38.
- Tìm những đặc điểm tiến hóa của hệ cơ người?
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2018-10-07 19:41:18 | Thể loại: Sinh học 8 | Lần tải: 19 | Lần xem: | Page: 14 | FileSize: 1.17 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 10. Hoạt động của cơ, Sinh học 8. Sinh Học 8TRƯỜNG THCS NGUYỄN DUGV: PHAN CHU HẠTỔ: TỰ NHIÊN1TIẾT 10. BÀI 10: HOẠT ĐỘNG CỦA CƠI/ Công cơHãy chọn từ, cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống Khi cơ (1) ………… tạo ra một lực. Cầu thủ đá bóng t

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/bai-10-hoat-dong-cua-co.8k810q.html