Bài 1. Bài mở đầu

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 1. Bài mở đầu - 1
  • Bài 1. Bài mở đầu - 2
  • Bài 1. Bài mở đầu - 3
  • Bài 1. Bài mở đầu - 4
  • Bài 1. Bài mở đầu - 5
I. Vị trí của con người trong tự nhiên
Bài 1. BÀI MỞ ĐẦU
I. Vị trí của con người trong tự nhiên
- Người là động vật thuộc lớp thú: Có lông mao, Đẻ con và nuôi con bằng sữa
Thai nhi 16 tuần
Nhau thai thỏ
* Có Lông Mao
* Đẻ con
* Nuôi con bằng sữa mẹ
Đặc điểm con người khác động vật
Lao động, bớt lệ thuộc thiên nhiên
Có tiếng nói, chữ viết, tư duy trừu tượng
Bài 1. BÀI MỞ ĐẦU
I. Vị trí của con người trong tự nhiên
II. Nhiệm vụ của môn Cơ thể người và vệ sinh
Bài 1. BÀI MỞ ĐẦU
I. Vị trí của con người trong tự nhiên
II. Nhiệm vụ của môn Cơ thể người và vệ sinh
- Cung cấp những kiến thức về đặc điểm cấu tạo, chức năng sinh lý của cơ quan trong cơ thể người .
- Mối quan hệ giữa cơ thể và môi trường để đề ra biện pháp bảo vệ cơ thể đồng thời có ý thức hành vi bảo vệ môi trường
- Thấy rõ mối liên quan giữa môn học với các môn khoa học khác như : Y học , điêu khắc ,TDTT
Bài 1. BÀI MỞ ĐẦU
I. Vị trí của con người trong tự nhiên
II. Nhiệm vụ của môn Cơ thể người và vệ sinh
III. Phương pháp học tập môn Cơ thể người
và vệ sinh
- Quan sát : Tranh ảnh, mô hình , tiêu bản , mẫu sống → hình thái , cấu tạo
- Bằng thí nghiệm → chức năng sinh lý của các cơ quan trong cơ thể
- Vận dụng kiến thức giải thích các hiện tượng thực tế có biện pháp rèn luyên thân thể
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2018-10-12 23:11:12 | Thể loại: Sinh học 8 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 11 | FileSize: 0.98 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 1. Bài mở đầu, Sinh học 8. I. Vị trí của con người trong tự nhiênBài 1. BÀI MỞ ĐẦUI. Vị trí của con người trong tự nhiên- Người là động vật thuộc lớp thú: Có lông mao, Đẻ con và nuôi con bằng sữaThai nhi 16 tuầnNhau thai thỏ* C

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/bai-1-bai-mo-dau.dac20q.html