Tiết 63: Động vật quý hiếm

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Tiết 63: Động vật quý hiếm - 1
  • Tiết 63: Động vật quý hiếm - 2
  • Tiết 63: Động vật quý hiếm - 3
  • Tiết 63: Động vật quý hiếm - 4
  • Tiết 63: Động vật quý hiếm - 5
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LAO B?O
? Nêu khái niệm đấu tranh sinh học, ưu & hạn chế của biện pháp này.
? Sử dụng thiên địch, gây bệnh truyền nhiễm, gây vô sinh nhằm hạn chế tác hại của sinh vật gây hại.
Ưu điểm :
- Không gây ô nhiễm môi trường, thực phẩm.
- Không gây hại cho sức khoẻ con người.
- Không gây hiện tượng kh�ng thuốc.
- Hiệu quả cao.
Hạn chế :
- Thiên địch di nhập khó phát triển.
- Thiên địch không diệt triệt để
- Tạo điều kiện cho sinh vật khác phát triển.
- 1 số thiên địch vừa lợi vừa hại.
Tiết 63 : ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM
I. THẾ NÀO LÀ ĐV QUÝ HIẾM?
Nghiên cứu thông tin, trả lời :
? Thế nào là ĐV quý hiếm ?
? Có mấy cấp độ đe doạ tuyệt chủng c?a d?ng v?t quí hi?m?
Tiết 63 : ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM
I. THẾ NÀO LÀ ĐV QUÝ HIẾM ?

+ ĐV quý hiếm là những ĐV có giá trị & số lượng loài giảm sút.
+ Có 4 cấp độ :
- Cấp độ CR : rất nguy cấp, giảm số lượng 80%.
- Cấp độ EN : nguy cấp, giảm số lượng 50%.
- Cấp độ VU : sẽ nguy cấp, giảm số lượng 20%.
- Cấp độ LR : ít nguy cấp, ĐV được nuôi.
II. VÍ DỤ MINH HOẠ CÁC CẤP ĐỘ TUYỆT CHỦNG CỦA ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM Ở VIỆT NAM :
CR
EN
VU
LR
Dùng trong kỹ nghệ khảm tranh.
Làm thuốc & nước hoa.
Xuất khẩu.
Thẩm mỹ & dược liệu.
Thực phẩm.
Dược liệu.
Dược liệu & thí nghiệm y học.
Làm cảnh.
Thẩm mỹ.
Thẩm mỹ, làm cảnh.
VOI
CÁ NGỰA GAI
VƯỢN SIKI
CON TRĂN
TÊ GIÁC 2 SỪNG
GẤU TRÚC
VOỌC CHÀ VÁ CHÂN NÂU
KÌ NHÔNG
HỔ
SẾU ĐẦU ĐỎ
SAO LA
Tiết 63 : ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM
I. THẾ NÀO LÀ ĐV QUÝ HIẾM ?
II. VÍ DỤ MINH HOẠ CÁC CẤP ĐỘ TUYỆT CHỦNG CỦA ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM Ở VIỆT NAM :
III. BIỆN PHÁP BẢO VỆ ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM :
Hoạt động nhóm (3`), trả lời :
1. Nguyên nhân suy giảm số lượng ĐV quý hiếm ?
2. C?n làm gì bảo vệ chúng?
Phá rừng làm `nương rẩy
Săn bắn, buôn bán trái phép
Ơ nhiễm môi trường.
N1
N2
NUÔI NHỐT, BUÔN BÁN, GIẾT MỔ ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM
Tiết 63 : ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM
I. THẾ NÀO LÀ ĐV QUÝ HIẾM ?
II. VÍ DỤ MINH HOẠ CÁC CẤP ĐỘ TUYỆT CHỦNG CỦA ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM Ở VIỆT NAM :
III. BIỆN PHÁP BẢO VỆ ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM :

? - Cấm săn bắn, buôn bán giữ ĐV trái phép.
- Bảo vệ môi trường sống
- Thu?n hố chăn nuôi, chăm sóc đầy đủ
- Thành lập khu bảo tồn thiên nhiên.
- Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục bảo vệ động vật

Thế nào là ĐV quý hiếm? Có mấy cấp độ ?
? Biện pháp bảo vệ ĐV quý hiếm.
HĐ 1.
HĐ 3.
? Học bài, chuẩn bị bài.
? ơn kiến thức từ lớp lưỡng cư.
? Tìm hi?u d?ng v?t cĩ t?m quan tr?ng kinh t? ? d?a phuong.
Chúc các bạn thành công & nhiều sức khoẻ.
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2009-05-05 21:37:45 | Thể loại: Sinh học 7 | Lần tải: 80 | Lần xem: | Page: 18 | FileSize: 4.59 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Tiết 63: Động vật quý hiếm, Sinh học 7. TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LAO B?O? Nêu khái niệm đấu tranh sinh học, ưu & hạn chế của biện pháp này. ? Sử dụng thiên địch, gây bệnh truyền nhiễm, gây vô sinh nhằm hạn chế tác hại của sinh vật gây hại. Ưu

https://tailieuhoctap.com/baigiangsinhhoc7/tiet-63-dong-vat-quy-hiem.w9pbuq.html