tiet 63 đong vat quy hiem

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • tiet 63 đong vat quy hiem - 1
  • tiet 63 đong vat quy hiem - 2
  • tiet 63 đong vat quy hiem - 3
  • tiet 63 đong vat quy hiem - 4
  • tiet 63 đong vat quy hiem - 5

Sinh 7
Tiết 63 : ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM
Kiểm tra bài cũ :
? Nêu khái niệm đấu tranh sinh học, ưu & hạn chế của biện pháp này.
? Sử dụng thiên địch, gây bệnh truyền nhiễm, gây vô sinh nhằm hạn chế tác hại của sinh vật gây hại.
Ưu điểm :
- Không gây ô nhiễm môi trường, thực phẩm.
- Không gây hại cho sức khoẻ con người.
- Hiệu quả cao.
Hạn chế :
- Thiên địch di nhập khó phát triển.
- Thiên địch không diệt triệt để mà chỉ kìm hãm sự phát triển của sinh vật gây hại.
- Tạo điều kiện cho sinh vật gây b?nh khác phát triển.
- 1 số thiên địch vừa lợi vừa hại.
Bài mới :
Tiết 63 : ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM
I. THẾ NÀO LÀ D?NG V?T QUÝ HIẾM?
Nghiên cứu thông tin, trả lời :
? Thế nào là ĐV quý hiếm ?
? Có mấy cấp độ đe doạ tuyệt chủng ?
? ĐV quý hiếm là những ĐV có giá trị v? nhi?u m?t & số lượng loài giảm sút.
? Có 4 cấp độ :
- Cấp độ CR : rất nguy c?p, giảm số lượng 80%.
- Cấp độ EN : nguy cấp, giảm số lượng 50%.
- Cấp độ VU : sẽ nguy cấp, giảm số lượng 20%.
- Cấp độ LR : ít nguy cấp, ĐV quý hiếm được nuôi.ho?c b?o t?n
Tiết 63 : ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM
I. THẾ NÀO LÀ ĐV QUÝ HIẾM ?

+ ĐV quý hiếm là những ĐV có giá trị v? nhi?u m?t & số lượng loài giảm sút.
+ Có 4 cấp độ :
- Cấp độ CR : rất nguy cấp, giảm số lượng 80%.
- Cấp độ EN : nguy cấp, giảm số lượng 50%.
- Cấp độ VU : sẽ nguy cấp, giảm số lượng 20%.
- Cấp độ LR : ít nguy cấp, ĐV quý hiếm được nuôi.ho?c b?o t?n
II. VÍ DỤ MINH HOẠ CÁC CẤP ĐỘ TUYỆT CHỦNG CỦA ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM Ở VIỆT NAM :
CR
EN
VU
LR
Dùng trong kỹ nghệ khảm tranh.
Làm thuốc & nước hoa.
Xuất khẩu.
Thẩm mỹ & dược liệu.
Thực phẩm.
Dược liệu.
Dược liệu & thí nghiệm y học.
Làm cảnh.
Thẩm mỹ.
Thẩm mỹ, làm cảnh.
Tiết 63 : ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM
I. THẾ NÀO LÀ ĐV QUÝ HIẾM ?
II. VÍ DỤ MINH HOẠ CÁC CẤP ĐỘ TUYỆT CHỦNG CỦA ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM Ở VIỆT NAM : ( sgk)
III. BIỆN PHÁP BẢO VỆ ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM :
Nghiên cứu thông tin, trả lời :
? Nguyên nhân suy giảm số lượng ĐV quý hiếm ?
? Làm gì bảo vệ chúng ?
? Phá rừng làm nương r?y, săn bắn, buôn bán trái phép, ô nhiễm môi trường.
? Cấm săn bắn, buôn bán ĐV trái phép, bảo vệ môi trường sống, thành lập khu bảo tồn thiên nhiên.
Tiết 63 : ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM
I. THẾ NÀO LÀ ĐV QUÝ HIẾM ?
II. VÍ DỤ MINH HOẠ CÁC CẤP ĐỘ TUYỆT CHỦNG CỦA ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM Ở VIỆT NAM :
III. BIỆN PHÁP BẢO VỆ ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM :

- Cấm săn bắn, buôn bán ĐV trái phép.
- Bảo vệ môi trường sống.
- Thành lập khu bảo tồn thiên nhiên.
Củng cố :
Thế nào là ĐV quý hiếm? Có mấy cấp độ ?
? Biện pháp bảo vệ ĐV quý hiếm.
HĐ 1.
HĐ 2.
Hướng dẫn HS tự học :
? Học bài, chuẩn bị bài.
? Ô�n kiến thức từ lớp lưỡng cư.
Hết
Cố gắng học tốt
Chúc quý thầy cô giáo và các em sức khoẻ
Chào tạm biệt !
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2010-09-25 11:27:26 | Thể loại: Sinh học 7 | Lần tải: 116 | Lần xem: | Page: 15 | FileSize: 2.26 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng tiet 63 đong vat quy hiem, Sinh học 7. �Sinh 7Tiết 63 : ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾMKiểm tra bài cũ :? Nêu khái niệm đấu tranh sinh học, ưu & hạn chế của biện pháp này. ? Sử dụng thiên địch, gây bệnh truyền nhiễm, gây vô sinh nhằm hạn chế tác hại của

https://tailieuhoctap.com/baigiangsinhhoc7/tiet-63-dong-vat-quy-hiem.hiv1vq.html