Tiết 63: Động vật quí hiếm

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Tiết 63: Động vật quí hiếm - 1
  • Tiết 63: Động vật quí hiếm - 2
  • Tiết 63: Động vật quí hiếm - 3
  • Tiết 63: Động vật quí hiếm - 4
  • Tiết 63: Động vật quí hiếm - 5
Tiết 63: Động vật quí hiếm
Tiết 63: Động vật quí hiếm
I. Thế nào là động vật quí hiếm:
Là động vật có giá trị nhiều mặt và có số lượng giảm sút
Các cấp độ:
+ Rất nguy cấp: Giảm 80%( CR)
+ Nguy cấp: Giảm 50%(EN)
+ Sẽ nguy cấp: Giảm 20%(VU)
+ ít nguy cấp (LR)
II. Ví dụ minh hoạ cấp độ tuyệt chủng của động vật quí hiếm ở Việt Nam:
Tiết 63: Động vật quí hiếm
Rất nguy cấp (CR)
Kĩ nghệ khảm tranh
Nguy cấp (EN)
Thực phẩm ngon, XK
Sẽ nguy cấp ( VU)
Thực phẩm, đặc sản gia vị
Sẽ nguy cấp (VU)
Chữa hen, tăng sinh lực
Nguy cấp (EN))
Chữa còi xương, đồ kĩ nghệ
ít nguy cấp (LR)
ĐV đặc hữu, chim cảnh
ít nguy cấp (LR)
ĐV đặc hữu, làm cảnh
ít nguy cấp (LR)
Thẩm mỹ, làm cảnh
Rất nguy cấp (CR)
Dược liệu SX nước hoa
ít nguy cấp (LR)
Cao khỉ, ĐV thí nghiệm
Một số động vật quí hiếm cần được bảo vệ ở Việt Nam
Động vật quý hiếm
Tê giác một sừng đang trên bờ tuyệt chủng
Tê giác đen đang bị đe doạ tiệt chủng
Voi châu phi đang bị đe doạ tiệt chủng
voọc chà vá chân nâu đang được bảo tồn tại đà nẵng
Bạch hổ một loài thú quý đang được bảo tồn ở trung quốc
Sếu đầu đỏ một động vật quý hiếm ở việt nam
Gấu bắc cực được xếp vào động vật cần bảo tồn
sóc đỏ
Rùa bốn mắt đặc biệt quý hiếm
Tiết 63: Động vật quí hiếm
I. Thế nào là động vật quí hiếm:
II. Ví dụ minh hoạ cấp độ tuyệt chủng của động vật quí hiếm ở Việt Nam:
III. Bảo vệ động vật quí hiếm:
Bảo vệ môi trường sống.
Cấm săn bắn, buôn bán trái phép.
Chăn nuôi, chăm sóc đầy đủ.
Xây dựng khu dự trữ thiên nhiên.
Vì sao phải bảo vệ động vật quí hiếm
Vì chúng có nguy cơ tuyệt chủng
Cần có những biện pháp gì để bảo vệ ĐV quí hiếm
Bài tập: Nối câu ở cột A với câu ở cột B cho phù hợp
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2009-05-03 20:37:09 | Thể loại: Sinh học 7 | Lần tải: 98 | Lần xem: | Page: 15 | FileSize: 0.44 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Tiết 63: Động vật quí hiếm, Sinh học 7. Tiết 63: Động vật quí hiếmTiết 63: Động vật quí hiếmI. Thế nào là động vật quí hiếm:Là động vật có giá trị nhiều mặt và có số lượng giảm sút Các cấp độ: + Rất nguy cấp: Giảm 80%( CR)+ Nguy cấp: Giảm 5

https://tailieuhoctap.com/baigiangsinhhoc7/tiet-63-dong-vat-qui-hiem.vhcbuq.html