tiết 63 - động vật quí hiếm

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • tiết 63 - động vật quí hiếm - 1
  • tiết 63 - động vật quí hiếm - 2
  • tiết 63 - động vật quí hiếm - 3
  • tiết 63 - động vật quí hiếm - 4
  • tiết 63 - động vật quí hiếm - 5
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CHÀ LÀ
Sinh 7
Tiết 63 : ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM
? Nêu khái niệm đấu tranh sinh học, ưu & hạn chế của biện pháp này.
? Sử dụng thiên địch, gây bệnh truyền nhiễm, gây vô sinh nhằm hạn chế tác hại của sinh vật gây hại.
Ưu điểm :
- Không gây ô nhiễm môi trường, thực phẩm.
- Không gây hại cho sức khoẻ con người.
- Không gây hiện tượng lờn thuốc.
- Hiệu quả cao.
Hạn chế :
- Thiên địch di nhập khó phát triển.
- Thiên địch không diệt triệt để mà chỉ kìm hãm sự phát triển của sinh vật gây hại.
- Tạo điều kiện cho sinh vật khác phát triển.
- 1 số thiên địch vừa lợi vừa hại.
Tiết 63 : ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM
I. THẾ NÀO LÀ ĐV QUÝ HIẾM?
Nghiên cứu thông tin, trả lời :
? Thế nào là ĐV quý hiếm ?
? Có mấy cấp độ đe doạ tuyệt chủng ?
? ĐV quý hiếm là những ĐV có giá trị & số lượng loài giảm sút.
? Có 4 cấp độ :
- Cấp độ CR : rất nguy cấm, giảm số lượng 80%.
- Cấp độ EN : nguy cấp, giảm số lượng 50%.
- Cấp độ VU : sẽ nguy cấp, giảm số lượng 20%.
- Cấp độ LR : ít nguy cấp, ĐV được nuôi.
Tiết 63 : ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM
I. THẾ NÀO LÀ ĐV QUÝ HIẾM ?

+ ĐV quý hiếm là những ĐV có giá trị & số lượng loài giảm sút.
+ Có 4 cấp độ :
- Cấp độ CR : rất nguy cấm, giảm số lượng 80%.
- Cấp độ EN : nguy cấp, giảm số lượng 50%.
- Cấp độ VU : sẽ nguy cấp, giảm số lượng 20%.
- Cấp độ LR : ít nguy cấp, ĐV được nuôi.
II. VÍ DỤ MINH HOẠ CÁC CẤP ĐỘ TUYỆT CHỦNG CỦA ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM Ở VIỆT NAM :
CR
EN
VU
LR
Dùng trong kỹ nghệ khảm tranh.
Làm thuốc & nước hoa.
Xuất khẩu.
Thẩm mỹ & dược liệu.
Thực phẩm.
Dược liệu.
Dược liệu & thí nghiệm y học.
Làm cảnh.
Thẩm mỹ.
Thẩm mỹ, làm cảnh.
Tiết 63 : ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM
I. THẾ NÀO LÀ ĐV QUÝ HIẾM ?
II. VÍ DỤ MINH HOẠ CÁC CẤP ĐỘ TUYỆT CHỦNG CỦA ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM Ở VIỆT NAM :
III. BIỆN PHÁP BẢO VỆ ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM :
Nghiên cứu thông tin, trả lời :
? Nguyên nhân suy giảm số lượng ĐV quý hiếm ?
? Làm gì bảo vệ chúng ?
? Phá rừng làm nương rẩy, săn bắn, buôn bán trái phép, ô nhiễm môi trường.
? Cấm săn bắn, buôn bán ĐV trái phép, bảo vệ môi trường sống, thành lập khu bảo tồn thiên nhiên.
Tiết 63 : ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM
I. THẾ NÀO LÀ ĐV QUÝ HIẾM ?
II. VÍ DỤ MINH HOẠ CÁC CẤP ĐỘ TUYỆT CHỦNG CỦA ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM Ở VIỆT NAM :
III. BIỆN PHÁP BẢO VỆ ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM :

- Cấm săn bắn, buôn bán ĐV trái phép.
- Bảo vệ môi trường sống.
- Thành lập khu bảo tồn thiên nhiên.
Thế nào là ĐV quý hiếm? Có mấy cấp độ ?
? Biện pháp bảo vệ ĐV quý hiếm.
HĐ 1.
HĐ 2.
? Học bài, chuẩn bị bài.
? O�n kiến thức từ lớp lưỡng cư.
Mong các bạn góp ý thêm cho mình để mình hoàn thành giáo án tốt hơn.
Chúc các bạn thành công & nhiều sức khoẻ.
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2009-04-10 16:42:58 | Thể loại: Sinh học 7 | Lần tải: 321 | Lần xem: | Page: 15 | FileSize: 2.11 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng tiết 63 - động vật quí hiếm, Sinh học 7. TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CHÀ LÀSinh 7Tiết 63 : ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM? Nêu khái niệm đấu tranh sinh học, ưu & hạn chế của biện pháp này. ? Sử dụng thiên địch, gây bệnh truyền nhiễm, gây vô sinh nhằm hạn chế

https://tailieuhoctap.com/baigiangsinhhoc7/tiet-63-dong-vat-qui-hiem.1zw6tq.html