Bài 28. Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx
  • Bài 28. Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ - 1
  • Bài 28. Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ - 2
  • Bài 28. Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ - 3
  • Bài 28. Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ - 4
  • Bài 28. Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ - 5
Bài 28: Thực hành :Xem băng hình về tập tính của sâu bọ
1. Về giác quan
- Sâu bọ có đủ 5 giác quan:
+ Xúc giác ở dạng lông.
+ Khứu giác ở dạng hố trên râu.
+ Vị giác là những nhú lồi ở tua miệng hay ở đầu chân.
+ Mắt kép cho phép sâu bọ nhìn được màu.
+ Nhiều sâu bọ có cơ quan thu, phát âm thanh.
Hình ảnh về giác quan của ong, bướm
2. Về thần kinh

*Não sâu bọ phát triển, có 3 phần:
-Não trước: + Sống thành xã hội có thể nấm phát triển.
+ Đây là cơ sở thần kinh của các tập tính và hoạt động bản năng của chúng.
-Não giữa.
-Não sau.
3. Về tập tính

*Sâu bọ là những hoạt động sống đặc trưng đáp ứng lại tác nhân của ngoại cảnh, có các đặc điểm:
Thể hiện hoạt động sống của sâu bọ, đặc điểm về dinh dưỡng và sinh sản.
Đáp ứng của sâu bọ với các thích nghi bên ngoài hay bên trong cơ thể.
Gia tăng thích nghi và tồn tại của sâu bọ.
- Có khả năng chuyển giao từ cá thể này sang cá thể khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Hình ảnh về tập tính của sâu bọ
Một số hình ảnh về cất giữ thức ăn của sâu bọ
Sơ đồ phát triển của sâu bướm
Sâu bọ trong sinh sản
Một số sâu bọ khác
Một số loại sâu sứ
Sâu sứ xanh
Có thể download miễn phí file .pptx bên dưới
Đăng ngày 2016-12-05 20:51:50 | Thể loại: Sinh học 7 | Lần tải: 101 | Lần xem: | Page: 13 | FileSize: | File type: pptx
lần xem

bài giảng Bài 28. Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ, Sinh học 7. Bài 28: Thực hành :Xem băng hình về tập tính của sâu bọ 1. Về giác quan - Sâu bọ có đủ 5 giác quan: + Xúc giác ở dạng lông. + Khứu giác ở dạng hố trên râu. + Vị giác là những nhú lồi ở tua miệng hay ở đầu chân. + Mắt kép cho phép sâu bọ nhìn được màu. + Nhiều sâu bọ có cơ quan thu, phát âm thanh...

https://tailieuhoctap.com/baigiangsinhhoc7/bai-28-thuc-hanh-xem-bang-hinh-ve-tap-tinh-cua-sau-bo.wl6p0q.html