Bài 28. Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx
  • Bài 28. Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ - 1
  • Bài 28. Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ - 2
  • Bài 28. Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ - 3
  • Bài 28. Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ - 4
  • Bài 28. Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ - 5
Phòng GD – ĐT Mộ Đức
Trường THCS Nguyễn Trãi
Môn: SINH HỌC 7

GV: Nguyễn Thị Linh Đa
Năm học: 2017 – 2018
Sâu bọ thuộc ngành Chân khớp. Động vật thuộc lớp Sâu bọ vô cùng phong phú gần khoảng một triệu loài, chúng giữ một vai trò quan trọng trong giới tự nhiên.
THỰC HÀNH: XEM BĂNG HÌNH
VỀ TẬP TÍNH CỦA SÂU BỌ
Bài 28 – Tiết 29
Tuần 15
Tỷ lệ số lượng các loài trong các ngành, lớp Động vật
Bài 28 – Tiết 29: THỰC HÀNH: XEM BĂNG HÌNH VỀ TẬP TÍNH CỦA SÂU BỌ
1. Về giác quan
Sâu bọ có đủ 5 giác quan. Xúc giác biểu thị dưới dạng các lông và các râu của chúng, đặc biệt là hai râu dài phía trước.
Bài 28 – Tiết 29: THỰC HÀNH: XEM BĂNG HÌNH VỀ TẬP TÍNH CỦA SÂU BỌ
1. Về giác quan
Khứu giác ở dạng các hố trên râu. Khứu giác của loài ruồi rất nhạy. Ở loài bướm, chúng có thể nhận ra các mùi của nhau cách xa hàng km.
Khứu giác của muỗi
Bài 28 – Tiết 29: THỰC HÀNH: XEM BĂNG HÌNH VỀ TẬP TÍNH CỦA SÂU BỌ
1. Về giác quan
Vị giác là các nhú lồi ở tua miệng hay ở bàn chân. Sâu bọ là những nhà vô địch nhận ra các vị dù nồng độ pha rất loãng.
Ruồi nhà
Bài 28 – Tiết 29: THỰC HÀNH: XEM BĂNG HÌNH VỀ TẬP TÍNH CỦA SÂU BỌ
1. Về giác quan
Thị giác của sâu bọ rất đặc biệt . Một số loài có mắt kép, có thể điều chỉnh để nhìn thấy tia tử ngoại. Một số loài vừa có mắt kép vừa có mắt đơn. Chúng có thể nhìn với góc nhìn rất rộng.
Ong bắp cày
Bài 28 – Tiết 29: THỰC HÀNH: XEM BĂNG HÌNH VỀ TẬP TÍNH CỦA SÂU BỌ
1. Về giác quan
Thính giác: các râu và các lông của sâu bọ rất nhạy với dao động âm, giúp chúng định hướng được nguồn âm phát ra, thậm chí loài muỗi còn nghe được siêu âm. Người ta chế ra được các máy phát siêu âm để đuổi muỗi.
Muỗi Anôphen
Bài 28 – Tiết 29: THỰC HÀNH: XEM BĂNG HÌNH VỀ TẬP TÍNH CỦA SÂU BỌ
1. Về giác quan
2. Về thần kinh
Về thần kinh, não của sâu bọ phát triển có 3 phần: não trước, não giữa, não sau. Đây chính là cơ sở lưu giữ, di truyền những tập tính bản năng của sâu bọ.
Bài 28 – Tiết 29: THỰC HÀNH: XEM BĂNG HÌNH VỀ TẬP TÍNH CỦA SÂU BỌ
Bài 28 – Tiết 29: THỰC HÀNH: XEM BĂNG HÌNH VỀ TẬP TÍNH CỦA SÂU BỌ
1. Về giác quan
2. Về thần kinh
3. Về tập tính
Bài 28 – Tiết 29: THỰC HÀNH: XEM BĂNG HÌNH VỀ TẬP TÍNH CỦA SÂU BỌ
a) Dinh dưỡng
Kiến chăn rệp
Kiến vàng săn mồi
Bài 28 – Tiết 29: THỰC HÀNH: XEM BĂNG HÌNH VỀ TẬP TÍNH CỦA SÂU BỌ
a) Dinh dưỡng
Ong hút mật
Bướm hút mật
Bài 28 – Tiết 29: THỰC HÀNH: XEM BĂNG HÌNH VỀ TẬP TÍNH CỦA SÂU BỌ
b) Sinh sản
Bài 28 – Tiết 29: THỰC HÀNH: XEM BĂNG HÌNH VỀ TẬP TÍNH CỦA SÂU BỌ
c) Tập tính thích nghi và tồn tại
Châu chấu
Rầy nâu
Trong điều kiện thuận lợi sâu bọ sinh sôi rất nhanh gây nên những đại dịch
Bài 28 – Tiết 29: THỰC HÀNH: XEM BĂNG HÌNH VỀ TẬP TÍNH CỦA SÂU BỌ
c) Tập tính thích nghi và tồn tại
Bọ lá
Bọ que
Bài 28 – Tiết 29: THỰC HÀNH: XEM BĂNG HÌNH VỀ TẬP TÍNH CỦA SÂU BỌ
d) Có khả năng chuyển giao từ cá thể này sang cá thể khác,
từ thế hệ này sang thế hệ khác
Sâu bọ còn rất nhiều điều kỳ thú mà con người chưa tìm hiểu hết được
Bọ ngựa
Bọ xít
Bọ cánh cứng
Sâu ban miêu
HÖÔÙNG DAÃN HOÏC TAÄP

- ÑV baøi hoïc tieát naøy: Veà nhaø hoaøn chænh baøi thu hoaïch.
- ÑV baøi hoïc tieát sau: Xem laïi toaøn boä chöông V “Ngaønh chaân khôùp” ñeå chuaån bò cho baøi 29. “Ñaëc ñieåm chung vaø vai troø cuûa ngaønh Chaân khôùp”.
TIẾT HỌC KẾT THÚC
CHÚC CÁC EM HỌC TẬP TỐT
Có thể download miễn phí file .pptx bên dưới
Đăng ngày 2018-03-29 15:44:43 | Thể loại: Sinh học 7 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 20 | FileSize: 91.06 M | File type: pptx
lần xem

bài giảng Bài 28. Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ, Sinh học 7. Phòng GD – ĐT Mộ ĐứcTrường THCS Nguyễn TrãiMôn: SINH HỌC 7GV: Nguyễn Thị Linh ĐaNăm học: 2017 – 2018 Sâu bọ thuộc ngành Chân khớp. Động vật thuộc lớp Sâu bọ vô cùng phong phú gần khoảng một triệu loài

https://tailieuhoctap.com/baigiangsinhhoc7/bai-28-thuc-hanh-xem-bang-hinh-ve-tap-tinh-cua-sau-bo.6ntz0q.html