Bài 21. Quang hợp

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 21. Quang hợp - 1
  • Bài 21. Quang hợp - 2
  • Bài 21. Quang hợp - 3
  • Bài 21. Quang hợp - 4
  • Bài 21. Quang hợp - 5
GV: Trương Thị Hậu
Phòng Giáo Dục Thị Xã Dĩ An
Sinh Học 6.
Trường THCS Tân Bình
Kiểm tra bài cũ
Câu hỏi: Cho biết thí nghiệm sau xác định chất mà lá chế tạo được khi có ánh sáng?
Hình 21.1
Thí nghiệm
Lá chế tạo được tinh bột khi có ánh sáng
Trong quá trình lá chế tạo tinh bột, lá nhả khí ôxi ra môi trường bên ngoài.
Hình 21.2
Tại sao khi nuôi cá cảnh trong bể kính người ta thường thả thêm vào bể các loại rong?
Người ta thường thả thêm vào bể các loại rong vì trong quá trình lá chế tạo tinh bột, lá nhả khí ôxi ra môi trường bên ngoài, khí ôxi hoà tan vào nước, tạo điều kiện cho cá thở tốt hơn.
Lá chế tạo được tinh bột khi có ánh sáng
- Trong quá trình chế tạo tinh bột lá nhả khí oxi ra môi trường bên ngoài
?
?
+
Khí ÔXI
TINH BỘT
ÁNH SÁNG
BÀI 21:
QUANG HỢP (TT)
Bài
21
QUANG HỢP (TT)
1. Cây cần những chất gì để chế tạo tinh bột?
Nghiên cứu thông tin SGK tr.70 và quan sát sơ đồ vận chuyển nước trong cây
Nước
Nước
Nước
Nước
Sơ đồ vận chuyển nước trong cây
Lá cây cần chất gì để chế tạo ra tinh bột?
Lá cây cần nước để chế tạo ra tinh bột
Bài
21
QUANG HỢP (TT)
Khoang chứa khí
Ngoài nước cây còn cần những chất gì để chế tạo tinh bột nữa?
Hình 20.4: Sơ đồ cấu tạo một phần phiến lá
1. Cây cần những chất gì để chế tạo tinh bột?
Bài
21
QUANG HỢP (TT)
a. Thí nghiệm
1. Cây cần những chất gì để chế tạo tinh bột?
Quan sát thí nghiệm sau:
Chậu
A
Chậu
B
Chuông A
Chuông B
Chuông A
Chuông B
Thí nghiệm cây cần những chất gì để chế tạo tinh bột.
PHIẾU HỌC TẬP

Tìm hiểu cây cần chất khí gì để chế tạo tinh bột?
(Thời gian 3 phút)
CHUÔNG A
CHUÔNG B
Màu vàng
Màu xanh tím
Không có

Để chế tạo tinh bột lá cây cần khí cacbonic
Có cốc nước vôi trong
Không có khí cacbônic.
Không có cốc nước vôi trong
Có khí cacbônic.
Bài
21
QUANG HỢP (TT)
Lá cây cần những chất gì để chế tạo ra tinh bột ?
a. Thí nghiệm
1. Cây cần những chất gì để chế tạo tinh bột?
b. Kết luận
Cây cần nước và khí cacbônic để chế tạo tinh bột.
Bài
21
QUANG HỢP (TT)
2. Khái niệm về quang hợp
Lá cây cần những chất gì để chế tạo ra tinh bột ?
Cây cần và để chế tạo tinh bột.
nước
khí cacbônic
+
Qua thí nghiệm 1,2 bài 21 – Quang hợp (t1): Em hãy nhắc lại khi có ánh sáng lá cây chế tạo được chất gì và thải ra khí gì?
Lá cây chế tạo được và thải ra khi có ánh sáng.
tinh bột
khí oxi
+
Ánh sáng
Chất diệp lục
Sơ đồ tóm tắt quá trình quá trình quang hợp:
Tinh bột
Nước
C02
C02
C02
O2
O2
O2
O2
Nước
Sơ đồ quang hợp
Diệp lục
ánh sáng
2. Khái niệm về quang hợp
Bài
21
QUANG HỢP (TT)
nước
+
khí oxi
+
Ánh sáng
tinh bột
Chất diệp lục
khí cacbônic
(rễ hút từ đất)
(lá lấy từ không khí)
(trong lá)
(lá nhả ra ngoài môi trường)
a.Sơ đồ tóm tắt quá trình quang hợp:
2. Khái niệm về quang hợp
Bài
21
QUANG HỢP (TT)
nước
+
khí oxi
+
Ánh sáng
tinh bột
Chất diệp lục
khí cacbônic
(rễ hút từ đất)
(lá lấy từ không khí)
(trong lá)
(lá nhả ra ngoài môi trường)
a.Sơ đồ tóm tắt quá trình quang hợp:
b.Khái niệm quang hợp
Quang hợp là quá trình lá cây nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbônic và năng lượng ánh sáng mặt trời chế tạo ra tinh bột và nhả khí ôxi.
Tinh bột + Các muối khoáng hoà tan  cây chế tạo nhiều chất hữu cơ khác
(đường, chất đạm, chất béo, vitamin…)
2. Khái niệm về quang hợp
Bài
21
QUANG HỢP (TT)
nước
+
khí oxi
+
Ánh sáng
tinh bột
Chất diệp lục
khí cacbônic
(rễ hút từ đất)
(lá lấy từ không khí)
(trong lá)
(lá nhả ra ngoài môi trường)
a.Sơ đồ tóm tắt quá trình quang hợp:
b.Khái niệm quang hợp
Quang hợp là quá trình lá cây nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbônic và năng lượng ánh sáng mặt trời chế tạo ra tinh bột và nhả khí ôxi.
- Từ tinh bột cùng với muối khoáng hoà tan, lá cây còn chế tạo được những chất hữu cơ khác cần thiết cho cây.
Cacbonic
Oxi
Cacbonic
Cacbonic
Cacbonic
Cacbonic
Oxi
Oxi
Oxi
Oxi
Qúa trình trao đổi khí
Tại sao ở xung quanh nhà và những nơi công cộng như trường học, bệnh viện, đường đi. cần trồng nhiều cây xanh?
Trồng nhiều cây xanh để giảm lượng khí cacbônic cung cấp nhiều khí ôxi và làm bầu không khí mát mẻ, trong lành
Trường học
Bệnh viện nhi
GHI NHỚ
Quang hợp là quá trình lá cây nhờ có ……………., sử dụng ……………, khí ……………….. và năng lượng ánh sáng mặt trời chế tạo ra …………… và nhả khí …………

Từ tinh bột cùng với muối khoáng hoà tan, lá cây còn chế tạo được những chất …………….. khác cần thiết cho cây
chất diệp lục
nước
cacbônic
tinh bột
ôxi
hữu cơ
Bài
21
QUANG HỢP (TT)
1/Hoàn thành sơ đồ quang hợp:
----1----- + -----2------- ------3----- + ---- 4--
2/ Lá cây sử dụng nguyên liệu nào để chế tạo tinh bột?
a. Ánh sáng
b. Nước
c. Khí cacbônic
d. Nước và khí cacbônic
Nước
Khí cacbônic
Tinh bột
ôxi
Ánh sáng
Diệp lục
Củng cố
Bài
21
QUANG HỢP (TT)
3/ Trong các bộ phận sau đây của lá, bộ phận nào là nơi xảy ra quá trình quang hợp?
a. Lỗ khí
b. Gân lá
c. Diệp lục
d. Biểu bì
4/ Cây quang hợp tốt vào lúc nào?
a. Ban ngày
b. Chiều tối
c. Ban đêm
d. Cả ngày đêm
5/ Cây xương rồng, chức năng quang hợp do bộ phận nào đảm nhận?
a. Rễ
b. Thân
c. Lá
d. Hoa
Củng cố
Bài
21
QUANG HỢP (TT)
6/ Thân non có màu xanh, có tham gia quang hợp được không? Vì sao?
-Thân non có màu xanh tham gia quang hợp được
-Vì trong tế bào của nó có lục lạp chứa diệp lục
Bài
21
QUANG HỢP (TT)
Hoàng giáp trúc đào
Cây mồng tơi
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Học bài theo câu hỏi SGK / 72
- Đọc mục “Em có biết”.
- Xem bài mới: bài 22
Trả lời câu hỏi gợi ý phần I và II
1
2
3
4
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
Đây là một cơ quan sinh sản của cây chứa hạt
Đây là phần rộng nhất của lá
Đây là nguyên liệu không thể thiếu của quá trình quang hợp
Đây là một bộ phận của thân có chức năng vận chuyển nước
và muối khoáng
Q
U
A
N
G
H
Ơ
P
Ô chữ chìa khoá
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2017-12-15 12:33:28 | Thể loại: Sinh học 6 | Lần tải: 6 | Lần xem: | Page: 26 | FileSize: 5.99 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 21. Quang hợp, Sinh học 6. GV: Trương Thị HậuPhòng Giáo Dục Thị Xã Dĩ AnSinh Học 6.Trường THCS Tân BìnhKiểm tra bài cũCâu hỏi: Cho biết thí nghiệm sau xác định chất mà lá chế tạo được khi có ánh sáng? Hình 21.1Thí nghiệmLá chế

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/bai-21-quang-hop.bxtx0q.html