Bài 10. Cấu tạo miền hút của rễ

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 10. Cấu tạo miền hút của rễ - 1
  • Bài 10. Cấu tạo miền hút của rễ - 2
  • Bài 10. Cấu tạo miền hút của rễ - 3
  • Bài 10. Cấu tạo miền hút của rễ - 4
  • Bài 10. Cấu tạo miền hút của rễ - 5
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
CÙNG CÁC EM HỌC SINH
KIỂM TRA BÀI CŨ
Nhận biết các cây dưới đây
3. Chỉ ra các miền của rễ. Nêu chức năng của từng miền. Theo em miền nào quan trọng nhất.
Miền trưởng thành: Dẫn truyền
Miền hút: hấp thụ nước và muối khoáng
Miền sinh trưởng: làm cho rễ dài ra
Miền chóp rễ: che chở cho đầu rễ
BÀI10:
CẤU TẠO MIỀN HÚT CỦA RỄ
Sơ đồ chung
Cấu tạo chi tiết
Lông hút
Biểu bì
Thịt vỏ
Mạch rây
Mạch gỗ
Ruột
1. Cấu tạo miền hút

1. Cấu tạo miền hút
Miền
hút
Vỏ
Trụ giữa
1. Cấu tạo miền hút
Biểu bì
Thịt vỏ
1. Cấu tạo miền hút
Biểu bì
Thịt vỏ
Gồm 1 lớp tế bào hình đa giác
xếp sát nhau. 1 số tế bào
kéo dài thành lông hút
1. Cấu tạo miền hút
Biểu bì
Thịt vỏ
Gồm nhiều lớp tế bào
có độ lớn khác nhau
1. Cấu tạo miền hút
Ruột
Mạch rây
Bó mạch
Mạch gỗ
1. Cấu tạo miền hút
Mạch rây: gồm những tế bào có vách mỏng
Mạch gỗ: Tế bào có vách hoá gỗ dày, không có chất tế bào
Ruột
Mạch rây
Bó mạch
Mạch gỗ
1. Cấu tạo miền hút
- Hoàn thành sơ đồ sau
Miền
hút
Vỏ
Trụ giữa
Biểu bì
Thịt vỏ
Bó mạch
Ruột
Mạch gỗ
Mạch rây
1. Cấu tạo miền hút

Hình tế bào lông hút
Vách tế bào
Màng sinh chất
Chất tế bào
Nhân
Không bào
- Quan sát hình cho biết:
+ Vì sao mỗi lông hút là một tế bào?
2. Chức năng của miền hút
Vỏ:
+ Biểu bì: bảo vệ , hút nước và muối khoáng
+ Thịt vỏ: Chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa
Trụ giữa:
+ Mạch gỗ: Chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân, lá
+ Mạch rây: Chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây
+ Ruột: Chứa chất dự trữ
?
+ Lông hút có tồn tại mãi không?
+ Có phải tất cả các cây đều có lông hút không? Vì sao?

+ Tìm sự giống nhau và khác nhau giữa tế bào lông hút
và tế bào thực vật
Giống nhau:
Đều gồm các thành phần cuả một tế bào thực vật: vách tế bào, màng sinh chất, chất tế bào, nhận, không bào

Khác nhau:
Hãy giải thích vì sao trên thực tế bộ rễ thường ăn sâu, lan rộng, nhiều rễ con?
CỦNG CỐ
Hãy chỉ ra các bộ phận của miền hút trên tranh.
BÀI 10: CẤU TẠO MIỀN HÚT CỦA RỂ
Về nhà học bài, trả lời câu hỏi và làm bài tập sgk.
Các nhóm làm thí nghiệm: cân các loại cây, quả, củ tươi; Mỗi loại 100g. Để riêng từng loại, thái mỏng các loại cây, quả, củ, sau đó đem phơi thật khô rồi cân lại cho đến khi khối lượng không đổi.
Xem trước bài 11 “sự hút nước và muối khoáng của rễ”
DẶN DÒ:
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2018-10-07 19:36:00 | Thể loại: Sinh học 6 | Lần tải: 16 | Lần xem: | Page: 21 | FileSize: 4.75 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 10. Cấu tạo miền hút của rễ, Sinh học 6. CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔCÙNG CÁC EM HỌC SINHKIỂM TRA BÀI CŨNhận biết các cây dưới đây3. Chỉ ra các miền của rễ. Nêu chức năng của từng miền. Theo em miền nào quan trọng nhất.Miền trưởng thành: Dẫn truyền

https://tailieuhoctap.com/baigiangsinhhoc6/bai-10-cau-tao-mien-hut-cua-re.tk810q.html