Bài 33. Thực hành: Xem phim về tập tính của động vật

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx
  • Bài 33. Thực hành: Xem phim về tập tính của động vật - 1
  • Bài 33. Thực hành: Xem phim về tập tính của động vật - 2
  • Bài 33. Thực hành: Xem phim về tập tính của động vật - 3
  • Bài 33. Thực hành: Xem phim về tập tính của động vật - 4
  • Bài 33. Thực hành: Xem phim về tập tính của động vật - 5
Sinh 11: Bài 33
Tìm hiểu một số tập tính động vật
1. Quen nhờn
2. In vết
3. Học khôn:

4. Học ngầm:
5. Điều kiện hóa:
6. Tập tính sinh sản:
Tập tính xã hội của kiến
Thank you very much
Có thể download miễn phí file .pptx bên dưới
Đăng ngày 2019-04-23 18:05:29 | Thể loại: Sinh học 11 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 11 | FileSize: 161.18 M | File type: pptx
lần xem

bài giảng Bài 33. Thực hành: Xem phim về tập tính của động vật, Sinh học 11. Sinh 11: Bài 33Tìm hiểu một số tập tính động vật1. Quen nhờn2. In vết3. Học khôn:4. Học ngầm:5. Điều kiện hóa:6. Tập tính sinh sản:Tập tính xã hội của kiếnThank you very much

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/bai-33-thuc-hanh-xem-phim-ve-tap-tinh-cua-dong-vat.0bk50q.html