Truyền Tin Qua XINÁP
Bài 30
Nhóm thực hiện: nhóm 2
Bài 30: Truyền Tin Qua XINÁP
I/ Khái niệm xináp:
XINÁP LÀ GÌ?
Tập chung sách giáo khoa trang 121 và quan sát hình trên bài thuyết trình
Bài 30: Truyền Tin Qua XINÁP
I/ Khái niệm xináp:
- Xináp là diện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh, giữa tế bào thần kinh với loại tế bào khác như: tế bào cơ, tế bào tuyến,… có vai trò dẫn truyền xung thần kinh.
- Các kiểu Xináp:
+ Xináp thần kinh – thần kinh
+ Xináp thần kinh – cơ
+ Xináp thần kinh – tuyến
Xináp
thần kinh –
thần kinh
Xináp
thần kinh - cơ
Xináp
thần kinh – tuyến
Bài 30: Truyền Tin Qua XINÁP
II/ Cấu tạo của xináp:
- Có hai loại xináp:
+ xináp điện.
+ xináp hóa học (phổ biến ở động vật).
Cấu tạo Xináp
+ Xináp gồm màng trước, màng sau, khe Xináp và chùy Xináp.
+ Chùy Xináp có các bọc chứa chất trung gian hóa học.
+ Trên màng sau Xináp có các thụ thể tiếp nhận chất trung gian.
- Chất trung gian hóa học phổ biến nhất ở thú là axêtincôlin và norađrênalin. Ngoài ra, còn nhiều chất trung gian hóa học khác nhau như đôpamin, serôtônin, …
* xináp hóa học:Là loại Xináp mà thông tin được truyền qua khe Xináp đến màng sau nhớ các chất trung gian hóa học chứa trong bóng Xináp
XINÁP CẤU TẠO NHƯ THẾ NÀO?
Khe xináp
Sơ đồ cấu tạo xinap hóa học
Bài 30: Truyền Tin Qua XINÁP
III/ Qúa trình truyền tin qua xináp:
Qúa trình truyền tin qua xináp diễn ra như thế nào?
Bài 30: Truyền Tin Qua XINÁP
III/ Qúa trình truyền tin qua xináp:
- Quá trình truyền tin qua xináp gồm các giai đoạn sau:
 
 
- Vì màng sau của Xináp không có chất axêtincôlin, còn màng trước thì không có các thụ thể nên xung thần kinh chỉ truyền một chiều.
+Giai đoạn 3: Chất trung gian hóa học axêtincôlin gắn vào thụ thể ở màng sau xináp làm xuất hiện điện thế hoạt động ở màng sau. Điện thế hoạt động (xung thần kinh) hình thành và lan truyền đi tiếp.
 
Câu 1: Chất trung gian hóa học phổ biến nhất ở động vật có vú là
A. Axêtincôlin và đôpamin
B. Axêtin cô lin và serôtônin
C. Serôtônin và norađrênalin
D. Axêtincôlin và norađrênalin
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 2: Quá trình truyền tin qua xináp diễn ra theo trật tự:
Khe xináp → màng trước xináp → chùy xináp → màng sau xináp
B. Chùy xináp → màng trước xináp → khe xináp → màng sau xináp
C. Màng sau xináp → khe xináp → chùy xináp → màng trước xináp
D. Màng trước xináp → chùy xináp → khe xináp → màng sau xináp
Câu 3: Xináp là diện tiếp xúc giữa
Các tế bào ở cạnh nhau
B. Tế bào thần kinh với tế bào tuyến
C. Tế bào thần kinh với tế bào cơ
D. Các tế bào thần kinh với nhau hay giữa tế bào thần kinh với tế bào khác loại (tế bào cơ, tế bào tuyến,…)
- Chất trung gian hóa học phổ biến nhất ở thú là axêtincôlin và norađrênalin. Ngoài ra, còn nhiều chất trung gian hóa học khác nhau như đôpamin, serôtônin, …
- Xináp là diện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh, giữa tế bào thần kinh với loại tế bào khác như: tế bào cơ, tế bào tuyến,… có vai trò dẫn truyền xung thần kinh.
BÀI THUYẾT TRÌNH ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT
CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE!!!!!