CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ ĐẾN DỰ GiỜ THĂM LỚP 11A
Sơ đồ phát triển của châu chấu thuộc kiểu phát triển nào ?
Tại sao lại có những hiện tượng …lạ lùng như thế? Có người khổng lồ như Bao Xishun, lại có người lùn như Ping Ping ?
Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta tìm ra lời giải đáp!
KIỂM TRA BÀI CŨ
Tiế39 : Bài 38
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN
Ở ĐỘNG VẬT
(Tiết 1)
SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN
DI TRUYỀN
GIỚI TÍNH
HOOCMÔN
THỨC ĂN
CÁC NHÂN TỐ MÔI
TRƯỜNG KHÁC
Nhân tố bên trong
Nhân tố bên ngoài
Quá trình sinh trưởng và phát triển ở động vật chịu ảnh hưởng của những nhân tố nào?
1, Nhân tố di truyền ( gen) :mỗi giống loài có tốc độ sinh trưởng phát triển khác nhau
Giống lợn Ỉ
Giống lợn Đại bạch
Ếch cái
Mối thợ
2.Giới tính:Giới đực và giới cái có tốc độ sinh trưởng phát triển khác nhau
Mối chúa
Ếch đực
3). Hoocmôn : là nhân tố bên trong ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật.
Hooc môn sinh trưởng
Tirôxin
Ơstrôgen
Testostêrôn
Kể tên các hoocmon ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống?
A,. Các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật có xương sống
Hươu đực có sừng còn hươu cái thì không


Học sinh lớp 7
mang bầu
Ri Myung Hun (2,35m)
Sun Ming-Ming (2,36m)
Bao Xishun (2,36m)
Sultan Kosen (2,47m
Jyoti Amge được mệnh danh là thiếu nữ nhỏ nhất TG theo sách kỉ lục của Ấn Độ. 15 tuổi nhưng chỉ cao 58cm, em thậm chí còn thấp hơn đứa trẻ 13 tháng tuổi của nhà hàng xóm
bệnh to đầu xương chi.
To đầu ngón tay
To đầu ngón chân
đần độn ở trẻ em.

(bệnh bướu cổ)


Gà trống thiến
Cần bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết để tránh bị thiếu hay thừa tirôxin
Đặc biệt là muối iôt
Nghiên cứu hình, hãy giải thích nguyên nhân gây lột xác của sâu bướm và nguyên nhân sâu bướm biến thành nhộng và bướm ?
ứng dụng trong nông nghiệp : Khi sản xuất thuốc bảo vệ thực vật nên chứa hooc môn nào ?
- Trong nông nghiệp, ta nên dùng thuốc bảo vệ thực vật có chứa hoocmôn Ecđixơn.
- Vì Ecđixơn gây lột xác, biến sâu thành nhộng, rồi từ nhộng thành bướm nhanh chóng.
Câu 1. Hoocmôn nào sau đây ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật có xương sống?
A. Tiroxin, ecđixơn, hoocmon sinh trưởng (GH)
B. Testostêron, ơstrôgen, Juvernin
C. Ơstrôgen, testostêron, hoocmon sinh trưởng (GH)
D. Insulin, glucagôn, ecđixơn, Juvernin.
Câu 2. Trong thành phần cấu tạo của Tirôxin có chất nào sau đây?
Brom
B. Iôt
C. Canxi
D. Magie


Câu 3. Testostêron được sinh ra ở:
A. Tuyến giáp B. Tuyến yên
C. Tinh hoàn
D. Buồng trứng
Câu 4. Hoocmon ảnh hưởng đến sự phát triển của sâu bọ là:
A. Ecđixơn và tiroxin
B. Juvernin và tiroxin
C. Ecđixơn và Juvernin
D. Testostêron và ơstrôgen
Câu 5. Hoocmon sinh trưởng GH được sản sinh ra ở:
A. Tinh hoàn
B. Tuyến giáp
C. Buồng trứng
D. Tuyến yên
BÀI TẬP VỀ NHÀ
-Học và làm bài tập cuối bài trong SGK(Tr154)
- Hãy tổng kết vai trò của nhân tố bên trong theo bảng sau:
Nòng nọc không biến thành ếch được.
Ếch sinh trưởng không bình thường