Chủ đề : Những Con Vật Sống Trong Rừng
CON VOI - CON GẤU
Lĩnh vực : PTNT
Giáo viên : Vũ Thị Vân
Đối tượng: Trẻ 24-36 tháng B
Trường :Mầm non Đông Sang
Con voi
Cái đầu
Cái vòi
Cái chân
Bài hát: Chú voi con
Con gấu
Cái tai
Cái chân
SO SÁNH
CON VOI
CON GẤU
Nội dung kết hợp
.
Ai gi?i hon
Chúc các bé ngoan học giỏi