Bài 3. Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 3. Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em - 1
  • Bài 3. Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em - 2
  • Bài 3. Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em - 3
  • Bài 3. Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em - 4
  • Bài 3. Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em - 5
TUYÊN BỐ THẾ GIỚI VỀ SỰ SỐNG CÒN,
QUYỀN ĐƯỢC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM
TIẾT 11+12
TUYÊN BỐ THẾ GIỚI VỀ SỰ SỐNG CÒN,QUYỀN ĐƯỢC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM.
I/Đọc -Tìm hiểu chú thích
1/ Đọc.
TUYÊN BỐ THẾ GIỚI VỀ SỰ SỐNG CÒN,QUYỀN ĐƯỢC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM.
2/Tác giả- -Đây là phần trích bài tham luận của hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em họp tại trụ sở Liên hợp quốc ở Newyork ngày 30-9-1990? nên không có tên tác giả cụ thể .
Mặt trước của trụ sở Liên hiệp quốc ở Niu -Ooc
TUYÊN BỐ THẾ GIỚI VỀ SỰ SỐNG CÒN,QUYỀN ĐƯỢC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM.
I/Đọc -Tìm hiểu chú thích .
1/ Đọc.
2/Tác giả-
*Tác phẩm:
-Trích tuyên bố của hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em.
3/Giải thích từ khó. (SGK)
TUYÊN BỐ THẾ GIỚI VỀ SỰ SỐNG CÒN,QUYỀN ĐƯỢC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM.
II-Đọc -Phân tích:
1/Sự thách thức:
Bị trở thành nạn nhân của chiến tranh và bạo lực,của sự phân biệt chủng tộc, sự xâm,
lược, chiếm đóng và thôn tính của nước ngoài.
? Ở phần "Sự thách thức",bản tuyên bố đã nêu lên thực tế cuộc sống của trẻ em trên thế giới ra sao?
Nạn nhân của chiến tranh và bạo lực, của sự phân biệt chủng tộc,
sự xâm lược,…
Nạn nhân của chiến tranh và bạo lực, của sự phân biệt chủng tộc, sự xâm lược,…
TUYÊN BỐ THẾ GIỚI VỀ SỰ SỐNG CÒN,QUYỀN ĐƯỢC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM.
-Đói nghèo, khủng hoảng kinh tế, tình trạng vô gia cư, dịch bệnh, mù chữ, môi trường xuống cấp.
-Nhiều trẻ em chết mỗi ngày do suy dinh dưỡng và bệnh tật .

Nạn nhân của đói nghèo, khủng hoảng kinh tế, vô gia cư, dịch bệnh,…
Nạn nhân của đói nghèo, khủng hoảng kinh tế, vô gia cư, dịch bệnh,…
Nạn nhân của đói nghèo, khủng hoảng kinh tế, vô gia cư, dịch bệnh,…
TUYÊN BỐ THẾ GIỚI VỀ SỰ SỐNG CÒN,QUYỀN ĐƯỢC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM.

Trẻ em là mầm xanh, là chủ nhân tương lai của đất nước ?trẻ em phải được sống trong niềm vui tươi thanh bình, được học, được chơi,và phát triển.
?-Nhận thức tình cảm của em khi đọc phần "sự thách thức" ntn?
“Treû em nhö buùp treân caønh.
Bieát aên nguû, bieát hoïc haønh laø ngoan”
TUYÊN BỐ THẾ GIỚI VỀ SỰ SỐNG CÒN,QUYỀN ĐƯỢC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM.
2/Cơ hội:
-Liên kết lại các nước có đủ phương tiện và kiến thức để bảo vệ sinh mệnh của trẻ em.
-Đã có công ước về quyền trẻ em làm cơ sở.
-Sự hợp tác quốc tế ngày càng có hiệu quả trên nhiều lãnh vực .
? Việc chăm sóc bảo vệ trẻ em trên thế giới hiện nay đang có những thuận lợi gì?
TUYÊN BỐ THẾ GIỚI VỀ SỰ SỐNG CÒN,QUYỀN ĐƯỢC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM.
*Tăng cường phúc lợi cho trẻ em. Mở thêm trường lớp, tạo điều kiện cho trẻ em vui chơi trong những ngày lễ Tết : Trung thu, Nguyên Đán, Quốc tế thiếu nhi .., xóa nạn mù chữ, mở lớp học tình thương, nhiều tổ chức xã hội được thành lập.
?Trong điều kiện đất nước ta hiện nay, Đảng và nhà nước đã quan tâm chăm sóc trẻ em như thế nào ?
Sự quan tâm cụ thể của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em – Tháng hành động vì trẻ em.
Sự quan tâm cụ thể của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em – Bảo vệ thân thể và tính mạng.
Sự quan tâm cụ thể của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em - Đội Văn nghệ thiếu nhi.
Sự quan tâm cụ thể của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em - Hội thi Tin học trẻ.
Sự quan tâm cụ thể của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em - Tiếp sức trẻ em nghèo đến trường.
Sự quan tâm cụ thể của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em - Khám bệnh trẻ miễn phí.
TUYÊN BỐ THẾ GIỚI VỀ SỰ SỐNG CÒN,QUYỀN ĐƯỢC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM.
3/ Nhiệm vụ:
-Tăng cường sức khỏe và chế độ dinh dưỡng đến phát triển giáo dục cho trẻ em.
-Chăm sóc và hỗ trợ mạnh mẽ hơn trẻ em bị tàn tật, có hoàn cảnh sống đặc biệt khó khăn
-Đối xử bình đẳng nam nữ.
-Xóa mù chữ.
-Khuyến khích trẻ em tham gia vào sinh hoạt văn hóa xã hội.
- Tấm lòng dành cho trẻ khuyết tật
- Hội thi vẽ tranh về môi trường.
Ghi nhớ: SGK/trang
III/Luyện tập:
Phát biểu ý kiến về sự quan tâm chăm sóc của chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội nơi em ở hiện nay đối với trẻ em.
Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà:
-Học ghi nhớ SGK/trang 35.
-Chuẩn bị bài" Chuyện người con gái Nam Xương".
( Trả lời câu hỏi SGK/trang 51)
Hẹn gặp lại tiết sau
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2018-08-26 21:56:42 | Thể loại: Ngữ văn 9 | Lần tải: 128 | Lần xem: | Page: 30 | FileSize: 2.46 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 3. Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em, Ngữ văn 9. TUYÊN BỐ THẾ GIỚI VỀ SỰ SỐNG CÒN,QUYỀN ĐƯỢC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EMTIẾT 11+12TUYÊN BỐ THẾ GIỚI VỀ SỰ SỐNG CÒN,QUYỀN ĐƯỢC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM.I/Đọc -Tìm hiểu chú thích1/ Đọc.TUYÊN B

https://tailieuhoctap.com/baigiangnguvan9/bai-3-tuyen-bo-the-gioi-ve-su-song-con-quyen-duoc-bao-ve-va-phat-trien-cua-tre-em.m7l10q.html