Bài 24. Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 24. Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ - 1
  • Bài 24. Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ - 2
  • Bài 24. Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ - 3
  • Bài 24. Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ - 4
  • Bài 24. Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ - 5
Chào mừng các thầy cô về dự giờ
NGỮ VĂN 9
Tiết 125 :
Cách làm bài nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ.
GV: PHAN VĂN PHONG – THCS PHƯỚC NINH
TIẾT 125
CÁCH LÀM BÀI VĂN NGHỊ LUẬN
VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ
TIẾT 125: CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ
TUẦN 27
I. Đề bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
1. Tìm hiểu đề bài ( Sgk)
2. Nhận xét:Cấu tạo của đề bài:
Dạng 1: yêu cầu về vấn đề NL và cách thức NL.
Dạng 2: yêu cầu về vấn đề NL.
II. Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ….
1. Đề bài: Phân tích tình yêu quê hương trong bài thơ “Quê hương” của Tế Hanh.
a. Tìm hiểu đề. Tìm ý…
b. Lập dàn ý…
c. Viết bài…
d. Đọc lại bài và sửa chữa.
2. Ghi nhớ (Sgk)
III. Luyện tập
Đề: Phân tích khổ thơ đầu bài thơ “ Sang thu” của Hữu Thỉnh.
1. Tìm hiểu đề:- Vấn đề nghị luận : khổ thơ đầu bài “ Sang thu”; Yêu cầu NL: P/tích
2. Tìm ý, lập dàn ý:
a/ MB…
b/ TB…
c/ KB…
3. Bài tập dựng đoạn…….
4. Bài tập về nhà: Viết bài hoàn chỉnh đầy đủ 3phần với dàn ý trên.
TIẾT 125: CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ
TUẦN 27
I. Đề bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
1. Tìm hiểu đề bài ( Sgk)
I. ĐỀ BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ:
CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ
Đề 1. Phân tích các tầng nghĩa trong đoạn thơ sau:
“nào đâu những đêm vàng bên bờ suối”
(…)
“- Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu.”
(Thế Lữ, Nhớ rừng)
Đề 2. Cảm nhận và suy nghĩ của em về đoạn kết trong bài thơ Đồng chí của Chính Hữu: “Đêm nay rừng… trăng treo.”
Đề 3. Cảm nhận của em về tâm trạng của Tản Đà qua bài thơ Muốn làm thằng Cuội.
Đề 4. Hình tượng người chiến sĩ lái xe trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật.
Đề 5. Bài thơ Ánh trăng của Nguyễn Duy gợi cho em những suy nghĩ gì?
Đề 6. Phân tích khổ thơ đầu trong bài Sang thu của Hữu Thỉnh.
Đề 7. Những đặc sắc trong bài thơ Viếng lăng Bác của Viễn Phương.
Đề 8. Cảm nhận và suy nghĩ của em về tình cảm cha con trong bài Nói với con của Y Phương.
TIẾT 125
CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN
VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ.
CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN
VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ.
I. Dề bài vAn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ:
1. D?c các đề bài:
2. Nhận xét:
Các đề bài trên có cấu tạo nhu th? n�o?
Cấu tạo của đề bài
Yêu cầu về cách thức nghị luận
- Dạng 1:
Yêu cầu về vấn đề nghị luận

- Dạng 2: nêu vấn đề nghị luận
Nhận xét
Dạng 1:
(có mệnh lệnh)
Dạng 2:
( không có mệnh lệnh)
Nhìn vào 08 đề trong SGK, đề nào thuộc dạng 1, đề nào thuộc dạng 2?
Các đề 1,2,3,5,6,8
Các đề 4, 7
I. ĐỀ BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ:
CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ
TIẾT 125
CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN
VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ.
b. So sánh:
- Giống nhau: Dều phải nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ .
- Khác:
+ Phân tích : Nghiêng về phương pháp nghị luận.
+ Cảm nhận: Nghị luận trên cơ sở cảm thụ của người viết.
+ Suy nghĩ: Nghị luận nhấn mạnh tới nhận định, đánh giá của người viết.
So sánh sự giống nhau và khác nhau gi?a các đề bài?
TIẾT 125
CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN
VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ.
- Thấy được sự đa dạng, phong phú của kiểu đề bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.
(Dề có mệnh lệnh, đề không có mệnh lệnh)
Từ việc tỡm hiểu bài trên, em cú nh?n xột gỡ đề bài nghị luận về một bài thơ đoạn thơ?
. Nhận xét: Cấu tạo của đề bài:
Dạng 1: yêu cầu về vấn đề nghị luận và cách thức nghị luận.
Dạng 2: yêu cầu về vấn đề nghị luận.
TIẾT 125: CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ
TUẦN 27
I. Đề bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
1. Tìm hiểu đề bài ( Sgk)
2. Nhận xét:Cấu tạo của đề bài:
Dạng 1: yêu cầu về vấn đề NL và cách thức NL.
Dạng 2: yêu cầu về vấn đề NL.
TIẾT 125: CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ
TUẦN 27
I. Đề bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
1. Tìm hiểu đề bài ( Sgk)
2. Nhận xét:Cấu tạo của đề bài:
Dạng 1: yêu cầu về vấn đề NL và cách thức NL.
Dạng 2: yêu cầu về vấn đề NL.
II. Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ….
I. ĐỀ BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ:
CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ
II. CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ:
1. CÁC BƯỚC LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ:
ĐỀ BÀI
PHÂN TÍCH TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG
TRONG BÀI THƠ "QUÊ HƯƠNG"
CỦA TẾ HANH.
TIẾT 125: CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ
TUẦN 27
I. Đề bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
1. Tìm hiểu đề bài ( Sgk)
2. Nhận xét:Cấu tạo của đề bài:
Dạng 1: yêu cầu về vấn đề NL và cách thức NL.
Dạng 2: yêu cầu về vấn đề NL.
II. Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ….
1. Đề bài: Phân tích tình yêu quê hương trong bài thơ “Quê hương” của Tế Hanh.
Tìm hiểu đề và tìm ý
Tìm hiểu đề
Đọc kĩ đề bài để xác định vấn đề nghị luận và cách thức nghị luận.

Tìm ý
Đặt câu hỏi tìm những giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ, đoạn thơ.
TIẾT 125: CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ
TUẦN 27
I. Đề bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
1. Tìm hiểu đề bài ( Sgk)
2. Nhận xét:Cấu tạo của đề bài:
Dạng 1: yêu cầu về vấn đề NL và cách thức NL.
Dạng 2: yêu cầu về vấn đề NL.
II. Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ….
1. Đề bài: Phân tích tình yêu quê hương trong bài thơ “Quê hương” của Tế Hanh.
a. Tìm hiểu đề. Tìm ý…
Dàn ý
Mở bài
- Giới thiệu đoạn thơ, bài thơ.
- Nêu nhận xét, đánh giá khái quát về bài thơ, đoạn thơ.
(Nếu phân tích đoạn thơ nên nêu rõ vị trí của đoạn thơ ấy trong tác phẩm và khái quát nội dung cảm xúc của nó.)
Thân bài :

Luận điểm 1: Cảnh ra khơi.
- Nội dung: vẻ đẹp trẻ trung, giàu sức sống, đầy khí thế vượt trường giang.
- Nghệ thuật:
+ Từ ngữ gợi cảm: “trong”, “nhẹ”, “hồng”…
+ Hình ảnh thơ đẹp, so sánh, nhân hoá: “chiếc thuyền” – “tuấn mã”, “cánh buồm” – “mảnh hồn làng”...
CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN
VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ.
TIẾT 125
Lập dàn bài:
Luận điểm 2:
Cảnh trở về đông vui nhộn nhịp, no đủ bỡnh yên.
- Tâm trạng, nỗi nhớ của nhà thơ về huơng vị nồng mặn của quê huơng.

c. Kết bài:
Cả bài thơ là một khúc ca quê hương tươi sáng. Nó là sản phẩm của một hồn thơ trẻ trung đầy lãng mạn.
CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN
VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ.
TIẾT 125
c. Viết bài:
Dựa vào dàn ý trên hãy viết phần mở bài ?
d. Dọc và sửa lại:
Nêu bước 3 khi làm bài nghị luận về bài thơ, đoạn thơ?


Bưíc cuèi khi lµm bµi nghÞ luËn vÒ bµi th¬, ®o¹n th¬ lµ gì ?
I. ĐỀ BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ
CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ
II. CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ:
1. CÁC BƯỚC LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ:
2. CÁCH TỔ CHỨC, TRIỂN KHAI LUẬN ĐIỂM:
Văn bản
Quê hương trong tình thương, nỗi nhớ
Bố cục văn bản 3 phần
a). Mở bài: từ đầu đến “khởi đầu rực rỡ”.  Dòng cảm xúc dạt dào lai láng chảy suốt đời thơ Tế Hanh, trong đó “Quê hương” là thành công khởi đầu rực rỡ.
b). Thân bài: tiếp theo đến “thành thực của Tế Hanh”.  Phân tích cảm xúc của nhà thơ khi ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên, cuộc sống lao động của dân quê và nỗi nhớ quê hương da diết của tác giả.
Phần thân bài người viết đã trình bày những nhận xét gì về tình yêu quê hương trong bài thơ Quê hương? Những suy nghĩ ấy được dẫn dắt khẳng định bằng cách nào, được liên kết với phần mở bài và kết bài ra sao?
c). Kết bài: phần còn lại.  Khẳng định sức hấp dẫn của bài thơ và ý nghĩa bồi đắp tâm hồn người đọc.
Phần mở bài nêu lên những nội dung gì?

Nội dung của phần kết bài?
TIẾT 125: CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ
TUẦN 27
I. Đề bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
1. Tìm hiểu đề bài ( Sgk)
2. Nhận xét:Cấu tạo của đề bài:
Dạng 1: yêu cầu về vấn đề NL và cách thức NL.
Dạng 2: yêu cầu về vấn đề NL.
II. Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ….
1. Đề bài: Phân tích tình yêu quê hương trong bài thơ “Quê hương” của Tế Hanh.
a. Tìm hiểu đề. Tìm ý…
b. Lập dàn ý…( Sgk)
c. Viết bài…
d. Đọc lại bài và sửa chữa.
CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN
VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ.
TIẾT 125
ở phần thân bài, người viết trỡnh bày nh?ng nhận xét gỡ
về tỡnh yêu quê hương trong bài thơ Quê hương?
+ Nổi bật lên là nh?ng hỡnh ảnh đẹp nhu mơ, đầy sức mạnh khi ra khơi.
+ Cảnh trở về tấp nập, no đủ.
+ Hỡnh ảnh nguời dân chài gi?a đất trời lộng gió với vị nồng mặn của biển khơi.
+ Hỡnh ảnh, ngôn từ của bài thơ giàu sức gợi cảm, thể hiện một tâm hồn phong phú, rung động tinh tế.
CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN
VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ.
TIẾT 125

Nh?ng suy nghĩ, ý kiến ấy đuợc dẫn dắt, khẳng định bằng cách nào,
được liên kết với phần mở bài và kết bài ra sao?
Nh?ng suy nghĩ, ý kiến của người viết luôn được gắn cùng sự phân tích, bỡnh giảng cụ thể hỡnh ảnh, ngôn từ, giọng điệu của bài thơ.
- Phần thân bài được nối kết với phần mở bài một cách chặt chẽ, tự nhiên. đó chính là sự phân tích, chứng minh làm sáng tỏ nhận xét bao quát đã nêu ở phần mở bài. Từ các luận điểm này đã dẫn đến phần kết bài đánh giá sức hấp dẫn, khẳng định ý nghĩa của bài thơ.
I. ĐỀ BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ:
CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ
II. CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ:
1. CÁC BƯỚC LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ:
2. CÁCH TỔ CHỨC, TRIỂN KHAI LUẬN ĐIỂM:
Văn bản có tính thuyết phục, hấp dẫn không? Vì sao?
Từ việc tìm hiểu VB trên, em rút ra bài học gì về cách làm bài nghị luận văn học này?
Ghi nhớ (Sgk /83)
Bài văn có tính thuyết phục, hấp dẫn vì:
Người viết đã chỉ được cái hay, cái đẹp của bài thơ.
Làm sáng tỏ được tình yêu quê hương tha thiết của tác giả.
Suy nghĩ, đánh giá thể hiện sự rung động thật sự của người viết.
Bài viết cần có bố cục mạch lạc:
Mở bài: giới thiệu đoạn thơ, bài thơ, nêu nhận xét đánh giá của mình.
Thân bài: lần lượt trình bày những suy nghĩ, đánh giá về nội dung và nghệ thuật.
Kết bài: khái quát giá trị, ý nghĩa.
GHI NHỚ

Bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ cần được bố cục mạch lạc theo các phần:

MB: Giới thiệu đoạn thơ, bài thơ và bước đầu nêu nhận xét, đánh giá của mình.( Nếu phân tích một đoạn thơ nên nêu rõ vị trí của đoạn thơ ấy trong tác phẩmvà khái quát nội dung cảm xúc của nó)

-TB: Lần lượt trình bày những suy nghĩ, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ.

KB: Khái quát giá trị, ý nghĩa của đoạn thơ, bài thơ.

Bài nghị luận về một đoạn thơ,bài thơ cần nêu lên các nhận xét, đánh giá và sự cảm thụ riêng của người viết. Những nhận xét đánh giá ấy phải gắn với sự phân tích, bình giá ngôn từ, hình ảnh, giọng điệu, nội dung cảm xúc,… của tác phẩm.
TIẾT 125: CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ
TUẦN 27
I. Đề bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
1. Tìm hiểu đề bài ( Sgk)
2. Nhận xét:Cấu tạo của đề bài:
Dạng 1: yêu cầu về vấn đề NL và cách thức NL.
Dạng 2: yêu cầu về vấn đề NL.
II. Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ….
1. Đề bài: Phân tích tình yêu quê hương trong bài thơ “Quê hương” của Tế Hanh.
a. Tìm hiểu đề. Tìm ý…
b. Lập dàn ý…
c. Viết bài…
d. Đọc lại bài và sửa chữa.
2. Ghi nhớ (Sgk)
III. Luyện tập
LUYỆN TẬP
TIẾT 125: CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ
TUẦN 27
I. Đề bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
1. Tìm hiểu đề bài ( Sgk)
2. Nhận xét:Cấu tạo của đề bài:
Dạng 1: yêu cầu về vấn đề NL và cách thức NL.
Dạng 2: yêu cầu về vấn đề NL.
II. Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ….
1. Đề bài: Phân tích tình yêu quê hương trong bài thơ “Quê hương” của Tế Hanh.
a. Tìm hiểu đề. Tìm ý…
b. Lập dàn ý…
c. Viết bài…
d. Đọc lại bài và sửa chữa.
2. Ghi nhớ (Sgk)
III. Luyện tập
Đề: Phân tích khổ thơ đầu bài thơ “ Sang thu” của Hữu Thỉnh.
1. Tìm hiểu đề:- Vấn đề nghị luận : khổ thơ đầu bài “ Sang thu”; Yêu cầu NL: P/tích
2. Tìm ý, lập dàn ý:
a/ MB…
b/ TB…
c/ KB…
3. Bài tập dựng đoạn…….
4. Bài tập về nhà: Viết bài hoàn chỉnh đầy đủ 3phần với dàn ý trên.
I. ĐỀ BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ:
CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ
II. CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ:
1. CÁC BƯỚC LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ:
2. CÁCH TỔ CHỨC, TRIỂN KHAI LUẬN ĐIỂM:
III. LUYỆN TẬP:
Tìm hiểu đề, tìm ý và lập dàn ý chi tiết cho đề sau:
Phân tích khổ thơ đầu bài thơ Sang thu của Hữu Thỉnh.
THẢO LUẬN
Ghi nhớ (Sgk /83)
Phân tích khổ thơ đầu bài thơ "Sang thu" của Hữu Thỉnh.
“Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về”
1. Tìm hiểu đề, tìm ý.
a. Tìm hiểu đề:
- Vấn đề nghị luận: Khổ 1
- Yêu cầu nghị luận: Phân tích
b. Tìm ý: (gợi ý sgk)
A. Mở bài: tổng hợp lại giá trị, ý nghĩa của khổ 1.
1- Nội dung: Đất trời chuyển sang thu nhẹ nhàng mà rõ rệt.
2. Nghệ thuật: Cảm nhận tinh tế, hình ảnh giầu sức biểu cảm.
B. Thân bài: suy nghĩ, đánh giá về nội dung, nghệ thuật của khổ 1.
1: Cảm xúc của nhà thơ:
1a. Nội dung: Tín hiệu thu sang nhẹ nhàng, mơ hồ.
1b. Nghệ thuật:
- Hình ảnh: "hương ổi", gió, sương".
- Từ ngữ gợi tả, biểu cảm: "phả, se, chùng chình".
2. Cảnh sang thu của đất trời:
2a. Nghệ thuật: từ ngữ gợi tả, biểu cảm "bỗng, hình như“.
2b. Nội dung: Tâm trạng ngỡ ngàng, bâng khuâng.
C. Kết bài:
1. Giới thiệu: Đề tài mùa thu trong thi ca và "Sang thu" của Hữu Thỉnh.
2. Nêu vấn đề:
- Khổ 1: Đất trời chuyển sang thu nhẹ nhàng mà rõ rệt qua sự cảm nhận tinh tế, hình ảnh giầu sức biểu cảm.
- Chép khổ thơ.
Dàn ý của một học sinh
A. Mở bài: tổng hợp lại giá trị, ý nghĩa của khổ 1.
1- Nội dung: Đất trời chuyển sang thu nhẹ nhàng mà rõ rệt.
2. Nghệ thuật: Cảm nhận tinh tế, hình ảnh giầu sức biểu cảm.
B. Thân bài: suy nghĩ, đánh giá về nội dung, nghệ thuật của khổ 1.
1: Cảm xúc của nhà thơ:
1a. Nội dung: Tín hiệu thu sang nhẹ nhàng, mơ hồ.
1b. Nghệ thuật:
- Hình ảnh: "hương ổi", gió, sương".
- Từ ngữ gợi tả, biểu cảm: "phả, se, chùng chình".
2. Cảnh sang thu của đất trời:
2a. Nghệ thuật: từ ngữ gợi tả, biểu cảm "bỗng, hình như“.
2b. Nội dung: Tâm trạng ngỡ ngàng, bâng khuâng.
C. Kết bài:
1. Giới thiệu: Đề tài mùa thu trong thi ca và "Sang thu" của Hữu Thỉnh.
2. Nêu vấn đề:
- Khổ 1: Đất trời chuyển sang thu nhẹ nhàng mà rõ rệt qua sự cảm nhận tinh tế, hình ảnh giầu sức biểu cảm.
- Chép khổ thơ.
A. Mở bài:
1. Giới thiệu: đề tài mùa thu trong thi ca và "Sang thu" của Hữu Thỉnh.
2. Nêu vấn đề:
- Khổ 1: đất trời chuyển sang thu nhẹ nhàng mà rõ rệt qua sự cảm nhận tinh tế, hình ảnh giàu sức biểu cảm.
- Chép khổ thơ.
B. Thân bài: suy nghĩ, đánh giá về nội dung, nghệ thuật của khổ 1.
1. Cảnh sang thu của đất trời:
1a. Nội dung: tín hiệu thu sang nhẹ nhàng, mơ hồ.
1b. Nghệ thuật:
- Hình ảnh: "hương ổi", “gió, sương".
- Từ ngữ gợi tả, biểu cảm: "phả, se, chùng chình".
2. Cảm xúc của nhà thơ:
2a. Nghệ thuật: từ ngữ gợi tả, biểu cảm "bỗng, hình như”.
2b. Nội dung: tâm trạng ngỡ ngàng, bâng khuâng.
C. Kết bài: tổng hợp lại giá trị, ý nghĩa của khổ 1.
1- Nội dung: đất trời chuyển sang thu nhẹ nhàng mà rõ rệt.
2. Nghệ thuật: cảm nhận tinh tế, hình ảnh giàu sức biểu cảm.
Dàn ý của một học sinh
Dàn ý của một học sinh dó s?a
A. Mở bài:
1. Giới thiệu: đề tài mùa thu trong thi ca và "Sang thu" của Hữu Thỉnh.
2. Nêu vấn đề:
- Khổ 1: đất trời chuyển sang thu nhẹ nhàng mà rõ rệt qua sự cảm nhận tinh tế, hình ảnh giàu sức biểu cảm.
- Chép khổ thơ.
B. Thân bài: suy nghĩ, đánh giá về nội dung, nghệ thuật của khổ 1.
1. Cảnh sang thu của đất trời:
1a. Nội dung: tín hiệu thu sang nhẹ nhàng, mơ hồ.
1b. Nghệ thuật:
- Hình ảnh: "hương ổi", “gió, sương".
- Từ ngữ gợi tả, biểu cảm: "phả, se, chùng chình".
2. Cảm xúc của nhà thơ:
2a. Nghệ thuật: từ ngữ gợi tả, biểu cảm "bỗng, hình như”.
2b. Nội dung: tâm trạng ngỡ ngàng, bâng khuâng.
C. Kết bài: tổng hợp lại giá trị, ý nghĩa của khổ 1.
1- Nội dung: đất trời chuyển sang thu nhẹ nhàng mà rõ rệt.
2. Nghệ thuật: cảm nhận tinh tế, hình ảnh giàu sức biểu cảm.
Dàn ý
TIẾT 125: CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ
TUẦN 27
I. Đề bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
1. Tìm hiểu đề bài ( Sgk)
2. Nhận xét:Cấu tạo của đề bài:
Dạng 1: yêu cầu về vấn đề NL và cách thức NL.
Dạng 2: yêu cầu về vấn đề NL.
II. Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ….
1. Đề bài: Phân tích tình yêu quê hương trong bài thơ “Quê hương” của Tế Hanh.
a. Tìm hiểu đề. Tìm ý…
b. Lập dàn ý…
c. Viết bài…
d. Đọc lại bài và sửa chữa.
2. Ghi nhớ (Sgk)
III. Luyện tập
Đề: Phân tích khổ thơ đầu bài thơ “ Sang thu” của Hữu Thỉnh.
1. Tìm hiểu đề:- Vấn đề nghị luận : khổ thơ đầu bài “ Sang thu”; Yêu cầu NL: P/tích
2. Tìm ý, lập dàn ý:
a/ MB…
b/ TB…
c/ KB…
3. Bài tập dựng đoạn…….
TIẾT 125: CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ
TUẦN 27
I. Đề bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
1. Tìm hiểu đề bài ( Sgk)
2. Nhận xét:Cấu tạo của đề bài:
Dạng 1: yêu cầu về vấn đề NL và cách thức NL.
Dạng 2: yêu cầu về vấn đề NL.
II. Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ….
1. Đề bài: Phân tích tình yêu quê hương trong bài thơ “Quê hương” của Tế Hanh.
a. Tìm hiểu đề. Tìm ý…
b. Lập dàn ý…
c. Viết bài…
d. Đọc lại bài và sửa chữa.
2. Ghi nhớ (Sgk)
III. Luyện tập
Đề: Phân tích khổ thơ đầu bài thơ “ Sang thu” của Hữu Thỉnh.
1. Tìm hiểu đề:- Vấn đề nghị luận : khổ thơ đầu bài “ Sang thu”; Yêu cầu NL: P/tích
2. Tìm ý, lập dàn ý:
a/ MB…
b/ TB…
c/ KB…
3. Bài tập dựng đoạn…….
4. Bài tập về nhà: Viết bài hoàn chỉnh đầy đủ 3phần với dàn ý trên.
Bài 1. Hãy khoanh tròn vào chữ cái câu trả lời đúng nhất.
Đâu là điều cần thiết khi viết mở bài cho bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ?
A. Giới thiệu bài thơ, đoạn thơ.
B. Nêu khái quát giá trị bài thơ, đoạn thơ
C. Kết luận về giá trị của bài thơ, đoạn thơ.
D. Giới thiệu đoạn thơ, bài thơ, nêu khái quát giá trị bài thơ, đoạn thơ.
Bài 2: Một bạn học sinh khi lập dàn ý phân tích bài thơ "Mùa xuân nho nhỏ" đã triển khai các luận điểm phần thân bài như sau:
A. Cảm xúc của nhà thơ trước mùa xuân đất nước, dân tộc.
B. Khát vọng hoà nhập, dâng hiến “mùa xuân nho nhỏ” của nhà thơ.
C. Cảm xúc của nhà thơ trước mùa xuân thiên nhiên, đất trời.
Hãy sắp xếp lại các luận điểm trên theo trật tự hợp lí của bài thơ "Mùa xuân nho nhỏ".
Đâu là điều cần thiết khi viết mở bài cho bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ?
A. Giới thiệu bài thơ, đoạn thơ.
B. Nêu khái quát giá trị bài thơ, đoạn thơ
C. Kết luận về giá trị của bài thơ, đoạn thơ.
D. Giới thiệu đoạn thơ, bài thơ, nêu khái quát giá trị bài thơ, đoạn thơ.


HƯỚNG DẪN HỌC BÀI
Học thuộc phần ghi nhớ (sgk);
Hoàn thành bài luyện tập (viết thành bài văn hoàn chỉnh) để chuẩn bị cho bài viết TLV số 7;
3. Đọc bài văn phân tích bài thơ Viếng lăng Bác ở phần đọc thêm.
4. Chuẩn bị bài trả bài tập làm văn số 6
Tiết học đã kết thúc
Chân thành cảm ơn
quý thầy cô
và các em học sinh
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-03-16 21:41:40 | Thể loại: Ngữ văn 9 | Lần tải: 19 | Lần xem: | Page: 42 | FileSize: 2.02 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 24. Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ, Ngữ văn 9. Chào mừng các thầy cô về dự giờ NGỮ VĂN 9 Tiết 125 :Cách làm bài nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ.GV: PHAN VĂN PHONG – THCS PHƯỚC NINHTIẾT 125CÁCH LÀM BÀI VĂN NGHỊ LUẬNVỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠTIẾT

https://tailieuhoctap.com/baigiangnguvan9/bai-24-cach-lam-bai-nghi-luan-ve-mot-doan-tho-bai-tho.slu40q.html