Bài 23. Mùa xuân nho nhỏ

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 23. Mùa xuân nho nhỏ - 1
  • Bài 23. Mùa xuân nho nhỏ - 2
  • Bài 23. Mùa xuân nho nhỏ - 3
  • Bài 23. Mùa xuân nho nhỏ - 4
  • Bài 23. Mùa xuân nho nhỏ - 5
KIỂM TRA BÀI CŨ:

? Ý nghĩa biểu tượng của hình tượng con cò trong văn bản
“Con cò” của Chế Lan Viên là gì ?
A. Hình ảnh người nông dân vất vả.
B. Hình ảnh người phụ nữ nhọc nhằn.
Biểu tượng cho tấm lòng người mẹ và những lời hát ru.
D. Cả 3 ý trên
O
KIỂM TRA BÀI CŨ:

? Những yếu tố góp phần tạo nên sự thành công của bài thơ là:
Vận dụng sáng tạo ca dao vào trong thơ
Ý thơ cô đúc
Ý thơ mang tính triết lí, gợi những suy ngẫm sâu sắc.
Gồm cả A, B và C
o
( THANH HẢI )
Tiết: 116
MÙA XUÂN NHO NHỎ
I/ Đọc, tìm hiểu chú thích:
1/ Tác giả:
Sgk/56
( THANH HẢI )
Tiết: 116
MÙA XUÂN NHO NHỎ
I/ Đọc, tìm hiểu chú thích:
1/ Tác giả:
2/ Tác phẩm:
- Những đồng chí trung kiên (1962);
- Huế mùa xuân (2 tập, 1970-1975),
- Dấu võng Trường Sơn (1977);
- Mưa xuân đất này (1982);
- Thơ tuyển (1982).
( THANH HẢI )
Tiết: 116
MÙA XUÂN NHO NHỎ
I/ Đọc, tìm hiểu chú thích:
1/ Tác giả:
2/ Tác phẩm:
MÙA XUÂN NHO NHỎ
THANH HẢI
Mọc giữa dòng sông xanh
Một bông hoa tím biếc
Ơi con chim chiền chiện
Hót chi mà vang trời
Từng giọt long lanh rơi
Tôi đưa tay tôi hứng
Mùa xuân người cầm súng
Lộc giắt đầy trên lưng
Mùa xuân người ra đồng
Lộc trải dài nương mạ
Tất cả như hối hả
Tất cả như xôn xao…


Đất nước bốn ngàn năm
Vất vả và gian lao
Đất nước như vì sao
Cứ đi lên phía trước.
Ta làm con chim hót
Ta làm một nhành hoa
Ta nhập vào hoà ca
Một nốt trầm xao xuyến.
Một mùa xuân nho nhỏ
Lặng lẽ dâng cho đời
Dù là tuổi hai mươi
Dù là khi tóc bạc.
Mùa xuân- ta xin hát
Câu Nam ai, Nam bình
Nước non ngàn dặm mình
Nước non ngàn dặm tình
Nhịp phách tiền đất Huế.
11-1980
( THANH HẢI )
Tiết: 116
MÙA XUÂN NHO NHỎ
I/ Đọc, tìm hiểu chú thích:
1/ Tác giả:
2/ Tác phẩm:
3/ Hiểu nghĩa từ khó:
SGK/ 55,56,57
- THANH HẢI -
Tiết: 116
MÙA XUÂN NHO NHỎ
I/ Đọc, tìm hiểu chú thích:
SGK/ 55,56,57
II/ Tìm hiểu văn bản:
Khổ đầu
BỐ CỤC
Cảm xúc trước mùa xuân
của thiên nhiên, đất trời
Khổ 2 và 3
Cảm xúc về mùa xuân đất nước.
Khổ 4 và 5
Tâm niệm của nhà thơ
Lời ngợi ca quê
hương, đất nước
Khổ thơ cuối
- THANH HẢI -
Tiết: 116
MÙA XUÂN NHO NHỎ
I/ Đọc, tìm hiểu chú thích:
SGK/ 55,56,57
II/ Tìm hiểu văn bản:
1/Cảm xúc trước mùa xuân thiên nhiên, đất trời:
- Dòng sông xanh
- Hoa tím biếc
Hình ảnh, màu sắc
Chim chiền chiện
Hót vang trời
Âm thanh
->
Đơn sơ nhưng đẹp, tươi vui
- Từng giọt...tôi hứng
Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác
Say sưa, ngây ngất
=> Say sưa, ngây ngất trước vẻ đẹp của thiên nhiên.
MÙA XUÂN NHO NHỎ
THANH HẢI
Mọc giữa dòng sông xanh
Một bông hoa tím biếc
Ơi con chim chiền chiện
Hót chi mà vang trời
Từng giọt long lanh rơi
Tôi đưa tay tôi hứng
Mùa xuân người cầm súng
Lộc giắt đầy trên lưng
Mùa xuân người ra đồng
Lộc trải dài nương mạ
Tất cả như hối hả
Tất cả như xôn xao…
Ta làm con chim hót
Ta làm một cành hoa
Ta nhập vào hoà ca
Một nốt trầm xao xuyến

Một mùa xuân nho nhỏ
Lặng lẽ dâng cho đời
Dù là tuổi hai mươi
Dù là khi tóc bạc

Mùa xuân ta xin hát
Câu nam ai, nam bình
Nước non ngàn dặm tình
Nước non ngàn dặm mình
Nhịp phách tiền đất Huế
Đất nước bốn nghìn năm
Vất vả và gian lao
Đất nước như vì sao
Cứ đi lên phí trước
- THANH HẢI -
Tiết: 116
MÙA XUÂN NHO NHỎ
I/ Đọc, tìm hiểu chú thích:
SGK/ 55,56,57
II/ Tìm hiểu văn bản:
1/ Cảm xúc trước mùa xuân thiên nhiên, đất trời:
Say sưa, ngây ngất trước vẻ đẹp của thiên nhiên.
2/ Cảm xúc về mùa xuân đất nước:
Người cầm súng
Người ra đồng
- THANH HẢI -
Tiết: 116
MÙA XUÂN NHO NHỎ
II/ Tìm hiểu văn bản:
1/ Cảm xúc trước mùa xuân thiên nhiên, đất trời:
Say sưa, ngây ngất trước vẻ đẹp của thiên nhiên.
2/ Cảm xúc về mùa xuân đất nước:
Người cầm súng
Người ra đồng
Bảo vệ
Xây dựng
- Tất cả như
hối hả
Xôn xao
Điệp ngữ+
từ láy
Khẩn trương, hăng say
- Đất nước
vất vả, gian lao
như vì sao
cứ đi lên phía trước
CÂU HỎI THẢO LUẬN NHÓM NHỎ
Vì sao tác giả lại viết:
“Đất nước bốn ngàn năm
... phía trước”?
- THANH HẢI -
Tiết: 116
MÙA XUÂN NHO NHỎ
II/ Tìm hiểu văn bản:
1/ Cảm xúc trước mùa xuân thiên nhiên, đất trời:
Say sưa, ngây ngất trước vẻ đẹp của thiên nhiên.
2/ Cảm xúc về mùa xuân đất nước:
Người cầm súng
Người ra đồng
Bảo vệ
Xây dựng
- Tất cả như
hối hả
Xôn xao
Điệp ngữ+
từ láy
Khẩn trương, hăng say
- Đất nước
vất vả, gian lao
như vì sao
cứ đi lên phía trước
ĐN+SS
Tự hào
=>Tự hào về đất nước, con người Việt Nam.
- THANH HẢI -
Tiết: 116
MÙA XUÂN NHO NHỎ
II/ Tìm hiểu văn bản:
1/ Cảm xúc trước mùa xuân thiên nhiên, đất trời:
Say sưa, ngây ngất trước vẻ đẹp của thiên nhiên.
2/ Cảm xúc về mùa xuân đất nước:
Tự hào về đất nước, con người Việt Nam.
3/ Tâm niệm của nhà thơ:
- Ta
làm con chim
làm một cành hoa
một nốt trầm xao xuyến
mùa xuân nho nhỏ
Điệp ngữ
Ước nguyện khiêm tốn: muốn được sống có ích
- Dù là
tuổi hai mươi
khi tóc bạc
Lặng lẽ dâng cho đời
- THANH HẢI -
Tiết: 116
MÙA XUÂN NHO NHỎ
II/ Tìm hiểu văn bản:
1/ Cảm xúc trước mùa xuân thiên nhiên, đất trời:
Say sưa, ngây ngất trước vẻ đẹp của thiên nhiên.
2/ Cảm xúc về mùa xuân đất nước:
Tự hào về đất nước, con người Việt Nam.
3/ Tâm niệm của nhà thơ:
- Ta
làm con chim
làm một cành hoa
một nốt trầm xao xuyến
mùa xuân nho nhỏ
Điệp ngữ
Ước nguyện khiêm tốn: muốn được sống có ích
- Dù là
tuổi hai mươi
khi tóc bạc
Lặng lẽ dâng cho đời
=> Nguyện cống hiến trọn đời một cách âm thầm
- THANH HẢI -
Tiết: 116
MÙA XUÂN NHO NHỎ
II/ Tìm hiểu văn bản:
1/ Cảm xúc trước mùa xuân của thiên nhiên, đất trời:
Say sưa, ngây ngất trước vẻ đẹp của thiên nhiên.
2/ Cảm xúc về mùa xuân của đất nước:
Tự hào về đất nước, con người Việt Nam.
3/ Tâm niệm của nhà thơ:
Nguyện cống hiến trọn đời một cách âm thầm
Hình ảnh quê hương xứ Huế
được tác giả nhắc lại qua
cụm từ nào ?
Cảm xúc của nhà
thơ ở đây là gì ?
- THANH HẢI -
Tiết: 116
MÙA XUÂN NHO NHỎ
II/ Tìm hiểu văn bản:
1/ Cảm xúc trước mùa xuân thiên nhiên, đất trời:
Say sưa, ngây ngất trước vẻ đẹp của thiên nhiên.
2/ Cảm xúc về mùa xuân đất nước:
Tự hào về đất nước, con người Việt Nam.
3/ Tâm niệm của nhà thơ:
Nguyện cống hiến trọn đời một cách âm thầm
III/ Tổng kết:
Nét nghệ thuật đặc sắc của bài thơ là gì?
Giàu nhạc điệu, gần gũi với dân ca
Hình ảnh đẹp, giản dị, gợi cảm
Biện pháp so sánh, ẩn dụ sáng tạo
Gồm cả A, B và C

O
? Bài thơ có nội dung gì?
Lòng thiết tha yêu mến và gắn bó với đất nước, với cuộc đời
Ước nguyện chân thành của nhà thơ được cống hiến cho đất nước
Niềm xúc động sâu lắng của nhà thơ
Gồm A và B
O
- Bài thơ Mùa xuân nho nhỏ là tiếng lòng tha
thíêt yêu mến và gắn bó với đất nước, với cuộc đời;
thể hiện ước nguyện chân thành của nhà thơ được cống hiến cho đất nước, góp một mùa xuân nho nhỏ” của mình vào mùa xuân lớn của dân tộc .
- Bài thơ theo thể năm tiếng, có nhạc điệu trong
sáng, tha thíêt, gần gũi với dân ca, nhiều hình
ảnh đẹp, giản dị, gợi cảm, những so sánh
và ẩn dụ sáng tạo.
GHI NHỚ
- THANH HẢI -
Tiết: 116
MÙA XUÂN NHO NHỎ
II/ Tìm hiểu văn bản:
1/ Cảm xúc trước mùa xuân của thiên nhiên, đất trời:
Say sưa, ngây ngất trước vẻ đẹp của thiên nhiên.
2/ Cảm xúc về mùa xuân của đất nước:
Tự hào về đất nước, con người Việt Nam.
3/ Tâm niệm của nhà thơ:
Nguyện cống hiến trọn đời một cách âm thầm
III/ Tổng kết:
Ghi nhớ: sgk/58
IV/ Luyện tập:
? Em hiểu thế nào về nhan đề Mùa xuân nho nhỏ ?
- THANH HẢI -
Tiết: 116
MÙA XUÂN NHO NHỎ
II/ Tìm hiểu văn bản:
1/ Cảm xúc trước mùa xuân của thiên nhiên, đất trời:
Say sưa, ngây ngất trước vẻ đẹp của thiên nhiên.
2/ Cảm xúc về mùa xuân của đất nước:
Tự hào về đất nước, con người Việt Nam.
3/ Tâm niệm của nhà thơ:
Nguyện cống hiến trọn đời một cách âm thầm.
III/ Tổng kết:
Ghi nhớ: sgk/58
IV/ Luyện tập:
Sgk/ 58
DẶN DÒ:
- Học thuộc lòng bài thơ.
- Nắm nội dung và nghệ thuật của toàn bài.
- Soạn bài mới: “Viếng lăng Bác”
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-04-03 09:33:02 | Thể loại: Ngữ văn 9 | Lần tải: 1 | Lần xem: | Page: 29 | FileSize: 1.88 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 23. Mùa xuân nho nhỏ, Ngữ văn 9. KIỂM TRA BÀI CŨ:? Ý nghĩa biểu tượng của hình tượng con cò trong văn bản “Con cò” của Chế Lan Viên là gì ?A. Hình ảnh người nông dân vất vả.B. Hình ảnh người phụ nữ nhọc nhằn. Biểu tượng cho tấm lòng người mẹ và những lời hát ru. D. Cả 3 ý trênOKIỂM TRA BÀI CŨ:? Những yếu tố góp phần tạo nên sự thành công của bài thơ là:Vận dụng sáng tạo ca dao vào trong thơÝ thơ cô đúcÝ thơ mang tính triết lí, gợi những suy ngẫm sâu sắc. Gồm cả A, B và C o( THANH HẢI )Tiết: 116MÙA XUÂN NHO NHỎI/ Đọc, tìm hiểu c

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/bai-23-mua-xuan-nho-nho.5f640q.html