Bài 13. Làng

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx
  • Bài 13. Làng - 1
  • Bài 13. Làng - 2
  • Bài 13. Làng - 3
  • Bài 13. Làng - 4
  • Bài 13. Làng - 5
TO CLASS 9A3
N
H

M
1
Trò chơi ô chữ
Luật chơi:
Lớp đã được chia thành 3 nhóm khác nhau với nhóm 1 sẽ làm BGK và trợ giúp cho người chơi ở ô chữ chủ đề các ô chữ khác còn nhóm 2 và 3 sẽ tham gia trò chơi.
Mỗi nhóm được phát một cái bảng để viết đáp án và chữ cái gợi ý của câu hỏi đó khi có yêu cầu trợ giúp của nhóm 2 và 3. Mỗi nhóm có 3 lần trợ giúp.
Mối đội có 10 điểm ban đầu, sai trừ 2đ, đúng cộng 3 điểm, ô chữ chủ đề sai trừ 5đ, đúng cộng 20 đ và chỉ được đoán 3 lần trong ô chữ chủ đề và một lần các câu hỏi nhỏ. Nếu sai sẽ nhừng lượt cho nhóm khác.
Nhóm 2 và 3 không được sử dụng tài liệu. Nếu sử dụng sẽ bị tước quyền trả lời
Các câu hỏi phụ trả lời đúng cộng 5đ, sai không bị trừ điểm.
?1
?2
?4
?5
?6
?7
?8
?9
?10
?11
?12
?3
?13
?14
?15
?16
1.Sở trường của nhà văn Kim Lân là gì ?
(10 chữ cái)
2. Quê nhà văn Kim Lân ở đâu ? (7 chữ cái)
3. Truyện ngắn “Làng” được sáng tác năm nào ? (7 chữ cái)
4. Truyện được kể theo ngôi thứ mấy ? (9 chữ cái)
5. Tác phẩm tập trung khắc họa nhân vật nào ? (6 chữ cái)
6. Một đơn vị hành chính quen thuộc khắp đất nước Việt Nam là gì ? (4 chữ cái)
7. Từ để chỉ những kẻ là người Việt Nam nhưng theo giặc chống lại tổ quốc là… (8 chữ cái)
8. Lời của một người nói không thành lời mà không gạch đầu dòng thì gọi là gì ? (14 chữ cái)
9. Một hoàn cảnh có vấn đề xuất hiện trong văn bản ? (15 chữ cái)
10. Khi biết làng mình-làng Chợ Dầu Việt gian, ông Hai đã có ý nghĩ gì ? (10 chữ cái)
11. Tác phẩm đã được học ở Ngữ văn 8 của nhà văn Nam Cao là tác phẩm nào ? (6 chữ cái)
12. Ai đã kể cho ông Hai về tin tức kháng chiến ? (10 chữ cái)
13. Đồ dùng để nằm, ngồi, được làm bằng tre hoặc nứa, giống cái giường nhưng thấp hơn ? (8 chữ cái)
14. Sửa lại, cho đúng sự thật ? (8 chữ cái)
15. Có mấy tình huống truyện ? (3 chữ cái)
16. Tác phẩm được sáng tác cùng năm trong chương trình Ngữ văn 9 ? (7 chữ cái)
Ô CỬA BÍ MẬT
Trò chơi cá nhân có thưởng
Mỗi cá nhân chọn ô cửa rồi trả lời câu hỏi đằng sau những ô cửa ấy
Có thể sử dụng tài liệu
Nếu bạn học sinh nào mở được ô cửa lớn thì sẽ có 1 phần thưởng lớn cho bạn
1
2
4
3
Gợi ý : Gồm 17 chữ cái
Ô cửa bí mật
Trong văn bản “Làng” của Kim Lân, tại sao tác giả đặt tên truyện là Làng mà không đặt là Làng Chợ Dầu?
“Làng” là danh từ chung để chỉ khái quát, không chỉ nói về tình yêu làng, yêu nước, yêu kháng chiến của một người mà thể hiện của người dân Việt Nam nói chung. Nếu đặt tên là “Làng Dầu” hay “Làng Chợ Dầu” thì đó là danh từ riêng chỉ một địa danh cụ thể. Nó gợi cho người độc tình yêu làng, yêu nước trong một phạm vi hẹp ở một ngôi làng cụ thể. Như vậy chủ đề bị thu hẹp.
Đây là cái gì?
Xe Cam-nhông
Chủ đề của tác phẩm là gì ?
Truyện ngắn “Làng” ca ngợi tình yêu làng hòa quyện thống nhất với tình yêu đất nước, tình cảm trung thành với kháng chiến, cách mạng, với cụ Hồ của những người nông dân thời kì đầu trong cuộc kháng chiến chống Pháp mà ông Hai là tiêu biểu.
Là một người học sinh, chúng ta cần làm gì để xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước?
Học tập tốt !
Rèn luyện tốt !
Tích lũy tri thức
Sự cống hiến sức lực, trí tuệ của biết bao thế hệ người Việt ̵ những người như ông Hai, đã dựng xây nên giang sơn gấm vóc. Và giờ đây, mỗi người dân nước Việt lại tiếp tục bền bỉ dâng hiến sức mình để bảo vệ vẹn toàn chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc, đặc biệt là chủ quyền biển đảo làm chúng em trân trọng khâm phục và buộc chúng em phải suy nghĩ lại về cách sống của bản thân.
Giang sơn gấm vóc
Có thể download miễn phí file .pptx bên dưới
Đăng ngày 2019-04-03 16:46:37 | Thể loại: Ngữ văn 9 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 27 | FileSize: 0.77 M | File type: pptx
lần xem

bài giảng Bài 13. Làng, Ngữ văn 9. TO CLASS 9A3NHÓM1Trò chơi ô chữLuật chơi:Lớp đã được chia thành 3 nhóm khác nhau với nhóm 1 sẽ làm BGK và trợ giúp cho người chơi ở ô chữ chủ đề các ô chữ khác còn nhóm 2 va

https://tailieuhoctap.com/baigiangnguvan9/bai-13-lang.a4640q.html