Bài 13. Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 13. Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự - 1
  • Bài 13. Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự - 2
  • Bài 13. Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự - 3
  • Bài 13. Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự - 4
  • Bài 13. Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự - 5
TRƯỜNG THCS XÃ ĐĂK LA
L?P: 9
ĐOÀN KẾT - CHĂM NGOAN - HỌC GIỎI
Giáo viên: Phạm Thu Hiền
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO
VÀ CÁC EM HỌC SINH
THÂN MẾN!
VB TỰ SỰ
SỰ VIỆC
NHÂN VẬT
NGÔI KỂ
TÌNH HUỐNG
NGOẠI HÌNH
HÀNH ĐỘNG
NỘI TÂM
NGÔN NGỮ
Đối
thoại
Độc
thoại
Độc
thoại
nội
tâm

ĐỐI THOẠI, ĐỘC THOẠI VÀ ĐỘC THOẠI NỘI TÂM
TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ
Tiết 67
Tập làm văn
Tiết 67 ĐỐI THOẠI, ĐỘC THOẠI VÀ ĐỘC THOẠI NỘI TÂM
TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ
I. Tìm hiểu yếu tố đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự.
1. Ví dụ
* Đoạn trích: Làng - Kim Lân
Đoạn trích:
Có người hỏi :
- Sao bảo làng Chợ Dầu tinh thần lắm cơ mà? . . .
- Ấy thế mà bây giờ đổ đốn ra thế!
Ông Hai trả tiền nước, đứng đậy, chèm chẹp miệng, cười nhạt một tiếng, vươn vai nói to:
- Hà, nắng gớm, về nào . . .
Ông lão vờ vờ đứng lảng ra chỗ khác, rồi đi thẳng. Tiếng cười nói xôn xao của đám người mới tản cư lên ấy vẫn dõi theo. Ông nghe rõ cái giọng chua lanh lảnh của người đàn bà cho con bú:
- Cha mẹ tiên sư nhà chúng nó! Đói khổ ăn cắp ăn trộm bắt được người ta còn thương. Cái giống Việt gian bán nước thì cứ cho mỗi đứa một nhát .
Ông Hai cúi gằm mặt xuống mà đi. Ông thoáng nghĩ đến mụ chủ nhà.
Về đến nhà ông Hai nằm vật ra giường, mấy đứa trẻ thấy bố hôm nay có vẻ khác, len lét đưa nhau ra đầu nhà chơi sậm chơi sụi với nhau.
Nhìn lũ con, tủi thân, nước mắt ông lão cứ giàn ra. Chúng nó cũng là trẻ con làng Việt gian đấy ư? Chúng nó cũng bị người ta rẻ rúng hắt hủi đấy ư? Khốn nạn, bằng ấy tuổi đầu . . . Ông lão nắm chặt hai tay lại mà rít lên:
- Chúng bay ăn miếng cơm hay miếng gì vào mồm mà đi làm cái giống Việt gian bán nước để nhục nhã thế này .
(Kim Lân, Làng)
Tiết 67 ĐỐI THOẠI, ĐỘC THOẠI VÀ ĐỘC THOẠI NỘI TÂM TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ
Tiết 67 ĐỐI THOẠI, ĐỘC THOẠI VÀ ĐỘC THOẠI NỘI TÂM
TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ
I. Tìm hiểu yếu tố đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự.
1. Ví dụ
* Đoạn trích: Làng - Kim Lân
Có người hỏi: (1)
- Sao bảo làng Chợ Dầu tinh thần lắm cơ mà? . . . (2)
- Ấy thế mà bây giờ đổ đốn ra thế đấy! (3)
Trong 3 câu đầu đoạn trích, ai nói với ai? Tham gia câu chuyện có ít nhất mấy người?
Dấu hiệu nào cho thấy đó là một cuộc trò chuyện qua lại?
a. 3 câu đầu
- Những người tản cư trò chuyện, đối đáp với nhau.
Họ trao đổi với nhau về việc gì?
- Có hai lượt lời (gạch đầu dòng trước lời trao và lời đáp)
Dấu hiệu có 2 lượt lời qua lại
Lượt 1 (lời trao)
Lượt 2 (lời đáp)
+ Có 2 gạch đầu dòng ở 2 lượt lời.
=> Đối thoại
Tiết 67 ĐỐI THOẠI, ĐỘC THOẠI VÀ ĐỘC THOẠI NỘI TÂM
TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ
I. Tìm hiểu yếu tố đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự.
1. Ví dụ
* Đoạn trích: Làng - Kim Lân
a. 3 câu đầu
- Những người tản cư trò chuyện, đối đáp với nhau.
- Có hai lượt lời (gạch đầu dòng trước lời trao và lời đáp)
=> Đối thoại
Thế nào là đối thoại?
Là hình thức đối đáp, trò chuyện giữa hai hoặc nhiều người. Trong văn bản tự sự, đối thoại được thể hiện bằng các gạch đầu dòng ở đầu lời trao và lời đáp (mỗi lượt lời là một lần gạch đầu dòng).
Tiết 67 ĐỐI THOẠI, ĐỘC THOẠI VÀ ĐỘC THOẠI NỘI TÂM
TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ
I. Tìm hiểu yếu tố đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự.
1. Ví dụ
* Đoạn trích: Làng - Kim Lân
Hình thức đối thoại trên có tác dụng như thế nào trong việc thể hiện diễn biến câu chuyện và thái độ của những người tản cư?
a. 3 câu đầu
- Lời của những người tản cư nói với nhau.
- Có hai lượt lời (gạch đầu dòng trước lời trao và lời đáp)
=> Đối thoại
Điều kiện để có đối thoại diễn ra là gì?
+ Phải có hoàn cảnh giao tiếp.
+ Phải có sự hiện diện của người tham gia giao tiếp (2 người trở lên)
+ Giữa 2 người phải có nhu cầu trao đổi thông tin.
Tiết 67 ĐỐI THOẠI, ĐỘC THOẠI VÀ ĐỘC THOẠI NỘI TÂM
TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ
I. Tìm hiểu yếu tố đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự.
1. Ví dụ
* Đoạn trích: Làng - Kim Lân
a. 3 câu đầu
- Lời của những người tản cư nói với nhau.
- Có hai lượt lời (gạch đầu dòng trước lời trao và lời đáp)
=> Đối thoại
Câu: - Hà, nắng gớm, về nào… “ ông Hai nói với ai?
b. Câu: “Hà, nắng gớm, về nào...” -> ông Hai nói với chính mình.
Đây có phải là một câu đối thoại không? Vì sao?
Trong đoạn trích còn có câu nào kiểu này không?
Có người hỏi :
- Sao bảo làng Chợ Dầu tinh thần lắm cơ mà? . . .
- Ấy thế mà bây giờ đổ đốn ra thế!
Ông Hai trả tiền nước, đứng đậy, chèm chẹp miệng, cười nhạt một tiếng, vươn vai nói to:
- Hà, nắng gớm, về nào . . .
Ông lão vờ vờ đứng lảng ra chỗ khác, rồi đi thẳng. Tiếng cười nói xôn xao của đám người mới tản cư lên ấy vẫn dõi theo. Ông nghe rõ cái giọng chua lanh lảnh của người đàn bà cho con bú:
- Cha mẹ tiên sư nhà chúng nó! Đói khổ ăn cắp ăn trộm bắt được người ta còn thương. Cái giống Việt gian bán nước thì cứ cho mỗi đứa một nhát .
Ông Hai cúi gằm mặt xuống mà đi. Ông thoáng nghĩ đến mụ chủ nhà.
Về đến nhà ông Hai nằm vật ra giường, mấy đứa trẻ thấy bố hôm nay có vẻ khác, len lét đưa nhau ra đầu nhà chơi sậm chơi sụi với nhau.
Nhìn lũ con, tủi thân, nước mắt ông lão cứ giàn ra. Chúng nó cũng là trẻ con làng Việt gian đấy ư? Chúng nó cũng bị người ta rẻ rúng hắt hủi đấy ư? Khốn nạn, bằng ấy tuổi đầu . . . Ông lão nắm chặt hai tay lại mà rít lên:
- Chúng bay ăn miếng cơm hay miếng gì vào mồm mà đi làm cái giống Việt gian bán nước để nhục nhã thế này .
(Kim Lân, Làng)
Tiết 67 ĐỐI THOẠI, ĐỘC THOẠI VÀ ĐỘC THOẠI NỘI TÂM TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ
I. Tìm hiểu yếu tố đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự.
1. Ví dụ
* Đoạn trích: Làng - Kim Lân
a. 3 câu đầu
- Lời của những người tản cư nói với nhau.
- Có hai lượt lời (gạch đầu dòng trước lời trao và lời đáp)
=> Đối thoại
b. Câu: “Hà, nắng gớm, về nào...” -> ông Hai nói với chính mình.
Hình thức của hai câu trên có điểm gì giống nhau?
Câu: “Chúng bay ... nhục nhã thế này”
-> Ông Hai nói với bọn Việt gian trong tưởng tượng
- Dấu hiệu:
+ Lời nói phát ra thành lời
+ Có gạch đầu dòng ở phía trước
=> Độc thoại
Thế nào là độc thoại?
Lời của một người nào đó nói với chính mình hoặc nói với ai đó trong tưởng tượng, nói thành lời, phía trước câu nói có gạch đầu dòng.
Hình thức diễn đạt trên có tác dụng gì?
Tiết 67 ĐỐI THOẠI, ĐỘC THOẠI VÀ ĐỘC THOẠI NỘI TÂM TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ
Về đến nhà ông Hai nằm vật ra giường, mấy đứa trẻ thấy bố hôm nay có vẻ khác, len lét đưa nhau ra đầu nhà chơi sậm chơi sụi với nhau.
Nhìn lũ con, tủi thân, nước mắt ông lão cứ giàn ra. Chúng nó cũng là trẻ con làng Việt gian đấy ư? Chúng nó cũng bị người ta rẻ rúng hắt hủi đấy ư? Khốn nạn, bằng ấy tuổi đầu . . . Ông lão nắm chặt hai tay lại mà rít lên:
- Chúng bay ăn miếng cơm hay miếng gì vào mồm mà đi làm cái giống Việt gian bán nước để nhục nhã thế này.
(Kim Lân, Làng)
I. Tìm hiểu yếu tố đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự.
1. Ví dụ
* Đoạn trích: Làng - Kim Lân
Các câu trên, là ai hỏi ai?
b. Câu: “Hà, nắng gớm, về nào...” -> ông Hai nói với chính mình.
Câu: “Chúng bay ... nhục nhã thế này”
-> Ông Hai nói với bọn Việt gian trong tưởng tượng
- Dấu hiệu:
+ Lời nói phát ra thành lời
+ Có gạch đầu dòng ở phía trước
=> Độc thoại
c. Các câu: “Chúng nó... ư”, “Khốn nạn... tuổi đầu” -> ông Hai hỏi chính mình, chỉ diễn ra trong suy nghĩ
Nhận xét gì về hình thức của các câu hỏi này, có gì khác so với lời đối thoại và độc thoại trước đó?
- Dấu hiệu:
+ Không phát ra thành lời.
+ Không có gạch đầu dòng.
=> Độc thoại nội tâm
Tiết 67 ĐỐI THOẠI, ĐỘC THOẠI VÀ ĐỘC THOẠI NỘI TÂM TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ
I. Tìm hiểu yếu tố đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự.
1. Ví dụ
* Đoạn trích: Làng - Kim Lân
Thế nào là độc thoại nội tâm?
b. Câu: “Hà, nắng gớm, về nào...” -> ông Hai nói với chính mình.
Câu: “Chúng bay ... nhục nhã thế này”
-> Ông Hai nói với bọn Việt gian trong tưởng tượng
- Dấu hiệu:
+ Lời nói phát ra thành lời
+ Có gạch đầu dòng ở phía trước
=> Độc thoại
c. Các câu: “Chúng nó... ư”, “Khốn nạn... tuổi đầu” -> ông Hai hỏi chính mình, chỉ diễn ra trong suy nghĩ
- Dấu hiệu:
+ Không phát ra thành lời.
+ Không có gạch đầu dòng.
=> Độc thoại nội tâm
Suy nghĩ của một người nào đó nói với chính mình hoặc là nói với một ai đó trong tưởng tượng song không nói thành lời, không có gạch đầu dòng.
Trong đoạn trích trên ngôn ngữ nhân vật có những hình thức diễn đạt nào?
Hình thức độc thoại nội tâm có tác dụng gì trong việc diễn tả tâm trạng ông Hai?
Tiết 67 ĐỐI THOẠI, ĐỘC THOẠI VÀ ĐỘC THOẠI NỘI TÂM TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ
Tiết 67 ĐỐI THOẠI, ĐỘC THOẠI VÀ ĐỘC THOẠI NỘI TÂM
TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ
I. Tìm hiểu yếu tố đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự.
1. Ví dụ
Vậy, trong văn bản tự sự yếu tố đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm có vai trò như thế nào trong việc thể hiện nhân vật, cũng như trong việc thể hiện không khí của câu chuyện?
d. Đối thoại, độc thoại, độc thoại nội tâm là những hình thức quan trọng để thể hiện tích cách, phẩm chất, nội tâm nhân vật; tạo sự chân thật cho câu chuyện
Thế nào là đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự?
2. Ghi nhớ (SGK)
Tiết 67 ĐỐI THOẠI, ĐỘC THOẠI VÀ ĐỘC THOẠI NỘI TÂM
TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ
I. Tìm hiểu yếu tố đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự.
1. Ví dụ
Thảo luận nhóm 2 (3’)
Nhóm 1,3: Đối thoại và độc thoại giống và khác nhau như thế nào?

Nhóm 2,4: Độc thoại và độc thoại nội tâm giống và khác nhau như thế nào?
2. Ghi nhớ (SGK)
* Giống : - Lời nói phát ra thành tiếng.
- Đều có dấu gạch ngang đầu dòng.
* Khác :

Đối thoại

Hình thức đối đáp, trò chuyện giữa hai hoặc nhiều người.
Độc thoại
Lời của một người nào đó nói với chính mình hoặc nói với một ai đó trong tưởng tượng.
Tiết 67 ĐỐI THOẠI, ĐỘC THOẠI VÀ ĐỘC THOẠI NỘI TÂM
TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ
Nhóm 1: Đối thoại và độc thoại giống và khác nhau như thế nào?
* Giống : Đều là lời của một người nào đó nói với chính mình hoặc ai đó trong tưởng tượng .
* Khác :
Độc thoại
- Nói thành lời.
- Có gạch đầu dòng.
Độc thoại nội tâm
Không thành lời.
Không có gạch đầu dòng.
Tiết 67 ĐỐI THOẠI, ĐỘC THOẠI VÀ ĐỘC THOẠI NỘI TÂM
TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ
Nhóm 2: Độc thoại và độc thoại nội tâm giống và khác nhau như thế nào?
Bảng tổng hợp
Tiết 67 ĐỐI THOẠI, ĐỘC THOẠI VÀ ĐỘC THOẠI NỘI TÂM
TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ
ĐỌC CÁC ĐOẠN TRÍCH SAU VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI.
1. Chuyện kể về một danh tướng có lần đi qua trường học cũ của mình, liền
ghé vào thăm. Ông gặp lại người thầy từng dạy mình hồi nhỏ và kính cẩn thưa:
- Thưa thầy, thầy còn nhớ con không? Con là...
Người thầy giáo già hoảng hốt :
- Thưa ngài, ngài là...
- Thưa thầy, với thầy, con vẫn là đứa học trò cũ. Con có được những thành
công hôm nay là nhờ sự giáo dục của thầy ngày nào...
( Ngữ Văn 9, Tập 1 - Tr 40 )
2. Lão Hạc ơi! Lão hãy yên lòng mà nhắm mắt! Lão đừng lo gì cho cái vườn
của lão. Tôi sẽ cố giữ cho lão. Đến khi con trai lão về tôi sẽ trao lại cho hắn và
bảo hắn: “ Đây là cái vườn mà ông cụ thân sinh ra anh đã cố để lại cho anh
trọn vẹn; cụ thà chết chứ không chịu bán đi một sào...”
(Nam Cao, Lão Hạc)
Tiết 67 ĐỐI THOẠI, ĐỘC THOẠI VÀ ĐỘC THOẠI NỘI TÂM
TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ
a. Các đoạn trích sử dụng hình thức thoại nào?
b. Em hiểu gì về mỗi nhân vật qua lời thoại ?
1. Chuyện kể về một danh tướng có lần đi qua trường học cũ của mình, liền
ghé vào thăm. Ông gặp lại người thầy từng dạy mình hồi nhỏ và kính cẩn thưa:
- Thưa thầy, thầy còn nhớ con không? Con là...
Người thầy giáo già hoảng hốt :
- Thưa ngài, ngài là...
- Thưa thầy, với thầy, con vẫn là đứa học trò cũ. Con có được những thành
công hôm nay là nhờ sự giáo dục của thầy ngày nào...
( Ngữ Văn 9, Tập 1 - Tr 40 )
Tiết 67 ĐỐI THOẠI, ĐỘC THOẠI VÀ ĐỘC THOẠI NỘI TÂM
TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ
Đối thoại
Thể hiện tính cách nhân vật. Cả người thầy và người học trò đều là những người có văn hoá ứng xử. Đặc biệt người học trò đã thể hiện rõ lòng biết ơn sâu sắc của mình đối với công lao dạy dỗ của thầy giáo
Đoạn trích
Hình thức thoại
Tác dụng
1
2. Lão Hạc ơi! Lão hãy yên lòng mà nhắm mắt! Lão đừng lo gì cho cái vườn
của lão. Tôi sẽ cố giữ cho lão. Đến khi con trai lão về tôi sẽ trao lại cho hắn và
bảo hắn: “Đây là cái vườn mà ông cụ thân sinh ra anh đã cố để lại cho anh
trọn vẹn; cụ thà chết chứ không chịu bán đi một sào...”
(Nam Cao, Lão Hạc)
Tiết 67 ĐỐI THOẠI, ĐỘC THOẠI VÀ ĐỘC THOẠI NỘI TÂM
TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ
Độc thoại nội tâm
Thể hiện lòng thương cảm, thái độ cảm thông, chia sẻ của nhân vật ông giáo đối với lão Hạc
Tiết 67 ĐỐI THOẠI, ĐỘC THOẠI VÀ ĐỘC THOẠI NỘI TÂM
TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ
I. Tìm hiểu yếu tố đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự.
II. Luyện tập
Bài 1.
Tác dụng của hình thức đối thoại trong đoạn trích:
Đọc đoạn trích sau:
Mãi khuya, bà Hai mới chống gối đứng dậy. Bà lẳng lặng xuống bếp châm lửa ngồi tính tiền hàng. Vẫn những tiền cua, tiền bún, tiền đỗ, tiền kẹo… Vẫn cái giọng rì rầm, rì rầm thường ngày.
- Này thầy nó ạ.
Ông Hai nằm rũ ra ở trên giường không nói gì.
- Thầy nó ngủ rồi à?
- Gì?
Ông lão khẽ nhúc nhích.
- Tôi thấy người ta đồn…
Ông lão gắt lên:
- Biết rồi!
Bà Hai nín bặt. Gian nhà lặng đi hiu hắt.
(Kim Lân, Làng)
Tiết 67 ĐỐI THOẠI, ĐỘC THOẠI VÀ ĐỘC THOẠI NỘI TÂM TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ
I. Tìm hiểu yếu tố đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự.
II. Luyện tập
Bài 1.
Tác dụng của hình thức đối thoại trong đoạn trích:
Mãi khuya, bà Hai mới chống gối đứng dậy. Bà lẳng lặng xuống bếp châm lửa ngồi tính tiền hàng. Vẫn những tiền cua, tiền bún, tiền đỗ, tiền kẹo… Vẫn cái giọng rì rầm, rì rầm thường ngày.
- Này thầy nó ạ.
Ông Hai nằm rũ ra ở trên giường không nói gì.
- Thầy nó ngủ rồi à?
- Gì?
Ông lão khẽ nhúc nhích.
- Tôi thấy người ta đồn…
Ông lão gắt lên:
- Biết rồi!
Bà Hai nín bặt. Gian nhà lặng đi hiu hắt.
(Kim Lân, Làng)
Xác định lời trao và lời đáp trong đoạn trích?
- Bà Hai: 3 lượt lời (lời trao)
- Ông Hai: 2 lượt lời (lời đáp)
- Này, thầy nó ạ.
- Thầy nó ngủ rồi à?
- Tôi thấy người ta đồn...

- Gì?...
- Biết rồi !
- Lời bà Hai
- Lời ông Hai
I. Tìm hiểu yếu tố đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự.
II. Luyện tập
Bài 1.
Tác dụng của hình thức đối thoại trong đoạn trích:
Mãi khuya, bà Hai mới chống gối đứng dậy. Bà lẳng lặng xuống bếp châm lửa ngồi tính tiền hàng. Vẫn những tiền cua, tiền bún, tiền đỗ, tiền kẹo… Vẫn cái giọng rì rầm, rì rầm thường ngày.
- Này thầy nó ạ.
Ông Hai nằm rũ ra ở trên giường không nói gì.
- Thầy nó ngủ rồi à?
- Gì?
Ông lão khẽ nhúc nhích.
- Tôi thấy người ta đồn…
Ông lão gắt lên:
- Biết rồi!
Bà Hai nín bặt. Gian nhà lặng đi hiu hắt.
(Kim Lân, Làng)
Cuộc đối thoại này có bình thường không? Vì sao?
-> Cuộc đối thoại không bình thường
Qua lời đối thoại này ta thấy thái độ của bà Hai như thế nào? Tâm trạng của ông Hai ra sao?
=> Làm nổi bật tâm trạng buồn bã, đau khổ, thất vọng của ông Hai khi nghe tin làng mình theo giặc
Tiết 67 ĐỐI THOẠI, ĐỘC THOẠI VÀ ĐỘC THOẠI NỘI TÂM TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ
- Bà Hai: 3 lượt lời (lời trao)
- Ông Hai: 2 lượt lời (lời đáp)
Tiết 67 ĐỐI THOẠI, ĐỘC THOẠI VÀ ĐỘC THOẠI NỘI TÂM
TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ
I. Tìm hiểu yếu tố đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự.
II. Luyện tập
Bài 1.
Bài 2.
Sáng nay trời rét, Nam dậy sớm hơn mọi ngày nhưng trời lạnh làm cậu ấy mãi mới ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân xong, cậu ăn sáng, vừa ăn, cậu vừa xoa tay xuýt xoa. Ăn xong, Nam khoác cặp đi học. Vừa mở cửa, một luồng gió lạnh thổi đến, Nam nói to:
Chà, trời rét quá nhỉ!
Chả mấy chốc Nam đã ra đến ngoài đường, vừa đi Nam vừa nghĩ giá mà hôm nay được nghỉ học thì hay biết mấy. Vừa lúc đó Nam gặp Minh.
Nam à, giờ cậu cũng mới đi học sao?
À, hôm nay trời rét, tớ đi muộn hơn mọi hôm đấy.
Tiết 67 ĐỐI THOẠI, ĐỘC THOẠI VÀ ĐỘC THOẠI NỘI TÂM
TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ
I. Tìm hiểu yếu tố đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự.
II. Luyện tập
Bài 1.
Bài 2.
Nếu kể tình huống thành một đoạn truyện, em dự kiến sẽ sử dụng hình thức đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm như thế nào?
Một buổi chiều hè, em ra bờ sông câu cá. Tình cờ em gặp một cậu bé ăn xin. Nghe cậu bé kể chuyện về gia đình, em rất
xúc động và thương cho hoàn cảnh của cậu bé. Em chẳng có gì cho cậu bé ngoài mấy con cá nhỏ.
- Em tên gì?
- Em tên Nam ạ?
- Bố mẹ em đâu?
- Bố..bố mẹ em đã mất
lâu rồi chị ạ!...
Khi bóng em đã khuất
hẳn tôi chợt nói một mình:
- Trời! Khổ thân Nam quá!
Nhỏ vậy mà đã phải đi ăn
xin....
Chia tay em tôi nghĩ mãi: Sao cuộc đời vẫn còn nhiều số phận éo
le vậy!
Nắm vững khái niệm đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm.
Hoàn thành bài tập 2 vào vở bài tập.
Biết đưa các yếu tố đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong quá trình làm tạo lập văn bản tự sự phù hợp.
Soạn bài: Luyện nói Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm (cho bài học kế tiếp)
Hướng dẫn về nhà:
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-04-01 22:03:13 | Thể loại: Ngữ văn 9 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 29 | FileSize: 7.68 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 13. Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự, Ngữ văn 9. TRƯỜNG THCS XÃ ĐĂK LAL?P: 9ĐOÀN KẾT - CHĂM NGOAN - HỌC GIỎIGiáo viên: Phạm Thu HiềnKÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH THÂN MẾN!VB TỰ SỰSỰ VIỆCNHÂN VẬTNGÔI KỂTÌNH HUỐNGNGOẠI HÌNHHÀ

https://tailieuhoctap.com/baigiangnguvan9/bai-13-doi-thoai-doc-thoai-va-doc-thoai-noi-tam-trong-van-ban-tu-su.25440q.html