NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH
- Tóm tắt văn bản tự sự là gì ?
- Kể ra các nhân vật quan trọng trong truyện ngắn Lão Hạc của Nam Cao.
Em hãy cho biết yêu cầu đối với một văn bản tóm tắt.
- Muốn tóm tắt văn bản tự sự, theo em cần làm gì ?
LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ
Tiết 19
Bài tập 1:
a) Con trai lão Hạc đi đồn điền cao su, lão chỉ còn lại "cậu Vàng".
b) Lão Hạc có một người con trai, một mảnh vườn và một con chó vàng.
c) Lão mang tiền dành dụm được gửi ông giáo và nhờ ông giáo trông coi mảnh vườn.
d) Vì muốn để lại mảnh vườn cho con, lão phải bán con chó.
e) Một hôm lão xin Binh Tư một ít bả chó.
g) Cuộc sống mỗi ngày một khó khăn, lão kiếm được gì ăn nấy và bị ốm một trận khủng khiếp.
h) Lão bỗng nhiên chết - cái chết thật dữ dội.
i) Ông giáo rất buồn khi nghe Binh Tư kể chuyện ấy.
k) Cả làng không hiểu vì sao lão chết, trừ Binh Tư và ông giáo.
Sự việc tiêu biểu và nhân vật quan trọng đã được nêu chưa ?
Những sự việc tiêu biểu và các nhân vật quan trọng của truyện lão Hạc đã được liệt kê khá đầy đủ nhưng còn lộn xộn, cần sắp xếp lại.
Hãy sắp xếp hợp lí.
a) Con trai lão Hạc đi đồn điền cao su, lão chỉ còn lại "cậu Vàng".
b) Lão Hạc có một người con trai, một mảnh vườn và một con chó vàng.
c) Lão mang tiền dành dụm được gửi ông giáo và nhờ ông giáo trông coi mảnh vườn.
d) Vì muốn để lại mảnh vườn cho con, lão phải bán con chó.
e) Một hôm lão xin Binh Tư một ít bả chó.
g) Cuộc sống mỗi ngày một khó khăn, lão kiếm được gì ăn nấy và bị ốm một trận khủng khiếp.
h) Lão bỗng nhiên chết - cái chết thật dữ dội.
i) Ông giáo rất buồn khi nghe Binh Tư kể chuyện ấy.
k) Cả làng không hiểu vì sao lão chết, trừ Binh Tư và ông giáo.
b) Lão Hạc có một người con trai, một mảnh vườn và một con chó vàng.
a) Con trai lão Hạc đi đồn điền cao su, lão chỉ còn lại "cậu Vàng".
d) Vì muốn để lại mảnh vườn cho con, lão phải bán con chó.
c) Lão mang tiền dành dụm được gửi ông giáo và nhờ ông giáo trông coi mảnh vườn.
g) Cuộc sống mỗi ngày một khó khăn, lão kiếm được gì ăn nấy và bị ốm một trận khủng khiếp.
e) Một hôm lão xin Binh Tư một ít bả chó.
i) Ông giáo rất buồn khi nghe Binh Tư kể chuyện ấy.
h) Lão bỗng nhiên chết - cái chết thật dữ dội.
k) Cả làng không hiểu vì sao lão chết, trừ Binh Tư và ông giáo.
?
Hãy tóm tắt khoảng 10 dòng .
"Lão Hạc có một người con trai, một mảnh vườn và một con chó vàng. Con trai lão Hạc đi đồn điền cao su, lão chỉ còn lại cậu Vàng. Vì muốn để lại mảnh vườn cho con, lão phải bán con chó, mặc dù hết sức buồn bã và đau xót. Lão mang tất cả tiền dành dụm được gửi ông giáo và nhờ trông coi mảnh vườn. Cuộc sống mỗi ngày một khó khăn, lão kiếm được gì ăn nấy và từ chối cả những gì ông giáo giúp. Một hôm lão xin Binh Tư một ít bả chó, nói là để giết con chó hay đến vườn, làm thịt và rủ Binh Tư cùng uống rượu. Ông giáo rất buồn khi nghe Binh Tư kể chuyện ấy. Nhưng rồi bỗng nhiên lão chết - cái chết thật dữ dội. Cả làng không hiểu vì sao lão chết, chỉ có Binh Tư và ông giáo hiểu."
- Các nhân vật quan trọng :
- Sự việc tiêu biểu :
Bài tập 2 : đoạn trích Tức nước vỡ bờ
chị Dậu, cai lệ, người nhà lý trưởng.
Sự việc tiêu biểu, nhân vật quan trọng.
Trình bày vào b?ng nhóm (5 phút)
- Chị Dậu chăm sóc chồng ốm nặng.
- Cai lệ và người nhà lí trưởng vào quát tháo đòi sưu, định bắt anh Dậu.
- Chị Dậu hạ mình van xin nhưng chúng vẫn cố tình hành hạ cả chồng chị lẫn bản thân chị .
- Bị dồn vào đường cùng và để bảo vệ chồng, chị đã vùng lên chống trả.
- Chị đã quâ�t ngã hai tên tay sai.
Hãy tóm tắt khoảng 10 dòng .
" Chị Dậu đang chăm sóc chồng ốm nặng. Cai lệ và người nhà lí trưởng vào quát tháo đòi sưu, định bắt anh Dậu. Chị Dậu hạ mình van xin nhưng chúng vẫn cố tình hành hạ cả chồng chị và bản thân chị . Bị dồn vào đường cùng, chị vùng lên thật quyết liệt . Chị đã quâ�t ngã hai tên tay sai."

Đây là hai tác phẩm tự sự nhưng rất giàu chất thơ, ít sự việc (truyện ngắn trữ tình), các tác giả tập trung chủ yếu miêu tả cảm giác và nội tâm nhân vật nên rất khó tóm tắt.
Bài tập 3 : văn bản Tôi đi học ,
Trong lòng mẹ
Rất khó tóm tắt ?
Chuẩn bị bài mới

CÔ BÉ BÁN DIÊM (tiết 1)
- Đọc văn bản, chú thích
- Trả lời câu hỏi 1 phần đọc - hiểu văn bản
+ xác định 3 phần của văn bản.
+ căn cứ vào đâu để chia phần thứ hai thành những đoạn nhỏ ?