Bài 10. Ôn tập truyện kí Việt Nam

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 10. Ôn tập truyện kí Việt Nam - 1
  • Bài 10. Ôn tập truyện kí Việt Nam - 2
  • Bài 10. Ôn tập truyện kí Việt Nam - 3
  • Bài 10. Ôn tập truyện kí Việt Nam - 4
  • Bài 10. Ôn tập truyện kí Việt Nam - 5
Giáo viên: Nguyễn Văn Ans
Trường THCS hương cần
chúng em chào mừng các thầy cô giáo
đến dự chuyên Đề
Môn ngữ văn 8
1.Truyện kí Việt Nam
2. Thơ
3. Nghị luận
4. Văn học nước ngoài
5. Văn bản nhật dụng
Các văn bản thuộc thể loại nào đã học từ bài 15 đến bài 21 ?
Tiết : 125
Tổng kết phần văn
Nhớ rừng
Tám chữ
Thế Lữ
Nỗi chán ghét thực tại tầm thường tù túng và niềm khao khát
tự do mãnh liệt
2. Sự khác biệt nổi bật về hình thức nghệ thuật giữa các văn bản thơ: Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác, Muốn làm thằng Cuội...; Nhớ rừng, Quê hương...

2. Sự khác biệt nổi bật về hình thức nghệ thuật giữa các văn bản thơ: Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác, Muốn làm thằng Cuội...; Nhớ rừng, Quê hương...
Văn bản: Vào nhà ngục Quảng Đông
cảm tác,Đập đá ở Côn Lôn,
Muốn làm thằng cuội, Hai chữ nước nhà
-Thể thơ: Thơ cũ (cổ điển),
số câu, số tiếng, cách gieo vần,
niêm luật gò bó, chặt chẽ
-Cách bộc lộ cảm xúc: Bằng h/ả, âm điệu,
ngôn ngữ thơ mang tính ước lệ của văn
chương trung đại
Văn bản: Nhớ rừng, Ông đồ, Quê hương,
Khi con tu hú

-Thể thơ: Thơ mới, thơ tự do, có sự đổi mới
vần, nhịp; lời thơ tự nhiên, bình dị, giảm
tính công thức ước lệ. Vẫn sdụng thể thơ
truyền thống nhưng đổi mới cảm xúc và
tư duy, số câu trong bài không hạn định,
lời thơ tự nhiên gần lời nói thường
- Cách bộc lộ cảm xúc: Tự do, thoải mái
và tự nhiên hơn; giọng điệu thơ mới mẻ,
h/ả thơ gợi cảm và ngôn ngữ thơ sáng tạo.
Sự khác biệt nổi bật giữa thơ cũ và thơ mới
Một số nh� thơ tiêu bi?u cho phong tr�o Thơ mới (1932- 1945)
Hàn Mặc Tử
Nguyễn Bính
Lưu Trọng Lư
Thế Lữ
Huy Cận
Xuân Diệu
Cảm thụ thơ văn
Đuổi hình bắt chữ
Chủ đề : Thơ
7
9
6
9
7
9
3
NAM
1
ĐÔNG

BắC
2
TÂY
4
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Y
A
T
A
O
H
G
N
Ă
R
T
M

G
N
Ã
M
N

U
T
G
N

R

H
N
I
Ơ
R
N
À
V
Á
L
G
N
Ơ
Ư
H
P
N

B
G
N
O
C

U
Q
G
N
U
C

M
ơ
H
T
O
à
R
T
G
N
O
H
P
I
M
T
O

H
I
à
T
O
H
R
G
N
Ơ
Đáp án
Từ chìa khoá
Nêu một vài hiểu biết về Phong trào thơ mới
Dặn dò
Tiếp tục ôn tập cụm văn bản thơ
Lập bảng hệ thống các văn bản nghị luận
và chuẩn bị các câu hỏi trong sách giáo khoa
(trang 144)
Cảm ơn các thầy cô
đã đến dự giờ thăm lớp !
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-07-02 09:35:46 | Thể loại: Ngữ văn 8 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 22 | FileSize: 6.44 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 10. Ôn tập truyện kí Việt Nam, Ngữ văn 8. Giáo viên: Nguyễn Văn Ans Trường THCS hương cầnchúng em chào mừng các thầy cô giáođến dự chuyên Đề Môn ngữ văn 81.Truyện kí Việt Nam2. Thơ3. Nghị luận4. Văn học nước ngoài5. Văn bản nhật dụngCác văn b

https://tailieuhoctap.com/baigiangnguvan8/bai-10-on-tap-truyen-ki-viet-nam.psl60q.html