Bài 30. Ôn tập phần Tiếng Việt

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 30. Ôn tập phần Tiếng Việt - 1
  • Bài 30. Ôn tập phần Tiếng Việt - 2
  • Bài 30. Ôn tập phần Tiếng Việt - 3
  • Bài 30. Ôn tập phần Tiếng Việt - 4
  • Bài 30. Ôn tập phần Tiếng Việt - 5
ÔN TẬP TIẾNG VI ỆT
Tiết 126
Ngữ văn 7 - Tiết 123 - Ôn tập Tiếng Việt
I. ễN T?P L� THUY?T
1. Các kiểu câu đơn đã học.
Phân loại theo mục đích nói.
? Ho�n th�nh b?ng th?ng kờ sau:
Ngữ văn 7 - Tiết 1236- Ôn tập Tiếng Việt
Ngữ văn 7 - Tiết 126 - Ôn tập Tiếng Việt
ÔN TẬP LÍ THUYẾT
1. C¸c kiÓu c©u ®¬n ®· häc.
Ph©n lo¹i theo môc ®Ých nãi.
Ngữ văn 7 - Tiết 123 - Ôn tập Tiếng Việt
I. ễN T?P L� THUY?T
1. Các kiểu câu đơn đã học.
Phân loại theo mục đích nói.
Ngữ văn 7 - Tiết 126 - Ôn tập Tiếng Việt
I. ễN T?P L� THUY?T
1. Các kiểu câu đơn đã học.
Phân loại theo mục đích nói.
Phõn lo?i theo c?u t?o
Ngữ văn 7 - Tiết 126 - Ôn tập Tiếng Việt
B�I T?P
Các VD cho sau đây thuộc kiểu câu nào. Đánh dấu nhân vào ô thích hợp trong bảng sau đây ?
x
x
x
Ngữ văn 7 - Tiết 126 - Ôn tập Tiếng Việt
I. ễN T?P L� THUY?T
Các kiểu câu đơn đã học.
Cỏc d?u cõu dó h?c.
? Ho�n th�nh b?ng th?ng kờ sau:
Ngữ văn 7 - Tiết 126 - Ôn tập Tiếng Việt
I. ễN T?P L� THUY?T
Các kiểu câu đơn đã học.
Cỏc d?u cõu dó h?c.
Ngữ văn 7 - Tiết 126 - Ôn tập Tiếng Việt
I. ễN T?P L� THUY?T
Các kiểu câu đơn đã học.
Cỏc d?u cõu dó h?c.
Ngữ văn 7 - Tiết 126 - Ôn tập Tiếng Việt
I. ễN T?P L� THUY?T
Các kiểu câu đơn đã học.
Cỏc d?u cõu dó h?c.
Câu
cầu
khiến
Câu
trần
thuật
Câu
cảm
thán
Phân loại theo
mục đích nói
Phân loại theo
cấu tạo
Câu
bình
thường
Câu
đặc
biệt
CÁC KIỂU CÂU ĐƠN
Câu
nghi
vấn
CÁC DẤU CÂU
D?U CH?M

D?U PH?Y

D?U CH?M PH?Y
D?U CH?M L?NG
D?U G?CH NGANG
Ngữ văn 7 - Tiết 126 - Ôn tập Tiếng Việt
II. LUYỆN TẬP
Bµi tËp 1: THẢO LUẬN BẰNG PHIẾU HỌC TẬP
Cô giáo Tâm gỡ tay Thuỷ ( ) đi lại phía bục ( ) mở cặp lấy một quyển sổ cùng với chiếc bút máy nắp vàng đưa cho em tôi và nói:
( ) Cô tặng em ( ) Về trường mới ( ) em cố gắng học tập nhé!
Em đặt vội quyển sổ và cây bút lên bàn:
( ) Thưa cô ( ) em không giám nhận ( ) em không được đi học nữa ( )
.
.
,
,
,
,
_
_
...
Đọc đoạn văn sau và điền các dấu câu vào những chỗ trống cho thích hợp ?
Ngữ văn 7 - Tiết 123 - Ôn tập Tiếng Việt
II. LUYỆN TẬP
Bµi tËp 2: THẢO LUẬN THEO BÀN:
Đặt 4 câu minh họa cho 4 kiểu câu chia theo mục đích nói và chỉ rõ được công dụng của dấu câu dùng ở đó?
Ngữ văn 7 - Tiết 126 - Ôn tập Tiếng Việt
II. LUYỆN TẬP
Bµi tËp 3:
Viết một đoạn văn ngắn (7-10 dòng) nội dung tự chọn. Trong đó có sử dụng câu đặc biệt các dấu câu đã học.
Ngữ văn 7 - Tiết 126 - Ôn tập Tiếng Việt
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Häc bµi, n¾m ch¾c c¸c kh¸i niÖm.
- Hoµn thiÖn c¸c bµi tËp.
- ChuÈn bÞ :Văn bản báo cáo.
Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc.
Chúc quý thầy, cô giáo sức khỏe!
Chúc các em học tốt!
17
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-04-03 14:15:42 | Thể loại: Ngữ văn 7 | Lần tải: 4 | Lần xem: | Page: 17 | FileSize: 0.65 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 30. Ôn tập phần Tiếng Việt, Ngữ văn 7. ÔN TẬP TIẾNG VI ỆT Tiết 126Ngữ văn 7 - Tiết 123 - Ôn tập Tiếng ViệtI. ễN T?P L� THUY?T1. Các kiểu câu đơn đã học.Phân loại theo mục đích nói. ? Ho�n th�nh b?ng th?ng kờ sau:Ngữ văn 7 - Tiết 1236- Ôn t

https://tailieuhoctap.com/baigiangnguvan7/bai-30-on-tap-phan-tieng-viet.yu640q.html