Bài 27. Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 27. Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu - 1
  • Bài 27. Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu - 2
  • Bài 27. Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu - 3
  • Bài 27. Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu - 4
  • Bài 27. Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu - 5
NHỮNG TRÒ LỐ HAY LÀ VA-REN VÀ PHAN BỘI CHÂU
Giáo viên: Đặng Văn Sửu
TRƯỜNG THCS QUỲNH THẠCH
Kiểm tra bài cũ:
Câu hỏi: Em hãy nêu giá trị nội dung và nghệ thuật của văn bản “ Sống chết mặc bay” ?
- Nội dung:
+ Lên án gay gắt tên quan phủ “lòng lang dạ thú”.
+ Bày tỏ niềm cảm thương trước cảnh nghìn sầu muôn thảm của nhân dân do thiên tai và cũng do thái độ vô trách nhiệm của kẻ cầm quyền gây nên.
- Nghệ thuật: Kết hợp khéo léo giữa hai phép tương phản và tăng cấp.


Tiết 109 : Văn bản
NHỮNG TRÒ LỐ HAY LÀ VA-REN VÀ PHAN BỘI CHÂU (Nguyễn Ái Quốc)
I. Gới thiệu chung:
1. Tác giả:
Em hãy nêu những hiểu biết của em về tác giả ?
Nguyễn Ái Quốc


Tiết 109 : Văn bản
NHỮNG TRÒ LỐ HAY LÀ VA-REN VÀ PHAN BỘI CHÂU (Nguyễn Ái Quốc)
I. Gới thiệu chung:
1. Tác giả:
- Nguyễn Ái Quốc (1890 - 1969) còn gọi là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người là một nhà yêu nước, một lãnh tụ vĩ đại đồng thời là một nhà văn, nhà thơ lớn của dân tộc Việt Nam, là danh nhân văn hoá thế giới.


Tiết 109 : Văn bản
NHỮNG TRÒ LỐ HAY LÀ VA-REN VÀ PHAN BỘI CHÂU (Nguyễn Ái Quốc)
I. Gới thiệu chung:
1. Tác giả:
- Năm 1911 Người xuất dương tìm đường cứu nước đi sang Pháp và một số nước ở Châu Âu, Châu Phi, Châu Mĩ.
- Bút danh Nguyễn Ái Quốc có từ năm 1919 đến 1945 gắn với tờ báo “Người cùng khổ”, tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” và nhiều truyện kí xuất sắc khác.
Nguyễn Ái Quốc (1890 -1969) là bút danh của chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1919 -1945.
Là vị lãnh tụ cách mạng vĩ đại, là nhà văn nhà thơ lớn của dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới.


Tiết 109 : Văn bản
NHỮNG TRÒ LỐ HAY LÀ VA-REN VÀ PHAN BỘI CHÂU (Nguyễn Ái Quốc)
I. Gới thiệu chung:
1. Tác giả:
? Em đã được học văn bản nào của Hồ Chí Minh trong chương trình Ngữ văn 7?
- Cảnh khuya, rằm tháng riêng...


Tiết 109 : Văn bản
NHỮNG TRÒ LỐ HAY LÀ VA-REN VÀ PHAN BỘI CHÂU (Nguyễn Ái Quốc)
I. Gới thiệu chung:
1. Tác giả:
2. Tác phẩm:
? Em biết gì về tác phẩm “Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu” của Nguyễn Ái Quốc ?
- Truyện được viết ngay sau khi nhà cách mạng Phan Bội Châu bị bắt cóc ngày 18-6-1925 ở Trung Quốc, giải về giam ở nhà tù Hoả Lò-Hà Nội và sắp bị xử án, còn Va-ren được chính phủ Pháp cử sang làm toàn quyền ở Đông Dương thay Méc-lanh.Trước ngày chuẩn bị nhậm chức hắn tuyên bố sẽ quan tâm tới vụ Phan Bội Châu.


Tiết 109 : Văn bản
NHỮNG TRÒ LỐ HAY LÀ VA-REN VÀ PHAN BỘI CHÂU (Nguyễn Ái Quốc)
I. Gới thiệu chung:
1. Tác giả:
2. Tác phẩm:
- Truyện viết bằng tiếng Pháp đăng trên báo “Người cùng khổ” tại Pa-ri số 36-37 phát hành tháng 9, 10 năm 1925 do Phạm Huy Thông dịch sau này được in trong Truyện và kí Nguyễn ái Quốc (1974).

- Viết năm 1925, sau khi nhà cách mạng Phan Bội Châu bị bắt cóc ở Trung Quốc về giam ở Hoả Lò và sắp bị xử án.
- Truyện được đăng ở báo “Người cùng khổ”.


Tiết 109 : Văn bản
NHỮNG TRÒ LỐ HAY LÀ VA-REN VÀ PHAN BỘI CHÂU (Nguyễn Ái Quốc)
I. Giới thiệu chung:
1. Tác giả:
2. Tác phẩm:
II. Đọc - hiểu văn bản
1. Đọc - chú thích :
a. Đọc
b. chú thích: ( SGK ).


Tiết 109 : Văn bản
NHỮNG TRÒ LỐ HAY LÀ VA-REN VÀ PHAN BỘI CHÂU (Nguyễn Ái Quốc)
I. Giới thiệu chung:
1. Tác giả:
2. Tác phẩm:
II. Đọc - hiểu văn bản
1. Đọc - chú thích
a. Đọc
2. Kết cấu - Bố cục:
? Tình huống mà tác giả nêu lên trong truyện là gì?
Sự gặp gỡ của 2 nhân vật một bên là lãnh tụ cách mạng Phan Bội Châu và bên kia là Va-ren, kẻ sang Việt Nam nhậm chức toàn quyền Đông dương.
b. chú thích: ( SGK ).


Tiết 109 : Văn bản
NHỮNG TRÒ LỐ HAY LÀ VA-REN VÀ PHAN BỘI CHÂU (Nguyễn Ái Quốc)
I. Giới thiệu chung:
1. Tác giả:
2. Tác phẩm:
II. Đọc - hiểu văn bản
1. Đọc - chú thích
a. Đọc
b. chú thích
2. Kết cấu - Bố cục:
? Văn bản có thể chia làm mấy phần? Nội dung của từng phần?
- 3 Phần:
+ Từ đầu -> vẫn bị giam trong tù: Tin Va-ren sang Việt Nam.
+ Tiếp -> thì tôi làm toàn quyền: Trò lố của Va - ren đối với Phan Bội Châu
+ Còn lại: Thái độ của Phan Bội Châu
- 3 phần


Tiết 109 : Văn bản
NHỮNG TRÒ LỐ HAY LÀ VA-REN VÀ PHAN BỘI CHÂU (Nguyễn Aí Quốc)
I. Giới thiệu chung:
II. Đọc - hiểu văn bản
1. Đọc - chú thích
2. Kết cấu - Bố cục:
- 3 phần
? Qua phần đọc, em thấy đây là tác phẩm ghi chép sự thật hay tưởng tượng hư cấu ?
- Hình thức như một bài kí sự nhưng thực tế là một câu chuyện hư cấu (tưởng tượng về cái có thật).
a ) Tin Va - ren sang Việt Nam


Tiết 109 : Văn bản
NHỮNG TRÒ LỐ HAY LÀ VA-REN VÀ PHAN BỘI CHÂU (Nguyễn Aí Quốc)
I. Giới thiệu chung:
II. Đọc - hiểu văn bản
1. Đọc - chú thích
2. Kết cấu - Bố cục:
- 3 phần
? Căn cứ vào đâu để kết luận điều đó ?
Truyện được viết trước khi Va-ren sang nhậm chức toàn quyền Đông dương và thực tế sau khi y sang Đông dương cũng không có chuyện gặp Phan Bội Châu ở Hoả Lò - Hà Nội.
a ) Tin Va - ren sang Việt Nam


Tiết 109 : Văn bản
NHỮNG TRÒ LỐ HAY LÀ VA-REN VÀ PHAN BỘI CHÂU (Nguyễn Ái Quốc)
I. Giới thiệu chung:
II. Đọc - hiểu văn bản
1. Đọc - chú thích
2. Kết cấu - Bố cục:
- 3 phần
a ) Tin Va - ren sang Việt Nam


Tiết 109 : Văn bản
NHỮNG TRÒ LỐ HAY LÀ VA-REN VÀ PHAN BỘI CHÂU (Nguyễn Ái Quốc)
I. Giới thiệu chung:
II. Đọc - hiểu văn bản
1. Đọc - chú thích
2. Kết cấu - Bố cục:
- 3 phần
a. Tin Va - ren sang Việt Nam


Tiết 109 : Văn bản
NHỮNG TRÒ LỐ HAY LÀ VA-REN VÀ PHAN BỘI CHÂU (Nguyễn Ái Quốc)
I. Giới thiệu chung:
II. Đọc - hiểu văn bản
1. Đọc - chú thích
2. Kết cấu - Bố cục:
- 3 phần
Va-ren: Toàn quyền Pháp tại Đông Dương từ 1925.
Phan Bội Châu : lãnh tụ phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỉ XX-> Địa vị đối lập.
a. Tin Va - ren sang Việt Nam
Va-ren: Toàn quyền Pháp tại Đông Dương từ 1925.
Phan Bội Châu là nhà cách mạng xuất sắc đầu thế kỉ XX. Cụ là lãnh tụ của phong trào Duy Tân, Đông du, Việt Nam Quang phục hội. Năm 1913 thực dân Pháp kết án tử hình vắng mặt Phan Bội Châu. Ngày 18-6-1925 ông bị mât thám bắt cóc tại Trung Quốc, giải về giam tại nhà tù Hoả Lò-Hà Nội. Chúng định bí mât thủ tiêu, nhưng tin cụ Phan bị bắt lộ ra ngoài, một phong trào đòi thả cụ Phan Bội Châu lan rộng khắp cả nước, lan sang cả nước Pháp. Trước áp lực của phong trào đấu tranh của nhân dân, kẻ thù phải ân xá đưa ông về giam lỏng tại Bến Ngự - xứ Huế cho đến ngày ông qua đời (năm 1940).
Phan Bội Châu
Va-ren: người Pháp, từng tham gia Đảng Xã hội, nhưng rồi phản Đảng và được cử làm Toàn quyền Đông Dương từ cuối năm 1925 sau khi Toàn quyền cũ Méc-Lanh bị nhà cách mạng Phạm Hồng Thái giết hụt ở Sa Diện ( Trung Quốc ), phải về nước.
Toàn quyền Đông Dương Alexandre Varenne


Tiết 109 : Văn bản
NHỮNG TRÒ LỐ HAY LÀ VA-REN VÀ PHAN BỘI CHÂU (Nguyễn Ái Quốc)
I. Giới thiệu chung:
II. Đọc - hiểu văn bản
1. Đọc - chú thích
2. Kết cấu - Bố cục:
- 3 phần
a. Tin Va - ren sang Việt Nam
Va-ren: Toàn quyền Pháp tại Đông Dương từ 1925.
? Khi đặt chân đến Đông Dương
Va- ren đã hứa những gì?
- Hứa sang Việt Nam “chăm sóc Phan Bội Châu”.
- Hứa sang Việt Nam "chăm sóc” Phan Bội Châu.


Tiết 109 : Văn bản
NHỮNG TRÒ LỐ HAY LÀ VA-REN VÀ PHAN BỘI CHÂU (Nguyễn Ái Quốc)
I. Giới thiệu chung:
II. Đọc - hiểu văn bản
1. Đọc - chú thích
2. Kết cấu - Bố cục:
- 3 phần
a. Tin Va - ren sang Việt Nam
Va-ren: Toàn quyền Pháp tại Đông Dương từ 1925.
- Hứa sang Việt Nam "chăm sóc” Phan Bội Châu.


Tiết 109 : Văn bản
NHỮNG TRÒ LỐ HAY LÀ VA-REN VÀ PHAN BỘI CHÂU (Nguyễn Ái Quốc)
I. Giới thiệu chung:
II. Đọc - hiểu văn bản
1. Đọc - chú thích
2. Kết cấu - Bố cục:
- 3 phần
a. Tin Va - ren sang Việt Nam
Thực tế Va-ren vẫn là Va-ren, 1 tên đứng đầu trong việc cai trị Đông Dương. Còn Phan Bội châu vẫn là người cách mạng bị cầm tù. 2 bên đối lập nhau tuyệt đối.
CỦng cỐ

1. Truyện ngắn: “Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội châu” được viết bằng ngôn ngữ nào?
A, Tiếng Việt.
B, Tiếng Trung.
C, Tiếng Pháp.
D,Tiếng Thái.
2. Theo em truyện “ Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu ra đời trong hoàn cảnh nào?
A,Trước khi Va-ren nhận chức quan toàn quyền.
B,Khi Phan Bội Châu bị bắt ở Trung Quốc và giam tại Hà Nội.
C, Khi Nguyễn Ái Quốc đang ở Pháp.
D, Cả A,B,C đều đúng.
C
D
HưỚng dẪn vỀ nhà và chuẨn bỊ bài mỚi
1.Về nhà đọc, tóm tắt truyện.
2. Tìm hiểu tiếp trò lố chính thức của Va-ren khi gặp Phan Bội Châu và trả lời các câu hỏi của sách giáo khoa.
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-03-27 15:08:03 | Thể loại: Ngữ văn 7 | Lần tải: 35 | Lần xem: | Page: 23 | FileSize: 1.37 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 27. Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu, Ngữ văn 7. NHỮNG TRÒ LỐ HAY LÀ VA-REN VÀ PHAN BỘI CHÂUGiáo viên: Đặng Văn SửuTRƯỜNG THCS QUỲNH THẠCHKiểm tra bài cũ:Câu hỏi: Em hãy nêu giá trị nội dung và nghệ thuật của văn bản “ Sống chết mặc bay” ?- Nội dung: + Lên án gay gắt tên quan phủ “lòng lang dạ thú”.+ Bày tỏ niềm cảm thương trước cảnh nghìn sầu muôn thảm của nhân dân do thiên tai và cũng do thái độ vô trách nhiệm của kẻ cầm quyền gây nên.- Nghệ thuật: Kết hợp khéo léo giữa hai phép tương phản và tăng cấp.Tiết 109 : Văn bảnNHỮNG TRÒ LỐ HAY LÀ VA

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/bai-27-nhung-tro-lo-hay-la-va-ren-va-phan-boi-chau.on140q.html