Bài 27. Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 27. Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu - 1
  • Bài 27. Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu - 2
  • Bài 27. Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu - 3
  • Bài 27. Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu - 4
  • Bài 27. Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu - 5
NHữNG TRò Lố
HAY Là VA-REN Và PHAN BộI CHÂU
Tiết 110: NHữNG TRò Lố
HAY Là VA-REN Và PHAN BộI CHÂU
I. Đọc, tìm hiểu chung:
1. Tác giả:
- Nguyễn ái Quốc (1890-1969) Quê Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Nguười là một nhà yêu nưuớc, một lãnh tụ vĩ đại đồng thời là một nhà văn, nhà thơ lớn của dân tộc Việt Nam, là danh nhân văn hoá thế giới.
- Bút danh Nguyễn �i Quốc có từ năm 1919 đến 1945 gắn với tờ báo Ngưu?i cùng khổ, tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp và nhiều truyện kí xuất sắc khác.
Tiết 110: NHữNG TRò Lố
HAY Là VA-REN Và PHAN BộI CHÂU
I. Đọc, tìm hiểu chung:
1. Tác giả:
2. Tác phẩm:
- Truyện đuược viết ngay sau khi nhà cách mạng Phan Bội Châu bị bắt cóc ngày 18/06/1925 ở Trung Quốc, giải về giam ở nhà tù Hoả Lò - Hà Nội và sắp bị xử án. Còn Va-ren đuược chính phủ Pháp cử sang làm toàn quyền Đông Duương thay cho Méc-lanh. Trưuớc ngày chuẩn bị nhậm chức hắn tuyên bố sẻ quan tâm đến vụ Phan Bội Châu.
- Truyện viết bằng tiếng Pháp đăng trên báo "Ngưuời cùng khổ" tại Pa-ri số 36-37 phát hành tháng 9, 10 năm1925 do Phạm Huy Thông dịch sau này được in trong Truyện và kí Nguyễn ái Quốc (1974).
* Thể loại: Truyện ngắn mang phong cách báo chí
Tiết 110: NHữNG TRò Lố
HAY Là VA-REN Và PHAN BộI CHÂU
I. Đọc, tìm hiểu chung:
1. Tác giả:
2. Tác phẩm:
Toàn quyền Đông Dưuơng
Alexandre Varenne (1925- 1928)
Phủ toàn quyền Đông Dưuơng
Tiết 110: NHữNG TRò Lố
HAY Là VA-REN Và PHAN BộI CHÂU
I. Đọc, tìm hiểu chung:
1. Tác giả:
2. Tác phẩm:
Phan Bội Châu là nhà cách mạng xuất sắc đầu thế kỉ XX, cụ là lãnh tụ của phong trào Duy Tân, Đông Du, Việt Nam Quang Phục Hội.
Tiết 110: NHữNG TRò Lố
HAY Là VA-REN Và PHAN BộI CHÂU
I. Đọc, tìm hiểu chung:
1. Tác giả:
2. Tác phẩm:
* Tóm tắt:
Trưuớc khi Va-ren từ Pháp sang Đông Duơng nhận chức Toàn quyền y hứa sẽ chăm sóc vụ Phan Bội Châu bằng lời hứa nửa chính thức.
Khi gặp cụ Phan, Va-ren ra sức dụ dỗ, thuyết phục, nhưung vẫn không mua chuộc đuợc Phan Bội Châu, cụ Phan thì tỏ thái độ im lặng, dửng dưung.
Anh lính dõng thì quả quyết rằng có thấy đôi ngọn râu mép của cụ Phan nhếch lên một chút. Nhân chứng thứ 2 lại quả quyết cụ Phan đã nhổ vào mặt Va-ren.
Tiết 111: NHữNG TRò Lố
HAY Là VA-REN Và PHAN BộI CHÂU
I. Đọc, tìm hiểu chung:
1. Tác giả:
2. Tác phẩm:
Bố cục: 3 phần
Phần 1: Từ đầu -> "Phan Bội Châu vẫn bị giam trong tù".
* Lời hứa của Va-ren với Phan Bội Châu.
Phần 2: Tiếp theo -> "không hiểu Phan Bội Châu".
* Những trò lố của Va-ren với cụ Phan Bội Châu.
Phần 3: Đoạn còn lại.
* Thái độ của Phan Bội Châu.
Văn bản:
Những trò lố hay là VaRen và Phan Bội Châu
( Nguyễn áI Quốc )
I. Đọc-hiểu chú thích:
II. Đọc- hiểu văn bản:
Phan Bội Châu:
- Học giỏi, đỗ đầu kì thi huương
Là nhà Cách mạng yêu nuước đầu thế kỉ XX của Việt Nam.
- Là lãnh tụ các phong trào Duy Tân, Dông Du, Việt Nam quang phục hội.
- Từng bị thực dân Pháp kết án vắng mặt.
Va-ren:
- Người pháp
- Phản Đảng xã hội Pháp
- Chuẩn bị sang nhậm chức Toàn quyền Pháp tại Đông Dương.
Cảng Mac-xây
Hà Nội
Huế
Sài Gòn
Tiết 111: NHữNG TRò Lố
HAY Là VA-REN Và PHAN BộI CHÂU
I. Đọc, tìm hiểu chung:
1. Tác giả:
2. Tác phẩm:
II. Đọc, tìm hiểu chi tiết:
1. Lời hứa của Va-ren
với Phan Bội Châu:
Do sức ép của công luận ở Pháp và ở Đông Dương, ông Va-ren đã nửa chính thức hứa sẽ chăm sóc vụ Phan Bội Châu. Ông hứa thế; giả thử cứ cho rằng một vị Toàn quyền Đông Dương mà lại biết giữ lời hứa đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn được phép tự hỏi liệu quan Toàn quyền Va-ren sẽ "chăm sóc" vụ ấy vào lúc nào và ra làm sao.
Trước hết, ngài chỉ muốn chăm sóc đến khi nào yên vị thật xong xuôi ở bên ấy đã.
Nhưng ngài lại chỉ vừa mới xuống tàu, mà hành trình từ Mác-xây đến Sài Gòn kéo dài chừng bốn tuần lễ cơ. Như vậy có nghĩa là trong bốn tuần lễ đó, Phan Bội Châu vẫn bị giam trong tù.
Tiết 111: NHữNG TRò Lố
HAY Là VA-REN Và PHAN BộI CHÂU
I. Đọc, tìm hiểu chung:
1. Tác giả:
2. Tác phẩm:
II. Đọc, tìm hiểu chi tiết:
1. Lời hứa của Va-ren
với Phan Bội Châu:
Do sức ép của công luận ở Pháp và ở Đông Dương, ông Va-ren đã nửa chính thức hứa sẽ chăm sóc vụ Phan Bội Châu. Ông hứa thế; giả thử cứ cho rằng một vị Toàn quyền Đông Dương mà lại biết giữ lời hứa đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn được phép tự hỏi liệu quan Toàn quyền Va-ren sẽ "chăm sóc" vụ ấy vào lúc nào và ra làm sao.
Trước hết, ngài chỉ muốn chăm sóc đến khi nào yên vị thật xong xuôi ở bên ấy đã.
Nhưng ngài lại chỉ vừa mới xuống tàu, mà hành trình từ Mác-xây đến Sài Gòn kéo dài chừng bốn tuần lễ cơ. Như vậy có nghĩa là trong bốn tuần lễ đó, Phan Bội Châu vẫn bị giam trong tù.
-> Lời hứa mập mờ, chứa đựng sự hài hước, lố bịch.
-> Thực chất: Trấn an, xoa dịu, vuốt ve dư luận.
-> Nhằm che đậy sự dối trá, lừa bịp của Va-ren.
=> Lời hứa thực chất là một trò lố lăng, bịp bợm.
Văn bản
Những trò lố hay là VaRen và Phan Bội Châu
( Nguyễn áI Quốc )
I -Đọc-hiểu chú thích
II - Đọc- hiểu văn bản

1- Lời hứa của Va-ren với
Phan Bội Châu
2 - Cuộc chạm trán giữa Va-ren và Phan Bội Châu
+ Va-ren:
+ Phan Bội Châu:
-Con nguười đã phản bội giai cấp vô sản Pháp
-Tên chính khách bị đồng bọn đuổi ra khỏi tập đoàn
-Kẻ đã ruồng bỏ quá khứ, ruồng bỏ lòng tin..
-Kẻ phản bội nhục nhã
-Con nguười đã hi sinh cả gia đình và của cảI để xa lánh khỏi thấy mặt bọn cuướp nưuớc mình, sống xa lìa quê huương và giờ đây đang bị vẫn chúng đeo gông lên vai đầy đoạ trong nhà giam, ..
-Bậc anh hùng, vị thiên sứ, đấng xả thân vì độc lập
Tên
Kẻ
Kẻ
Tuong ph?n d?i l?p
-Va-ren : Kẻ phản bội nhục nhã
- Phan B?i Châu: Bậc anh hùng, vị thiên sứ, đấng xả thân vì độc lâp
vị
Bậc
đấng
Văn bản
Những trò lố hay là VaRen và Phan Bội Châu
(Nguyễn áI Quốc )
I -Đọc-hiểu chú thích:
2 - Cuộc chạm trán giữa Va-ren và Phan Bội Châu
Va-ren :
- Kẻ phản bội nhục nhã
Phan B?i Châu:
- Bậc anh hùng, vị thiên sứ, đấng xả thân vì độc lâp
II - Đọc- hiểu văn bản :
Va-ren
Phan Bội Châu
Lời nói
TôI đem tự do đến cho ông đây
Tay phải giơ tay bắt tay Phan Bội Châu,
Tay trái nâng cái gông to kệch.
Hành động
tự do
Điều kiện
Hứa với tôi sẽ trung thành với nước Pháp
Dể mặc đấy những ý nghĩ phục thù của ông.
Từ bỏ đi những mưu đồ xưa cũ
Chớ tìm cách xúi giục đồng bào ông chống lại chúng tôi nữa
Giả dối
Thực dụng, đê hèn
Nịnh bợ
Tâm hồn cao thượng.
Cuộc đời đầy hi sinh.
Chính tôi bày tỏ lòng kính trọng ông
Xảo trá

Thuyết phục
Nguyễn Bá Trác
Guy-xta-vơ A-lếch-xăng,A-ri-xtớt..
Chính bản thân Va-ren
Trơ trẽn, lố bịch, bỉ ổi
- Trơ trẽn, lố bịch và bỉ ổi
-Một k? thực dụng đê tiện,
- Gian ngoan, xảo trá,
- Im lặng
- Im lặng
- Im lặng , nhỡn
K?t qu?
Sửng sốt cả người
Thất bại hoàn toàn
- Kiên cường, sẵn sàng hi sinh vì dân tộc
Hình thức ngôn ngữ độc thoại , xây dựng nhân vật đặc sắc, giọng văn sắc sảo, trào lộng
Bộ mặt thật của thực dân Pháp
Văn bản
Những trò lố hay là VaRen và Phan Bội Châu
(Nguyễn áI Quốc )
I -Đọc-hiểu chú thích:
2 - Cuộc chạm trán giữa Va-ren và Phan Bội Châu
Va-ren :
- Kẻ phản bội nhục nhã
Phan B?i Châu:
- Bậc anh hùng, vị thiên sứ, đấng xả thân vì độc lâp
II - Đọc- hiểu văn bản :
1- Lời hứa của Va-ren
Va-ren
Phan Bội Châu
Lời nói
TôI đem tự do đến cho ông đây
Tay phải giơ tay bắt tay Phan Bội Châu,
Tay trái nâng cái gông to kệch.
Hành động
tự do
Điều kiện
Trung thành với nước Pháp
Dể mặc đấy những ý nghĩ phục thù của ông.
Từ bỏ đi những mưu đồ xưa cũ
Chớ tìm cách xúi giục đồng bào ông chống lại chúng tôi nữa
Giả dối
Thực dụng, đê hèn
Nịnh bợ
Tâm hồn cao thượng.
Cuộc đời đầy hi sinh.
Chính tôi bày tỏ lòng kính trọng ông
Xảo trá

Thuyết phục
Nguyễn Bá Trác
Guy-xta-vơ A-lếch-xăng,A-ri-xtớt..
Chính bản thân Va-ren.
Trơ trẽn, lố bịch, bỉ ổi
- Trơ trẽn, lố bịch và bỉ ổi
-Một k? thực dụng đê tiện,
- Gian ngoan, xảo trá,
- Im lặng
- Im lặng
- Im lặng , nhỡn
K?t qu?
Sửng sốt cả người
Thất bại hoàn toàn
- Kiên cường, sẵn sàng hi sinh vì dân tộc
Hình thức ngôn ngữ độc thoại , xây dựng nhân vật đặc sắc, giọng văn sắc sảo, trào lộng
Giả dối
Văn bản
Những trò lố hay là VaRen và Phan Bội Châu
(Nguyễn áI Quốc )
I -Đọc-hiểu chú thích:
2 - Cuộc chạm trán giữa Va-ren và Phan Bội Châu
Va-ren :
- Kẻ phản bội nhục nhã
Phan B?i Châu:
- Bậc anh hùng, vị thiên sứ, đấng xả thân vì độc lâp
II - Đọc- hiểu văn bản :
1- Lời hứa của Va-ren
Va-ren
Phan Bội Châu
Lời nói
TôI đem tự do đến cho ông đây
Tay phải giơ tay bắt tay Phan Bội Châu,
Tay trái nâng cái gông to kệch.
Hành động
tự do
Điều kiện
Trung thành với nước Pháp
Dể mặc đấy những ý nghĩ phục thù
Từ bỏ đi những mưu đồ xưa cũ
Chớ tìm cách xúi giục đồng bào ông chống lại chúng tôi nữa
Giả dối
Thực dụng, đê hèn
Nịnh bợ
Tâm hồn cao thượng.
Cuộc đời đầy hi sinh.
Chính tôi bày tỏ lòng kính trọng ông
Xảo trá

Thuyết phục
Nguyễn Bá Trác
Guy-xta-vơ A-lếch-xăng,A-ri-xtớt..
Chính bản thân Va-ren.
Trơ trẽn, lố bịch, bỉ ổi
- Trơ trẽn, lố bịch và bỉ ổi
-Một k? thực dụng đê tiện,
- Gian ngoan, xảo trá,
- Im lặng
- Im lặng
- Im lặng , nhỡn
K?t qu?
Sửng sốt cả người
Thất bại hoàn toàn
- Kiên cường, sẵn sàng hi sinh vì dân tộc
Va-ren chết trong nhục nhã
- Nhếch mép, mỉm cười
- Nhổ vào mặt Va-ren
Văn bản
Những trò lố hay là VaRen và Phan Bội Châu
(Nguyễn ái Quốc )
I -Đọc-hiểu chú thích:
2 - Cuộc chạm trán giữa Va-ren và Phan Bội Châu
Va-ren :
- Kẻ phản bội nhục nhã
Phan B?i Châu:
- Bậc anh hùng, vị thiên sứ, đấng xả thân vì độc lâp
II - Đọc- hiểu văn bản :
1- Lời hứa của Va-ren
Va-ren
Phan Bội Châu
Lời nói
TôI đem tự do đến cho ông đây
Tay phải giơ tay bắt tay Phan Bội Châu,
Tay trái nâng cái gông to kệch.
Hành động
tự do
Điều kiện
Trung thành với nước Pháp
Dể mặc đấy những ý nghĩ phục thù
Từ bỏ đi những mưu đồ xưa cũ
Chớ tìm cách xúi giục đồng bào ông chống lại chúng tôi nữa
Giả dối
Thực dụng, đê hèn
Nịnh bợ
Tâm hồn cao thượng.
Cuộc đời đầy hi sinh.
Chính tôi bày tỏ lòng kính trọng ông
Xảo trá

Thuyết phục
Nguyễn Bá Trác
Guy-xta-vơ A-lếch-xăng,A-ri-xtớt..
Va-ren.
Trơ trẽn, lố bịch, bỉ ổi
- Trơ trẽn, lố bịch và bỉ ổi
-Một k? thực dụng đê tiện,
- Gian ngoan, xảo trá,
- Im lặng
- Im lặng
- Im lặng , nhỡn
K?t qu?
Sửng sốt cả người
Thất bại hoàn toàn
- Kiên cường, sẵn sàng hi sinh vì dân tộc
Va-ren chết trong nhục nhã
- Nhếch mép, mỉm cười
- Nhổ vào mặt Va-ren
> <
-> Thực dân Pháp
-> Dân tộc Việt Nam
Văn bản
Những trò lố hay là VaRen và Phan Bội Châu
(Nguyễn áI Quốc )
I -Đọc-hiểu chú thích:
2 - Cuộc chạm trán giữa Va-ren và Phan Bội Châu
Va-ren :
- Kẻ phản bội nhục nhã
Phan B?i Châu:
- Bậc anh hùng, vị thiên sứ, đấng xả thân vì độc lâp
II - Đọc- hiểu văn bản :
1- Lời hứa của Va-ren
- Trơ trẽn, lố bịch và bỉ ổi
-Một k? thực dụng đê tiện,
- Gian ngoan, xảo trá,
- Kiên cuường, sẵn sàng hi sinh vì dân tộc
Hãy đánh dấu x vào ô tương ứng với sự việc thực và sự việc hư cấu trong văn bản
x
x
x
Văn bản
Những trò lố hay là VaRen và Phan Bội Châu
(Nguyễn áI Quốc )
I -Đọc-hiểu chú thích:
2 - Cuộc chạm trán giữa Va-ren và Phan Bội Châu
Va-ren :
- Kẻ phản bội nhục nhã

II - Đọc- hiểu văn bản :
1- Lời hứa của Va-ren
- Trơ trẽn, lố bịch và bỉ ổi
-Một k? thực dụng đê tiện,
III-tổng kết
1/ Nghệ thuật :
2/ Nội dung :

Văn bản
Những trò lố hay là VaRen và Phan Bội Châu
(Nguyễn áI Quốc )
I -Đọc-hiểu chú thích:
2 - Cuộc chạm trán giữa Va-ren và Phan Bội Châu
Va-ren :
- Kẻ phản bội nhục nhã
Phan B?i Châu:
- Bậc anh hùng, vị thiên sứ, đấng xả thân vì độc lâp
II - Đọc- hiểu văn bản :
1- Lời hứa của Va-ren
- Trơ trẽn, lố bịch và bỉ ổi
-Một k? thực dụng đê tiện,
- Gian ngoan, xảo trá,
- Kiên cường, sẵn sàng hi sinh vì dân tộc
Đối lập, tương phản
-> Hình ảnh của thực dân Pháp thóng trị nhưng đê hèn, bỉ ổi, gian trá
-> Hình ảnh của dân tộc Việt Nam bị thống trị nhưng anh hùng và bất khuất
III-Tổng kết
HDVN
- Học bài nắm nội dung, nghệ thuật cùng những sự việc xẩy ra trong câu chuyện
Tìm hiểu những nét đặc sắc của văn hoá xứ Huế
Soạn bài "Ca Huế trên sông Hương"
Làm bài :
+ So sánh giọng văn của Nguyễn ái Quốc trong văn bản " Những trò lố" với giọng văn của Hồ Chí Minh trong văn bản " tinh thần yêu nước của nhân dân ta"
+ Cảm nghĩ của em về nhân vật Phan Bội Châu
Bài tập 1: Chuyển đổi câu CĐ sau thành câu BĐ tương ứng theo các kiểu khác nhau. Cho biết câu nào không chuyển được thành 2 kiểu CBĐ. Tại sao?
Các kiến trúc sư xây dựng ngôi nhà này trong 7 năm.
Ông viết quyển sách này trong năm 2000.
Người ta bán quyển sách này với giá 35000.
Nhiều người mua quyển sách này.
Bài tập 2: Khi chuyển những câu sau thành câu BĐ, thường thêm bị hay được? Tại sao?
Nhà nước tặng ông nhiều huân chương.
Chúng em rất kính trọng cô giáo chủ nhiệm lớp.
Cô giáo phê bình bạn Nam.
Công an phạt người vi phạm luật lệ giao thông.
Bài tập: Một trong những thành công về phương diện nghệ thuật của tác phẩm này là sử dụng thủ pháp tương phản. Em hãy chỉ ra sự tương phản ấy trong tác phẩm
Gợi ý:
Sự tương phản thể hiện trong 2 cảnh đối lập:
a. Mưa to không ngớt và sức chống chọi có hạn của người dân:
- Thời gian: 1 giờ đêm(t/g này nói rõ hơn nguy cơ của lũ lụt và sự khó khan trong việc phòng chống).
- Mức độ nguy hiểm: nước lên to quá, hai ba đoạn đã thẩm lậu, không khéo thì vỡ mất
- Cảnh tượng, không khí hộ đê: căng thẳng, vất vả, sôi động và nhốn nháo (huy động tất cả những gì có thể phòng chống, người nào người ấy ướt lướt như chuột lột…). Không khí rất gấp gáp vì đê sắp vỡ.
- Sự bất lực của con người: ai ai cũng mệt lử cả rồi, sức người khó địch lại sức nước. Trong khi đó mưa vẫn rơi không ngớt.
- Đê vỡ, dân rơi vào cảnh lầm than, mất cửa nhà, mất cả tính mạng.
b.
* Trong đình, quan phụ mẫu bình chân như vại đánh bài. Không gian trong đình được miêu tả rất đặc sắc, y hệt như một “tướng phủ”, một “triều đình” thu nhỏ.
- Địa điểm: trong đình cao ráo, đê vỡ cũng không sao.
- Thành phần: quan phủ, chánh tổng và nha lai, trong đó NVTT là quan phụ mẫu
- KK: trang nghiêm, nhàn nhã
- Đồ dùng: tất cả đều sang trọng không thiếu thứ gì giúp cho vc đánh bài của quan được diễn ra trọn vẹn.
* Khi có người cấp báo, quan vẫn điềm nhiên, tâm trí của quan dồn hết vào bài
* Lúc đê vỡ cũng là lúc quan thắng bài. Trong đình, quan vui tột độ còn ngoài kia dân khổ tột cùng
Nhận xét: Chính sự tương phản trong đình - ngoài đê; sự tàn bạo của quan- sự khốn khổ của dân đen đã tạo nên giá trị tố cáo sâu sắc cho tác phẩm
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-03-29 11:02:47 | Thể loại: Ngữ văn 7 | Lần tải: 77 | Lần xem: | Page: 23 | FileSize: 1.44 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 27. Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu, Ngữ văn 7. NHữNG TRò LốHAY Là VA-REN Và PHAN BộI CHÂUTiết 110: NHữNG TRò LốHAY Là VA-REN Và PHAN BộI CHÂUI. Đọc, tìm hiểu chung:1. Tác giả:- Nguyễn ái Quốc (1890-1969) Quê Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Nguười là một nhà yêu nưuớc, một lãnh tụ vĩ đại đồng thời là một nhà văn, nhà thơ lớn của dân tộc Việt Nam, là danh nhân văn hoá thế giới.- Bút danh Nguyễn �i Quốc có từ năm 1919 đến 1945 gắn với tờ báo Ngưu?i cùng khổ, tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp và nhiều truyện kí xuất sắc khác.Tiết 110: NHữNG TRò L

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/bai-27-nhung-tro-lo-hay-la-va-ren-va-phan-boi-chau.3b340q.html