Bài 27. Luyện nói: Bài văn giải thích một vấn đề

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx
  • Bài 27. Luyện nói: Bài văn giải thích một vấn đề - 1
  • Bài 27. Luyện nói: Bài văn giải thích một vấn đề - 2
  • Bài 27. Luyện nói: Bài văn giải thích một vấn đề - 3
  • Bài 27. Luyện nói: Bài văn giải thích một vấn đề - 4
  • Bài 27. Luyện nói: Bài văn giải thích một vấn đề - 5
Luyện tập : BÀI VĂN
GIẢI THÍCH MỘT VẤN ĐỀ
I . Chuẩn bị ở nhà
1. Tìm hiểu đề và tìm ý
a) Mở bài : dẫn và nêu vấn đề
Luyện tập : Bài văn giải thích
một vấn đề
I . Chuẩn bị ở nhà
1. Tìm hiểu đề và tìm ý
a) Mở bài : dẫn và nêu vấn đề
b) Thân bài :
* Luận điểm 1 : Giải thích
Luyện tập : Bài văn giải thích
một vấn đề
I . Chuẩn bị ở nhà
1 Tìm hiểu đề và tìm ý
a) Mở bài : dẫn và nêu vấn đề
b) Thân bài :
* Luận điểm 1 : Giải thích
* Luận điểm 2 : Đúng hay sai
Luyện tập : Bài văn giải thích
một vấn đề
I . Chuẩn bị ở nhà
1. Tìm hiểu đề và tìm ý
a) Mở bài : dẫn và nêu vấn đề
b) Thân bài :
* Luận điểm 1 : Giải thích
* Luận điểm 2 : Đúng hay sai
* Luận điểm 3 : Lật ngược vấn đề
Luyện tập : Bài văn giải thích
một vấn đề
I . Chuẩn bị ở nhà
1. Tìm hiểu đề và tìm ý
a) Mở bài : dẫn và nêu vấn đề
b) Thân bài :
* Luận điểm 1 : Giải thích
* Luận điểm 2 : Đúng hay sai
* Luận điểm 3 : Lật ngược vấn đề
* Luận điểm 4 : Bài học nhận thức và hành động của bản thân
Luyện tập : Bài văn giải thích
một vấn đề
I . Chuẩn bị ở nhà
1. Tìm hiểu đề và tìm ý
a) Mở bài : dẫn và nêu vấn đề
b) Thân bài : Nêu nội dung giải thích
c) Kết bài : Khẳng định lại vấn đề cần giải thích
Luyện tập : Bài văn giải thích
một vấn đề
I . Chuẩn bị ở nhà
Tìm hiểu đề và tìm ý
Lập dàn ý : đề c
Dàn ý :
Mở bài :Giới thiệu về tác phẩm Sống chết mặc bay.
Nêu ý nghĩa của việc đặt nhan đề trong văn học, cũng như nhan đề trong truyện Phạm Duy Tốn
b) thân bài : Giải thích ngắn gọn về tên nhan đề
- Thái độ ích kỉ, vô trách nhiệm, chỉ biết lợi cho mình mà quên đi sự an toàn, lợi ích của người khác
- Nhan đề phù hợp với truyện ngắn:
+ Nêu bật hai cảnh tượng đối lập nhau: cảnh quan hộ đê sung sướng, xa hoa trái ngược với cảnh dân đen lầm than, khổ cực chống lũ
+ Nhan đề tố cáo những kẻ cầm quyền, bề thế chỉ biết trục lợi mà thờ ơ, tắc trách
c) Kết bài:
Nhan đề truyện cũng là thái độ sống của một bộ phận trong xã hội hiện nay ;
cần phải bài trừ, loại bỏ.
Có thể download miễn phí file .pptx bên dưới
Đăng ngày 2019-03-31 15:43:41 | Thể loại: Ngữ văn 7 | Lần tải: 10 | Lần xem: | Page: 11 | FileSize: 0.19 M | File type: pptx
lần xem

bài giảng Bài 27. Luyện nói: Bài văn giải thích một vấn đề, Ngữ văn 7. Luyện tập : BÀI VĂN GIẢI THÍCH MỘT VẤN ĐỀ I . Chuẩn bị ở nhà 1. Tìm hiểu đề và tìm ý a) Mở bài : dẫn và nêu vấn đềLuyện tập : Bài văn giải thích một vấn đềI . Chuẩn bị ở nhà 1. Tìm hiểu đề và tìm ý a) Mở bài : dẫn và nêu vấn đề b) Thân bài : * Luận điểm 1 : Giải thíchLuyện tập : Bài văn giải thích một vấn đề I . Chuẩn bị ở nhà 1 Tìm hiểu đề và tìm ý a) Mở bài : dẫn và nêu vấn đề b) Thân bài : * Luận điểm 1 : Giải thích * Luận điểm 2 : Đúng hay saiLuyện tập : Bài văn giải thích một vấn đề I . Chu

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/bai-27-luyen-noi-bai-van-giai-thich-mot-van-de.pg440q.html