Bài 25. Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 25. Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu - 1
  • Bài 25. Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu - 2
  • Bài 25. Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu - 3
  • Bài 25. Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu - 4
  • Bài 25. Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu - 5
bài 25
Tiết 106
Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu
I. Thế nào là dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu?
* Ví dụ
Tiết 106: Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu
Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có,

luyện những tình cảm ta sẵn có.
CN
VN
Cụm DT
Cụm DT
I. Thế nào là dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu?
Tiết 106: Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu
Những tình cảm ta không có
Những tình cảm ta sẵn có
PNT
PNT
DTTT
PNS
DTTT
PNS
C
C
V
V
* Ví dụ
I. Thế nào là dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu?
* Ví dụ
Tiết 106: Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu
Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có,

luyện những tình cảm ta sẵn có.
CN
VN
Cụm DT
Cụm DT
* Ghi nhớ : Khi nói hoặc viết, có thể dụng những cụm từ có hình thức giống câu đơn bình thường, gọi là cụm chủ - vị ( cụm C – V ), làm thành phần của câu hoặc của cụm từ để mở rộng câu.I. Thế nào là dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu?
Tiết 106: Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu
Văn chương gây cho ta những tình cảm, luyện cho ta những tình cảm.
Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm ta sẵn có.
Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm ta sẵn có.
Dùng cụm C – V để mở rộng câu làm phong phú, cụ thể hơn cho cách diễn đạt, tạo sự hấp dẫn trong lời nói, câu văn.
I. Thế nào là dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu?

Tiết 106: Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu
II. Các trường hợp dùng cụm chủ vị để mở rộng câu.
1, Ví dụ
a, Chị Ba đến khiến tôi thấy vui và vững tâm.
b, Khi bắt đầu kháng chiến, nhân dân ta tinh thần rất hăng hái.
c, Chúng ta có thể nói rằng trời sinh lá sen để bao bọc cốm, cũng như trời sinh cốm nằm ấp ủ trong lá sen.
d, Nói cho đúng thì phẩm giá của Tiếng Việt mới thật sự được xác định và đảm bảo từ ngày Cách mạng tháng Tám thành công.
Tìm các cụm C-V làm thành phần câu hoặc thành phần của cụm từ trong câu trên? Cho biết cụm C-V đó làm thành phần gì?
I. Thế nào là dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu?
Tiết 106: Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu
a, Chị Ba đến khiến tôi rất vui và vững tâm.
CN
V
VN
C
C
V
 Cụm C-V làm chủ ngữ và bổ ngữ
II. Các trường hợp dùng cụm chủ vị để mở rộng câu.
* Ví dụ
I. Thế nào là dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu?

Tiết 106: Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu
II. Các trường hợp dùng cụm chủ vị để mở rộng câu.
* Ví dụ

b, Khi bắt đầu kháng chiến, nhân dân ta tinh thần rất hăng hái.
V
C
TN
CN
VN
 Cụm C-V làm vị ngữ
c, Chúng ta có thể nói rằng trời sinh lá sen để bao bọcốm,I. Thế nào là dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu?
Tiết 106: Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu
II. Các trường hợp dùng cụm chủ vị để mở rộng câu.
* Ví dụ
CN
cũng như trời sinh cốm nằm ấp ủ trong lá sen.
VN
V
C
C
V
 Cụm C-V làm bổ ngữ
I. Thế nào là dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu?
d, Nói cho đúng thì phẩm giá của Tiếng Việt chỉ mới đươc xác
Tiết 106: Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu
II. Các trường hợp dùng cụm chủ vị để mở rộng câu.
* Ví dụ
định và đảm bảo từ ngày Cách mạng tháng Tám thành công.
TN
CN
V
C
VN
 Cụm C-V làm định ngữ
I. Thế nào là dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu?

Tiết 106: Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu
III. Luyện tập.
II. Các trường hợp dùng cụm chủ vị để mở rộng câu.
1,Tìm cụm C-V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ trong câu dưới đây. Cho biết trong mỗi câu cụm C-V làm thành phần gì ?
a, Đợi đến lúc vừa nhất, mà chỉ riêng những người chuyên môn mới định được, người ta gặt mang về.
b, Trung đội trưởng Bính khuôn mặt đầy đặn.
c, Khi các cô gái Vòng đỗ gánh, giở từng lớp lá sen, chúng ta thấy hiện ra từng lớp lá cốm, sạch sẽ và tinh khiết, không mảy may một chút bụi nào.
d, Bỗng một bàn tay đập và khiến hắn giật mình.
I. Thế nào là dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu?

Tiết 106: Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu
II. Các trường hợp dùng cụm chủ vị để mở rộng câu.
III. Luyện tập.
a, Đợi đến lúc vừa nhất, mà chỉ riêng những người chuyên môn mới
định được, người ta gặt mang về.
 Cụm C-V làm vị ngữ
b, Trung đội trưởng Bính khuôn mặt đầy đặn.
 Cụm C-V làm định ngữ
C
V
V
C
C N
V N
C N
V N
I. Thế nào là dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu?
Tiết 106: Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu
II. Các trường hợp dùng cụm chủ vị để mở rộng câu.
III. Luyện tập.
c, Khi các cô gái Vòng đỗ gánh, giở từng lớp lá sen, chúng ta

thấy hiện ra từng lớp lá cốm, sạch sẽ và tinh khiết, không mảy

may một chút bụi nào.
C
V
=> Cụm C-V làm trạng ngữ
V
C

=> Cụm C-V làm bổ ngữ (đảo C-V)
C N
V N
I. Thế nào là dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu?
Tiết 106: Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu
III. Luyện tập.
II. Các trường hợp dùng cụm chủ vị để mở rộng câu.
d, Bỗng một bàn tay đập vào vai khiến hắn giật mình.
V
C
=> Cụm C-V làm chủ ngữ
C
=> Cụm C-V làm bổ ngữ
V
C N
V N
Bài 2: Em hãy viết 1 đoạn văn(khoảng 4-5 câu),nội dung viết về cảnh đẹp thiên nhiên nước ta, trong đó có sử dụng cụm C-V để mở rộng câu. Hãy xác định cụm C-V đó.
DẶN DÒ
Học thuộc hai ghi nhớ.
Đặt 3 câu có sử dụng cụm C-V để mở rộng câu.
Chuẩn bị bài: Dùng cụm C-V để mở rộng câu (tiếp theo).
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-02-25 16:04:09 | Thể loại: Ngữ văn 7 | Lần tải: 182 | Lần xem: | Page: 17 | FileSize: 1.79 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 25. Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu, Ngữ văn 7. bài 25Tiết 106 Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câuI. Thế nào là dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu?* Ví dụTiết 106: Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câuVăn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện n

https://tailieuhoctap.com/baigiangnguvan7/bai-25-dung-cum-chu-vi-de-mo-rong-cau.7jj40q.html