Bai giang dien tu Bai 20. Bo cuc va phuong phap lap luan trong bai van nghi luan

  • 2 months ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: pptx , dung lượng : 7.60 M, số trang : 14 ,tên

Slides

Bài 20. Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận slide 1
Bài 20. Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận slide 2
Bài 20. Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận slide 3
Bài 20. Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận slide 4
Bài 20. Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận slide 5

Chi tiết

BIỆT ĐỘI ANH HÙNG
HƯỚNG DẪN
Hãy giúp cảnh sát bắt những tên cướp bằng cách trả lời đúng những câu hỏi.
POW!
POW!
CHIẾN THẮNG
CHIẾN THẮNG
Trở về
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
CÂU HỎI 1
Bố cục bài văn nghị luận gồm mấy phần
Ba phần
Trở về
CÂU HỎI 2
Nội dung phần mở bài trong bài văn nghị luận?
Nêu vấn đề
Trở về
CÂU HỎI 3
Nội dung Thân bài của bài văn nghị luận?
Trình bày nội dung chủ yếu
Trở về
CÂU HỎI 4
Nội dung Kết bài của bài văn nghị luận
Nêu kết luận khẳng định
tư tưởng, thái độ,..
Trở về
CÂU HỎI 5
Cách triển khai ý từ luận điểm suy ra luận cứ (từ ý tổng quát suy ra cụ thể) là kiểu lập luận gì?
Diễn dịch
Trở về
CÂU HỎI 6
Cách triển khai ý dựa trên đặc điểm giống nhau nào đó giữa 2 sự việc, sự vật là pp lập luận gì?
Suy luận tương đồng
Trở về
CÂU HỎI 7
Cách triển khai ý đi từ nguyên nhân đến hệ quả là pp lập luận gì?
Suy luận nhân quả
Trở về
CÂU HỎI 8
Cách triển khai ý đi từ luận điểm đến luận cứ, rồi từ luận cứ đến luận điểm là pp lập luận gì?
Tổng - Phân- Hợp
Trở về
CÂU HỎI 9
PP lập luận Tổng- phân- hợp là pp lập luận thế nào?
Cách triển khai ý đi từ luận điểm đến luận cứ, rồi từ luận cứ đến luận điểm
Trở về
CÂU HỎI 10
Thế nào là pp lập luận diễn dịch
Cách triển khai ý từ luận điểm suy ra luận cứ (từ ý tổng quát suy ra cụ thể)
Trở về
CÂU HỎI 11
Thế nào là pp lập luận nhân quả?
Cách triển khai ý đi từ nguyên nhân đến hệ quả
Trở về
CÂU HỎI 12
Thế nào là pp lập luận tương đồng
Cách triển khai ý dựa trên đặc điểm giống nhau nào đó giữa 2 sự việc
Trở về

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ