Bai giang dien tu Ngoai khoa "Ton Su Trong Dao"

  • 25/11/2016 03:41:49
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: pptx , dung lượng : , số trang : 33 ,tên

Slides

Ngoại khóa "Tôn Sư Trọng Đạo" slide 1
Ngoại khóa "Tôn Sư Trọng Đạo" slide 2
Ngoại khóa "Tôn Sư Trọng Đạo" slide 3
Ngoại khóa "Tôn Sư Trọng Đạo" slide 4
Ngoại khóa "Tôn Sư Trọng Đạo" slide 5

Chi tiết

TRƯỜNG THCS NGHĨA LÂM
NGOẠI KHÓA
Rung chuông vàng
Năm học 2016 - 2017
Design by L.Nam
Chủ đề: TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO
Design by L.Nam
NGOẠI KHÓA
RUNG CHUÔNG VÀNG
Câu hỏi 1
Câu hỏi 2
Câu hỏi 3
Câu hỏi 4
Câu hỏi 5
Câu hỏi 6
Câu hỏi 7
Câu hỏi 10
Câu hỏi 11
Câu hỏi 12
Câu hỏi 13
Câu hỏi 14
Câu hỏi 15
Câu hỏi 17
Câu hỏi 18
Câu hỏi 19
Câu hỏi 20
Câu hỏi 21
Câu hỏi 22
Câu hỏi 23
Câu hỏi 24
Câu hỏi 25
Câu hỏi 26
Câu hỏi 27
Câu hỏi 28
Câu hỏi 29
Câu hỏi 30
Câu hỏi 8
Câu hỏi 16
Câu hỏi 9
Design by L.Nam
NGOẠI KHÓA
RUNG CHUÔNG VÀNG
1
Câu hỏi:
Địa lý
Địa lý
Xã Nghĩa Lâm hiện tại có bao nhiêu thôn?
Đáp án:
8 thôn
Design by L.Nam
NGOẠI KHÓA
RUNG CHUÔNG VÀNG
2
Câu hỏi:
Toán học
Toán học
Số nguyên tố nhỏ nhất là số mấy?
Đáp án:
Số 2
Design by L.Nam
NGOẠI KHÓA
RUNG CHUÔNG VÀNG
3
Câu hỏi:
Nhà trường
Nhà trường
Trường THCS Nghĩa Lâm hiện tại có bao nhiêu lớp?
Đáp án:
13 lớp
Design by L.Nam
NGOẠI KHÓA
RUNG CHUÔNG VÀNG
4
Câu hỏi:
Văn học
Văn học
Hãy điền vào dấu ...(?)…:
Muốn sang phải bắt cầu Kiều
Muốn con ...(?)… phải yêu thầy?
Đáp án:
Hay chữ
Design by L.Nam
NGOẠI KHÓA
RUNG CHUÔNG VÀNG
5
Câu hỏi:
Âm nhạc
Âm nhạc
Giai điệu em đang nghe là của bài hát nào?
Đáp án:
Bài hát: Người thầy
Design by L.Nam
NGOẠI KHÓA
RUNG CHUÔNG VÀNG
6
Câu hỏi:
Anh văn
Anh văn
A person who provides knowledge for students. Who is she/he?
Đáp án:
Teacher
Design by L.Nam
NGOẠI KHÓA
RUNG CHUÔNG VÀNG
7
Câu hỏi:
Toán học
Toán học
Số một triệu là số có bao nhiêu chữ số?
Đáp án:
1.000.000 có 7 chữ số
Design by L.Nam
NGOẠI KHÓA
RUNG CHUÔNG VÀNG
8
Câu hỏi:
Trường học
Trường học
Sinh hoạt ngoại khóa với chủ điểm “Tôn sư trọng đạo” diễn ra vào tháng mấy hằng năm?
Đáp án:
Tháng 11 hằng năm
Design by L.Nam
NGOẠI KHÓA
RUNG CHUÔNG VÀNG
9
Câu hỏi:
GDCD
GDCD
Sự cần cù, tự giác, miệt mài, làm việc thường xuyên, đều đặn là biểu hiện của đức tính nào? A. Lễ độ B. Biết ơn
C. Kỷ luật D. Siêng năng
Đáp án:
D. Siêng năng
Design by L.Nam
NGOẠI KHÓA
RUNG CHUÔNG VÀNG
10
Câu hỏi:
Địa lý
Địa lý
Huyện nào của tỉnh Quảng Ngãi các phía đều tiếp giáp với biển?
Đáp án:
Huyện đảo Lý Sơn
Design by L.Nam
NGOẠI KHÓA
RUNG CHUÔNG VÀNG
11
Câu hỏi:
Lịch sử
Lịch sử
Khi Bác Hồ dạy học ở trường Dục Thanh, Bác có tên gọi là gì?
Đáp án:
Nguyễn Tất Thành
Design by L.Nam
NGOẠI KHÓA
RUNG CHUÔNG VÀNG
12
Câu hỏi:
Anh văn
Anh văn
What’s the Vietnam Teachers’ day?
Đáp án:
November 20th
Design by L.Nam
NGOẠI KHÓA
RUNG CHUÔNG VÀNG
13
Câu hỏi:
Địa lý
Địa lý
Huyện Tư Nghĩa có bao nhiêu xã, thị trấn?
Đáp án:
13 xã, 2 thị trấn (15)
Design by L.Nam
NGOẠI KHÓA
RUNG CHUÔNG VÀNG
14
Câu hỏi:
Trường học
Trường học
Trường THCS Nghĩa Lâm được thành lập vào năm nào?
A. 1975 B. 1976 C. 1977 D. 1978
Đáp án:
B. 1976
Design by L.Nam
NGOẠI KHÓA
RUNG CHUÔNG VÀNG
15
Câu hỏi:
Văn học
Văn học
Hãy điền thêm cho đủ lời người lái đò tặng thầy (cô) giáo nhân ngày 20/11 qua câu thơ sau:
Thầy cô như kẻ lái đò
Mỗi năm mỗi chuyến đưa…… sang sông
A. học sinh B. trò
C. người D. hàng
Đáp án:
B. trò
Design by L.Nam
NGOẠI KHÓA
RUNG CHUÔNG VÀNG
16
Câu hỏi:
Lịch sử
Lịch sử
Ngày xưa, người dạy chữ cho dân thường được gọi với tên gọi là gì?
Đáp án:
Ông đồ (Thầy đồ)
Design by L.Nam
NGOẠI KHÓA
RUNG CHUÔNG VÀNG
17
Câu hỏi:
20/11
20/11
Ngày 20/11/2016 kỷ niệm bao nhiêu năm ngày nhà giáo việt nam
Đáp án:
34 năm
Design by L.Nam
NGOẠI KHÓA
RUNG CHUÔNG VÀNG
18
Câu hỏi:
Anh văn
Anh văn
Who’s the NghiaLam secondary school principal?
Đáp án:
Mr. Nguyen Phuc Loc
Design by L.Nam
NGOẠI KHÓA
RUNG CHUÔNG VÀNG
19
Câu hỏi:
Địa lý
Địa lý
Tỉnh Quảng Ngãi có bao nhiêu huyện, thành phố thộc tỉnh?
Đáp án:
13 huyện, 1 thành phố (14)
Design by L.Nam
NGOẠI KHÓA
RUNG CHUÔNG VÀNG
20
Câu hỏi:
Lịch sử
Lịch sử
Ông được gọi là Trạng Lường. Ông là ai?
A. Trạng Quỷnh; B. Trạng Quỳnh;
C. Lương Thế Vinh D. Nguyễn Đình Chiểu
Đáp án:
C. Lương Thế Vinh
Design by L.Nam
NGOẠI KHÓA
RUNG CHUÔNG VÀNG
21
Câu hỏi:
Lịch sử
Lịch sử
Đây là một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng của Ai Cập cổ đại, được xem là một trong 7 kỳ quan của thế giới.
Đáp án:
Kim Tự Tháp Ai Cập
Design by L.Nam
NGOẠI KHÓA
RUNG CHUÔNG VÀNG
22
Câu hỏi:
Văn học
Văn học
“Sọ Dừa”, “Thạch Sanh”, “Em bé thông minh” thuộc thể loại gì?
A. Truyện cười B. Truyện Cổ tích
C. Truyện Ngụ ngôn D. Truyền thuyết
Đáp án:
B. Truyện Cổ tích
Design by L.Nam
NGOẠI KHÓA
RUNG CHUÔNG VÀNG
23
Câu hỏi:
Âm nhạc
Âm nhạc
Bài hát Bụi phấn do ai sáng tác?
A. Vũ Hoàng B. Nguyễn Nhất Huy
C. Trương Quang Lục D. Phạm Tuyên
Đáp án:
A. Vũ Hoàng
Design by L.Nam
NGOẠI KHÓA
RUNG CHUÔNG VÀNG
24
Câu hỏi:
Anh văn
Anh văn
The teacher is holding it and asked her to write the answer on the blackboard. What is it?
(it has 5 letters)
Đáp án:
It’s chalk
Design by L.Nam
NGOẠI KHÓA
RUNG CHUÔNG VÀNG
25
Câu hỏi:
Lịch sử
Lịch sử
Người Thầy giáo nổi tiếng nhất thời trung đại đã từng dâng “thất trảm sớ” là ai?
Đáp án:
Thầy giáo
Chu Văn An
Design by L.Nam
NGOẠI KHÓA
RUNG CHUÔNG VÀNG
26
Câu hỏi:
Toán học
Toán học
Tìm một số tự nhiên. Biết rằng lấy 20 lần số đó trừ đi 11 lần số đó. Sau đó lấy kết quả chia cho 9 rồi cộng cho nửa số đó ta được kết quả là 18.
Đáp án:
Gọi số đó là x.
Ta có: (20x – 11x):9 + ½.x = 18
x = 12
Design by L.Nam
NGOẠI KHÓA
RUNG CHUÔNG VÀNG
27
Câu hỏi:
Nhà trường
Nhà trường
Liên đội Trường THCS Nghĩa Lâm được công nhận là liên đội mạnh cấp tỉnh mấy năm liên tiếp.
Đáp án:
2 năm
Design by L.Nam
NGOẠI KHÓA
RUNG CHUÔNG VÀNG
28
Câu hỏi:
Địa lý
Địa lý
Đất nước nào đông dân nhất thế giới?
A. Ấn Độ B. Nga
C. Mỹ D. Trung Quốc
Đáp án:
D. Trung Quốc
Design by L.Nam
NGOẠI KHÓA
RUNG CHUÔNG VÀNG
29
Câu hỏi:
Âm nhạc
Âm nhạc
Bài hát nào sau đây thể hiện tình cảm quý mến, biết ơn thầy cô giáo:
A. Năm ngón tay ngoan
B. Những bông hoa những bài ca
C. Dàn đồng ca mùa hạ
D. Con cò bé bé
Đáp án:
B. Những bông hoa những bài ca
Design by L.Nam
NGOẠI KHÓA
RUNG CHUÔNG VÀNG
30
Câu hỏi:
Anh văn
Anh văn
Diffrent with teachers at school, who have responsibility to educate students?
Đáp án:
Parents
TRƯỜNG THCS NGHĨA LÂM
Rung chuông vàng
Design by L.Nam

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ