Toán 2 Tuần 12

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Toán 2 Tuần 12 - 1
  • Toán 2 Tuần 12 - 2
  • Toán 2 Tuần 12 - 3
  • Toán 2 Tuần 12 - 4
  • Toán 2 Tuần 12 - 5
TRƯỜNG TiỂU HỌC ĐOÀN NGHIÊN
THIẾT KẾ MÔN TOÁN LỚP HAI
GIÁO VIÊN THỰC HIỆN:
PHẠM THỊ LAI
Kiểm tra bài cũ:
a/ X- 12 = 32
2.Tìm x :
b/ X - 9 = 18
Thứ 4 ngày 11 tháng 11 năm 2014
1. Muốn tìm số bị trừ ta thực hiện như thế nào?
Kiểm tra bài cũ:
Tìm x :
a/ X- 12 = 32
X = 32 + 12
X = 44
b/ X- 9 = 18
X = 18 + 9
X = 27
Thứ 4 ngày 11 tháng 11 năm 2014
TOÁN:
13 TRỪ ĐI MỘT SỐ: 13 – 5
Thứ 4 ngày 11 tháng 11 năm 2014
13 – 5 = ?
TOÁN:
13 – 5 = 8
13 TRỪ ĐI MỘT SỐ : 13 – 5
Thứ 4 ngày 11 tháng 11 năm 2014
1 3
5
-
8
.Viết số13 rồi viết số 5 xuống dưới thẳng cột với số 3. Viết dấu – và kẻ vạch ngang.
.13 trừ 5 bằng 8,viết số 8 thẳng cột với số 3 và số 5 ở hàng đơn vị.
1 3 – 5 = 8
TOÁN:
13 TRỪ ĐI MỘT SỐ : 13 – 5
Thứ 4 ngày 11 tháng 11 năm 2014
13 – 4 =
13 – 5 =
13 – 6 =
13 – 7 =
13 – 8 =
13 – 9 =
8
7
6
5
4
9
13 TRỪ ĐI MỘT SỐ : 13 – 5
TOÁN:
Thứ 4 ngày 11 tháng 11 năm 2014
9 + 4 =
4 + 9 =
13 - 9 =
13 - 4 =
8 + 5 =
5 + 8 =
13 - 8 =
13 - 5 =
13
13
4
9
13
13
5
8
Thứ 4 ngày 11 tháng 11 năm 2014
13 TRỪ ĐI MỘT SỐ : 13 – 5
TOÁN:
7
4
6
9
8
Tính:
13 TRỪ ĐI MỘT SỐ : 13 – 5
Thứ 4 ngày 11 tháng 11 năm 2014
TOÁN:
Thứ 4 ngày 11 tháng 11 năm 2014
13 TRỪ ĐI MỘT SỐ : 13 – 5
TOÁN:
13 – 4 =
13 – 5 =
13 – 6 =
13 – 7 =
13 – 8 =
13 – 9 =
9
8
7
6
5
4
TOÁN:
Thứ 4 ngày 11 tháng 11 năm 2014
13 TRỪ ĐI MỘT SỐ : 13 – 5
13 TRỪ ĐI MỘT SỐ : 13 – 5
TOÁN:
TRÒ CHƠI
AI NHANH HƠN
CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG
13 – 0 = ?
A. 0
B. 13
C. 10
13 – 13 = ?
A. 0
B. 13
C. 10
Thân ái chào tạm biệt !
Chúc các em chăm ngoan, học giỏi
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2014-11-12 21:30:21 | Thể loại: Mỹ thuật | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 15 | FileSize: 0.92 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Toán 2 Tuần 12, Mỹ thuật. TRƯỜNG TiỂU HỌC ĐOÀN NGHIÊNTHIẾT KẾ MÔN TOÁN LỚP HAIGIÁO VIÊN THỰC HIỆN:PHẠM THỊ LAIKiểm tra bài cũ:a/ X- 12 = 32 2.Tìm x :b/ X - 9 = 18Thứ 4 ngày 11 tháng 11 năm 20141. Muốn tìm số bị trừ ta thực hiệ

https://tailieuhoctap.com/baigiangmythuat/toan-2-tuan-12.gc41zq.html