Bài 21. Một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 21. Một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954 - 1
  • Bài 21. Một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954 - 2
  • Bài 21. Một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954 - 3
  • Bài 21. Một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954 - 4
  • Bài 21. Một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954 - 5
MỘT SỐ TÁC GIẢ, TÁC PHẨM TIÊU BIỂU CỦA MĨ THUẬT VIỆT NAM
TỪ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẾN NĂM 1954
TIẾT: 29
BÀI: 21
Thảo luận: 5’

1/ Tóm tắt tiểu sử họa sĩ Nguyễn Phan Chánh? Nêu các tác phẩm tiêu biểu? Phân tích tác phẩm “Chơi ô ăn quan”
Hết giờ
2/ Tóm tắt tiểu sử họa sĩ Tô Ngọc Vân? Nêu các tác phẩm tiêu biểu? Phân tích tác phẩm “Nghỉ chân bên đồi”
3/ Tóm tắt tiểu sử họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung? Nêu các tác phẩm tiêu biểu? Phân tích tác phẩm “Du kích tập bắn”
4/ Tóm tắt tiểu sử họa sĩ Diệp Minh Châu? Nêu các tác phẩm tiêu biểu? Phân tích tác phẩm “Bác Hồ với thiếu nhi 3 miền Trung, Nam, Bắc”
Sinh tại : Thạch Hà –Hà Tĩnh .
Tốt nghiệp : Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương .
Khen thưởng : giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học- nghệ thuật
Tham gia : Nghiên cứu cách vẽ tranh lụa
TP tiêu biểu: “Chơi ô ăn quan” (tranh lụa), Em cho chim ăn, Rửa rau cầu ao, Lên đồng…..

3
Họa sĩ Nguyễn Phan Chánh (1892-1984)
1. Cuộc đời và sự nghiệp
MỘT SỐ TÁC GIẢ, TÁC PHẨM TIÊU BIỂU CỦA MĨ THUẬT VIỆT NAM
TỪ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẾN NĂM 1954
TIẾT: 29
BÀI: 21
Tranh lụa Chơi Ô Ăn Quan
Tranh lụa Em Cho Chim Ăn.
Tranh lụa Rửa Rau Cầu Ao.
Tranh lụa Lên Đồng.
Tranh lụa Người Bán Gạo.
Tranh lụa Người Hát Rong.
2. Tác phẩm:Chơi ô ăn quan
Sinh tại: Hà Nội .
Tốt nghiệp: Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương .
Khen thưởng: giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học- nghệ thuật
Tham gia:
+ Trước CMT8: ông chuyên vẽ về các thiếu nữ thị thành. Tác phẩm: Thiếu nữ bên hoa huệ, Hai thiếu nữ và em bé…
+ Sau CMT8: ông chuyển sang vẽ về những chiến sĩ, cụ già, cô thôn nữ. Tác phẩm: Nghỉ chân bên đồi.


6
II. Họa sĩ Tô Ngọc Vân (1906 -1954)
1. Cuộc đời và sự nghiệp
MỘT SỐ TÁC GIẢ, TÁC PHẨM TIÊU BIỂU CỦA MĨ THUẬT VIỆT NAM
TỪ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẾN NĂM 1954
TIẾT: 29
BÀI: 21
Thiếu Nữ Bên Hoa Huệ.
Hai Thiếu Nữ Và Em Bé
Thiếu Nữ Bên Hoa Sen.
Buổi Trưa
Nghỉ Chân Bên Đồi
Bác Hồ làm việc ở Bắc Bộ Phủ
Hai chiến sĩ
2. Tác phẩm: Nghỉ chân bên đồi
Sinh tại : Từ Liêm –Hà Nội .
Tốt nghiệp: Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương .
Khen thưởng: giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học- nghệ thuật
Tham gia: Hăm hở vẽ về phố phường Hà Nội, tham gia đoàn quân Nam tiến, góp phần xây dựng Bảo tàng Mĩ thuật Việt Nam….
TP tiêu biểu: Du kích tập bắn, Làm kíp lựu đạn, Khai hội ......

9
III. Họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung (1912-1977)
1. Cuộc đời và sự nghiệp
MỘT SỐ TÁC GIẢ, TÁC PHẨM TIÊU BIỂU CỦA MĨ THUẬT VIỆT NAM
TỪ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẾN NĂM 1954
TIẾT: 29
BÀI: 21
Du Kích Tập Bắn
Công Nhân Cơ Khí
Tan ca, mời chị em đi họp
để thi thợ giỏi
Bài Ca Nam Tiến
Em Thúy
Học hỏi lẫn nhau
Cuộc họp
Từ Hải
3. Tác phẩm: Du kích tập bắn
Sinh tại: Nhơn Thạnh –Bến Tre .
Tốt nghiệp: Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương .
Khen thưởng: giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học- nghệ thuật
Tham gia: Vẽ nhiều tranh về nơi ở và làm việc của Bác, nhiều pho tượng
TP tiêu biểu: Bác Hồ với thiếu nhi 3 miền Trung, Nam , Bắc, tượng Võ Thị Sáu, Hương Sen, Bác Hồ với thiếu nhi…..

12
IV. Nhà điêu khắc - Họa sĩ Diệp Minh Châu (1919-2002)
1. Cuộc đời và sự nghiệp

MỘT SỐ TÁC GIẢ, TÁC PHẨM TIÊU BIỂU CỦA MĨ THUẬT VIỆT NAM
TỪ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẾN NĂM 1954
TIẾT: 29
BÀI: 21
Bác Hồ với thiếu nhi ba miền
Trung Nam Bắc
Tượng Bác Hồ với Thiếu Nhi
tại NTN Tp. Hồ Chí Minh
Bác Hồ với thiếu nhi Trung, Nam, Bắc
Võ Thị Sáu
2. Tác phẩm: Bác Hồ với thiếu nhi ba miền Trung, Nam, Bắc
a. Tô Ngọc Vân
b. Nguyễn Đỗ Cung
c . Diệp Minh Châu
d. Nguyễn Phan Chánh
3
2
1
4
1
5
6
4
3
2
Tìm những điểm giống nhau và khác nhau của 4 họa sĩ mà em đã vừa học?
ĐIỂM CHUNG
Đều tốt nghiệp trường cao đẳng Mỹ Thuật Đông Dương .
Đều được giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học- nghệ thuật.
Đều tham gia kháng chiến và vẽ tranh.
Đều là những họa sĩ yêu nước
18
Phong cách và đề tài sáng tác

DI?M RI�NG
Chúc mừng, bạn đã nhận được 1 phần quà
Hãy kể ít nhất 2 tác phẩm của Tô Ngọc Vân trước CMT8?
Ngoài các tác giả, tác phẩm đã học trong bài này, em còn biết tác giả, tác phẩm nào khác?
Tác phẩm: “Bác Hồ với thiếu nhi 3 miền Trung, Nam ,Bắc” do họa sĩ nào sáng tác? Khi xem bức tranh này, em có suy nghĩ như thế nào?
Kể tên các tác giả mà em vừa học?
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2018-04-06 21:32:03 | Thể loại: Mĩ thuật 7 | Lần tải: 4 | Lần xem: | Page: 23 | FileSize: 5.00 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 21. Một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954, Mĩ thuật 7. MỘT SỐ TÁC GIẢ, TÁC PHẨM TIÊU BIỂU CỦA MĨ THUẬT VIỆT NAM TỪ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẾN NĂM 1954TIẾT: 29BÀI: 21Thảo luận: 5’1/ Tóm tắt tiểu sử họa sĩ Nguyễn Phan Chánh? Nêu các ta

https://tailieuhoctap.com/baigiangmithuat7/bai-21-mot-so-tac-gia-va-tac-pham-tieu-bieu-cua-mi-thuat-viet-nam-tu-cuoi-the-ki-xix-den-nam-1954.ttyz0q.html


bài giảng liên quan