Bài 21. Một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 21. Một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954 - 1
  • Bài 21. Một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954 - 2
  • Bài 21. Một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954 - 3
  • Bài 21. Một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954 - 4
  • Bài 21. Một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954 - 5

Nhiệt liệt chào mừng
Quí thầy cô đến dự giờ học mỹ thuật
Giáo viên:
Đinh Nam Phương
Kiểm tra bài cũ

Nhận xét bài kí hoạ của tiết 20 của các bạn về
+ Hình dáng?
+Đường nét?
+Màu sắc (độ đậm nhạt )?
Em hãy cho biết hai câu thơ trên nằm trong bài thơ gì?
Do ai sáng tác và nằm trong sự kiện lịch sử nào?

“Chín năm làm một Điện Biên
Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng”

.


Đáp án : Bai thơ Hoan hô chiến sĩ Điện Biên do
Nhà thơ Tô Hữu sáng tác nhân sự kiện chiến
thắng Điện Biên Phủ năm 1954


.


Tiết 21: Thường thức mỹ thuật
MĨ THUẬT VIỆT NAM
TỪ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẾN 1954
BÀI :14
Vài nét về bối cảnh xã hội Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến 1954
1.B?i c?nh l?ch s?
.
I- Vài nét về bối cảnh xã hội Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến 1954
I- Vài nét về bối cảnh xã hội Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến 1954
I- Vài nét về bối cảnh xã hội Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến 1954

2.Vai trò của các hoạ sĩ
II.Một số thành tựu của mỹ thuật Việt Nam giai đoạn cuối TK 19-1954

:
Mĩ thuật Việt Nam
từ cuối TK XIX đến năm 1954
Giai đoạn 1:
Từ cuối thế kỉ
XIX đến năm 1930

Giai đoạn 2:
Từ năm 1930
đến năm 1945

Giai đoạn 3:
Từ năm 1945
đến năm 1954
II. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG MĨ THUẬT
1.Giai đoạn I
HS Nguyễn Gia Trí
HS: Nguyễn Đỗ Cung
HS: Tô Ngọc Vân
HS: Nguyễn phan Chánh

II. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG MĨ THUẬT:
1. Giai đoạn từ cuối TK XIX đến năm 1930:
2. Giai đoạn từ năm 1930 đến năm1945:
II. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG MĨ THUẬT

:
2. Giai đoạn từ năm 1930 đến năm1945:
II. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG MĨ THUẬT:
II. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG MĨ THUẬT:
3. Giai đoạn từ năm 1945 đến năm1954:
* TÁC GIẢ- TÁC PHẨM TIÊU BIỂU:
CỦNG CỐ
TRƯỜNG CĐ MĨ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG THÀNH LẬP VÀO NĂM NÀO?
1925
AI LÀ NGƯỜI ĐI ĐẦU TRONG NỀN HỘI HỌA MỚI?
LÊ VĂN MiẾN
-Bức tranh dưới có tên là gì?
-Do ai sáng tác?
-Sáng tác vào giai đoạn nào?
Sáng tác vào giai đoạn 1945- 1954
Bát nước Tranh sơn mài của Sỹ Ngọc
(1949)
Bức tranh dưới có tên là gì?
- Do ai sáng tác? - Sáng tác vào giai đoạn nào?
Em Thuý Tranh sơn dầu của Trần Văn Cẩn
Sáng tác vào giai đoạn 1930- 1945
(1943)
DẶN DÒ
Bài tập: * Trả lời các câu hỏi ở phần bài tập. * Sưu tầm một số tranh về đề tài chiến tranh cách mạng.
Chuẩn bị bài mới: Một số tác giả tác phẩm tiêu biểu của MTVN giai đoạn cuối TK 19-1954
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2018-01-23 14:36:26 | Thể loại: Mĩ thuật 7 | Lần tải: 86 | Lần xem: | Page: 31 | FileSize: 4.99 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 21. Một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954, Mĩ thuật 7. Nhiệt liệt chào mừng Quí thầy cô đến dự giờ học mỹ thuậtGiáo viên:Đinh Nam PhươngKiểm tra bài cũNhận xét bài kí hoạ của tiết 20 của các bạn về+ Hình dáng?+Đường nét? +Màu sắc (độ đậm nhạt )?Em hãy cho

https://tailieuhoctap.com/baigiangmithuat7/bai-21-mot-so-tac-gia-va-tac-pham-tieu-bieu-cua-mi-thuat-viet-nam-tu-cuoi-the-ki-xix-den-nam-1954.r3hy0q.html


bài giảng liên quan