Bài 21. Một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 21. Một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954 - 1
  • Bài 21. Một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954 - 2
  • Bài 21. Một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954 - 3
  • Bài 21. Một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954 - 4
  • Bài 21. Một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954 - 5
Thường thức
mĩ thuật 8
1
GV: Nguyễn Thị Mỹ
Kiểm tra bài cũ
1. Nêu những thành tựu của mĩ thuật Việt Nam giai đoạn 1954-1975?
2. Nêu tên một số tác giả tác phẩm mĩ thuật Việt Nam giai đoạn 1954-1975 mà em biết?
2
1. Thành tựu cơ bản của mĩ thuật cách mạng Việt Nam:
Mĩ Thuật VN phát triển cả Bề chiều rộng lẫn chiều sâu
Nội dung đề tài các tác phẩm phong phú (chiến tranh cách mạng, lao dộng sản xuất, văn hoá giáo dục.)
Chất liệu đa dạng (sơn mài, lụa, khắc gỗ, sơn dầu, màu bột, điêu khắc)
Nắm đất miền Nam (tượng thạch cao-Phạm Xuân Thi)
Trái tim và nòng súng
(sơn mài-Huỳnh Văn Gấm)
Bình minh trên nông trang (sơn mài-Nguyễn Đức Nùng)
Một buổi cày
(sơn dầu-Lưu Công Nhân)
Nhớ một chiều Tây Bắc
(sơn mài-Phan Kế An)
Mẹ con
(khắc gỗ-Đinh Trọng Khang)
Con đọc bầm nghe
(tranh lụa-Trần Văn Cẩn)
Bài 14
Một số tác giả tác phẩm tiêu biểu
của mĩ thuật Việt nam
giai đoạn 1954 - 1975
5
Tác giả và tác phẩm
Trần Văn Cẩn: " Tát nước đồng chiêm"
Nguyễn Sáng: " Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ"
Bùi Xuân Phái: " Phố cổ"
? Thân thế và sự nghiệp
Gợi ý: -Năm sinh, năm mất
- Quê quán
- Tốt nghiệp
- Thành tựu CM
- Khen thưởng
- Tác phẩm tiêu biểu
6
Phân tích tác phẩm
? Nội dung
? Hình thức
Gợi ý: - Nội dung
- Chất liệu
- Bố cục ( nhóm chính, nhóm phụ)
- Hình tượng nhân vật
- Màu sắc

thảo luận nhóm
Tiểu sử hoạ sĩ
Bµi 14 - Th­êng thøc mÜ thuËt
Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật việt nam giai đoạn 1954 - 1975
Hoạ sĩ Trần Văn Cẩn (1910 - 1994)
a.Vài nét về thân thế và sự nghiệp


-Ông sinh 1910 tại Kiến An, Hải Phòng.
-Tốt nghiệp : Trường CĐMT Đông Dương( Khoá1931 - 1936)
-Ông tham gia Hội văn hoá cứu quốc, lên chiến khu Việt Bắc
dạy học và vẽ tranh.
-Ông là Tổng thư kí Hội Mĩ thuật Việt Nam, Hiệu trưởng
trường CĐ Mĩ thuật VN, là Đại biểu Quốc hội.

Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học - Nghệ thuật.


Một số tác phẩm tiêu biểu của ông :
Em Thuý - sơn dầu
Mùa đông sắp đến - sơn mài

Gội đầu (tranh khắc gỗ)
Nữ dân quân miền biển - sơn dầu

Nội dung tranh : vẽ về đề tài sản xuất nông nghiệp, ca ngợi cuộc sống lao động
Chất liệu : sơn mài
Bố cục tranh : theo luật xa gần, mang tính ước lệ
(nhóm chính : 10 người đang tát nước gầu dây, nhóm phụ là cảnh vật và con
người ở phía xa,.)
Hình tượng các nhân vật : mỗi người một dáng, dáng tát nước như đang múa,
cánh đồng nhộn nhịp như ngày hội
Bức tranh là tác phẩm sơn mài xuất sắc thành công ca ngợi, cổ vũ cuộc sống lao
động nông nghiệp
Bài 14 - Thường thức mĩ thuật
Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật việt nam
giai đoạn 1954 - 1975
Hoạ sĩ Trần Văn Cẩn (1910 - 1994)
2. Hoạ sĩ Nguyễn Sáng (1923 - 1988)

a. Vài nét về thân thế, sự nghiệp

-Ông sinh 1923 tại Mĩ Tho - Tiền Giang.
-Tốt nghiệp : trường Trung cấp Mĩ Thuật Gia Định và CĐMT Đông Dương khoá 1941 - 1945.
-Ông tham gia cướp chính quyền, vẽ tranh tuyên truyền, lên Việt Bắc vẽ tranh.
-Ông vẽ nhiều về bộ đội, dân công, nông dân, với cách vẽ mạnh mẽ, giản dị và biểu cảm.

Giải thưởng Hồ Chí Minh vè Văn học - Nghệ thuật.
Một số tác phẩm tiêu biểu của hoạ sĩ Nguyễn Sáng.
Thiếu nữ bên hoa sen - sơn dầu
Giặc đốt làng tôi - sơn dầu
Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ - sơn mài
Kết nạp đảng ở Điện biên phủ (sơn mài )
Nguyễn sáng
13
b. Giới thiệu tác phẩm Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ - sơn mài

-Nội dung tranh vẽ về đề tài chiến tranh cách mạng
-Bố cục : nhóm chính là các chiến sĩ , nhóm phụ là quang cảnh dưới chiến hào
-Gam màu chủ đạo là nâu đen, vàng đen đơn giản nhưng lộng lẫy
-Hình tượng các chiến sĩ tuy bị thương, gian khổ nhưng vẫn kiên cường, tin tưởng vào lí tưởng của Đảng (kết nạp Đảng)
Tác phẩm hội hoạ đẹp về hình tượng người chiến sĩ cách mạng

Bài 14 - Thường thức mĩ thuật
Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của
mĩ thuật việt nam giai đoạn 1954 - 1975
Hoạ sĩ Trần Văn Cẩn (1910 - 1994)
2. Hoạ sĩ Nguyễn Sáng (1923 - 1988)
3. Hoạ sĩ Bùi Xuân Phái (1920 - 1988)
a.Vài nét về thân thế sự nghiệp

-Ông sinh 1920 tại Quốc Oai - Hà Tây.
-Tốt nghiệp : trường CĐMT Đông Dươngkhoá 1941 - 1945.
-Ông tham gia khởi nghĩa tại Hà Nội, lên chiến khu kháng chiến, vẽ tranh.
-Đề tài yêu thích : phố cổ Hà Nội
Ông giảng dạy ở trường CĐ Mĩ thuật Việt Nam một thời gian

Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học - Nghệ thuật.
2/ Tác phẩm: các mảng tranh phố cổ Hà Nội

Bài 14 - Thường thức mĩ thuật
Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của
mĩ thuật việt nam giai đoạn 1954 - 1975

3. Hoạ sĩ Bùi Xuân Phái (1920 - 1988)
a.Vài nét về thân thế sự nghiệp
b.Mảng tranh về Phố cổ Hà Nội

-Néi dung: VÏ ®Ñp cña thñ ®« qua nh÷ng th¨ng trÇm lÞch sö
-Tranh Phè cæ : §­êng nÐt x« lÖch, m¸i t­êng rªu phong, ®en s¹m
®Ó lét t¶ sù cæ kÝnh, c¶nh th­êng v¾ng, hiu qu¹nh.
- Mµu ®¬n gi¶n nh­ng ®»m th¾m vµ s©u l¾ng. Tranh cña «ng lµm cho ng­êi xem t×nh c¶m mÕn yªu Hµ Néi cæ kÝnh.

Một số tác phẩm khác của Mĩ thuật đương đại Việt Nam
Một số tác phẩm khác của Mĩ thuật đương đại Việt Nam
1. Họa sĩ nào được Nhà nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học-Nghệ thuật ?
a. Họa sĩ Trần Văn Cẩn.
b. Họa sĩ Nguyễn Sáng.
c. Họa sĩ Bùi Xuân Phái.
d. Họa sĩ Trần Văn Cẩn và Nguyễn Sáng.
e. Cả a, b, c.
Đáp án câu 3.
e. Cả a-b-c.
Câu 2:
Hãy kết nối các tác giả đúng với tác phẩm của họ:


a.


b.


c.


1


2


3
Câu 3:
Hãy kết nối hình ảnh của họa sĩ đúng với tiểu sử của họ:a.


b.


c.


1. Sinh 1923 tại Mĩ Tho, Tiền giang.


2. Sinh năm 1910 tại Kiến An, Hải Phòng.


3. Sinh năm 1920 tại Quốc Oai, Hà Tây.
Bài 15: Vẽ trang trí
Tạo dáng và trang trí mặt nạ
Chuẩn bị bài sau
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2015-04-16 09:16:05 | Thể loại: Mĩ thuật 7 | Lần tải: 9 | Lần xem: | Page: 26 | FileSize: 6.29 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 21. Một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954, Mĩ thuật 7. Thường thức mĩ thuật 81GV: Nguyễn Thị MỹKiểm tra bài cũ1. Nêu những thành tựu của mĩ thuật Việt Nam giai đoạn 1954-1975?2. Nêu tên một số tác giả tác phẩm mĩ thuật Việt Nam giai đoạn 1954-1975 mà em b

https://tailieuhoctap.com/baigiangmithuat7/bai-21-mot-so-tac-gia-va-tac-pham-tieu-bieu-cua-mi-thuat-viet-nam-tu-cuoi-the-ki-xix-den-nam-1954.m9s8zq.html


bài giảng liên quan