Bài 21. Một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 21. Một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954 - 1
  • Bài 21. Một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954 - 2
  • Bài 21. Một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954 - 3
  • Bài 21. Một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954 - 4
  • Bài 21. Một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954 - 5
chào mừng các thầy, cô giáo
về dự giờ mĩ thuật 7B�i 21: Thu?ng th?c m? thu?t

Một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu
của mĩ thuật Việt Nam
từ cuối thế kỉ XIX đến 1954
GVTH: Nguyễn Thị Anh Đào
KHÓ
TRUNG BÌNH
DỄ

CÂU HỎI: Kể tên tác giả và tác phẩm và tiêu biểu trong giai đoạn từ cuối thế kỉ XIX đến 1954?
ĐÁP ÁN:
Chơi ô ăn quan (Nguyễn Phan Chánh)
Nghỉ chân bên đồi (Tô Ngọc Vân)
Du kích tập bắn (Nguyễn Đỗ Cung)
Bác Hồ với thiếu nhi ba miền Trung, Nam, Bắc (Diệp Minh Châu).
CÂU HỎI: Mĩ thuật Việt Nam được chia làm mấy giai đoạn trong thời kì này?


ĐÁP ÁN:
Từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1930
Từ năm 1930 đến năm 1945
Từ năm 1945 đến năm 1954.
CÂU HỎI: Tô Ngọc Vân từng là hiệu trưởng của trường nào?


ĐÁP ÁN:
Trường Cao đẳng mĩ thuật Việt Nam.B�i 21: Thu?ng th?c m? thu?t

Một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu
của mĩ thuật Việt Nam
từ cuối thế kỉ XIX đến 1954
Tiết 5-Bài 21: Một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến 1954
I. HỌA SĨ NGUYỄN PHAN CHÁNH (1892-1984)
Ngày sinh và ngày qua đời của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh?
- Họa sĩ Nguyễn Phan Chánh sinh 21/7/1892, mất 22/11/1984.
- Trường Cao đẳng Mĩ thuật Đông Dương (1925-1930).
- Nguyễn Phan Chánh nổi tiếng với các bức tranh lụa.
- 1996, Nguyễn Phan Chánh được Nhà nước ta truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học-Nghệ thuật.
Họa sĩ Nguyễn Phan Chánh theo học tại trường nào?
Họa sĩ Nguyễn Phan Chánh đạt những thành tựu rực rỡ trong lĩnh vực hội họa nào?
Họa sĩ Nguyễn Phan Chánh đã đạt được giải thưởng cao quý gì và vào năm nào?
Tiết 5-Bài 21: Một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến 1954
I. HỌA SĨ NGUYỄN PHAN CHÁNH (1892-1984)
Tranh lụa Chơi Ô Ăn Quan
Tranh lụa Em Cho Chim Ăn.
Tranh lụa Rửa Rau Cầu Ao.
Tranh lụa Lên Đồng.
Tranh lụa Người Bán Gạo.
Tranh lụa Người Hát Rong.
Tranh lụa Lớp Mẫu Giáo.
Tranh lụa Cô Hàng Xén
Tiết 5-Bài 21: Một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến 1954
I. HỌA SĨ NGUYỄN PHAN CHÁNH (1892-1984)
Tác phẩm “ Chơi ô ăn quan”
Giới thiệu khái quát nội dung tác phẩm “Chơi ô ăn quan”?
Nhận xét về màu sắc, bố cục trong tác phẩm?
Tranh diễn tả 4 bạn gái trong trang phục truyền thống đang chăm chú chơi ô ăn quan.
Gam màu chủ đạo là màu nâu hồng.
Bố cục tranh vẽ các bạn ngồi chơi chia thành 2 nhóm.
Tiết 5-Bài 21: Một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến 1954
II. HỌA SĨ TÔ NGỌC VÂN (1906-1954)
Em hãy cho biết năm sinh và năm mất của họa sĩ Tô Ngọc Vân?
Họa sĩ Tô Ngọc Vân sinh năm
15/12/1906, mất năm 1954.
Họa sĩ Tô Ngọc Vân tốt nghiệp Cao
Đẳng Mĩ thuật Đông Dương năm tốt nghiệp 1931.
Là Hiệu trưởng trường Mĩ thuật Kháng chiến (Chiến khu Việt Bắc).
Trước 1945, Tô Ngọc Vân chuyên vẽ thiếu nữ thành thị đài cát. Sau 1945, Tô Ngọc Vân chuyên vẽ về cách mạng (Chiến sĩ Vệ Quốc Đoàm, nông dân chất phác, thôn nữ thùy mỵ,…
1996, Tô Ngọc Vân được Nhà nước ta truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học-Nghệ thuật.
Họa sĩ Tô Ngọc Vân tốt nghiệp Cao đẵng Mĩ thuật Đông Dương năm nào?
Họa sĩ Tô Ngọc Vân là Hiệu trưởng đầu tiên của trường mĩ thuật nào?
- Đối tượng vẽ của Tô Ngọc Vân thay đổi như thế nào trong thời gian trước và sau Cách mạng Tháng Tám 1945?
Họa sĩ Tô Ngọc Vân đã đạt được giải thưởng cao quý gì và vào năm nào?
Tiết 5-Bài 21: Một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến 1954
II. HỌA SĨ TÔ NGỌC VÂN (1906-1954)
Thiếu Nữ Bên Hoa Huệ.
Hai Thiếu Nữ Và Em Bé
Thiếu Nữ Bên Hoa Sen.
Buổi Trưa
Nghỉ Chân Bên Đồi
Bác Hồ làm việc ở Bắc Bộ Phủ
Hai chiến sĩ
Tiết 5-Bài 21: Một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến 1954
II. HỌA SĨ TÔ NGỌC VÂN (1906-1954)
Tác phẩm “Nghỉ chân bên đồi”
Giới thiệu khái quát nội dung tác phẩm “Nghỉ chân bên đồi”?
Nhận xét về màu sắc, bố cục trong tác phẩm?
Tranh diễn tả phút nghỉ ngơi trên đường chiến dịch bên sườn đồi vùng trung du miền núi phía Bắc.
Tranh là minh chứng cho tình quân dân.
Gam màu chủ đạo là màu xanh, vàng, nâu.
Bố cục tranh vẽ mang nhiều yếu tố trang trí, đơn giản về màu sắc
và đường nét.
Tiết 5-Bài 21: Một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến 1954
III. HỌA SĨ NGUYỂN ĐỖ CUNG (1912-1977)
Em hãy cho biết năm sinh và năm mất của họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung?
Họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung sinh năm
1912, mất năm 22/9/1977.
Họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung tốt nghiệp
năm 1934.
Vẽ tranh miêu tả Cách mạng 1945, dạy vẽ trong cho họa sĩ trẻ.
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mỹ thuật.
Đóng góp xây dựng Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
1996, Nguyễn Đỗ Cung được Nhà nước ta truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học-Nghệ thuật.
Họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung tốt nghiệp Cao đẵng Mĩ thuật Đông Dương năm bao nhiêu?
Đóng góp của Họa sĩ về nghệ thuật?
Họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung đã đạt được giải thưởng cao quý gì và vào năm nào?
Tiết 5-Bài 21: Một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến 1954
III. HỌA SĨ NGUYỂN ĐỖ CUNG (1912-1977)
Du Kích Tập Bắn
Công Nhân Cơ Khí
Tan ca, mời chị em đi họp
để thi thợ giỏi
Bài Ca Nam Tiến
Em Thúy
Học hỏi lẫn nhau
Cuộc họp
Từ Hải
Tiết 5-Bài 21: Một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến 1954
III. HỌA SĨ NGUYỂN ĐỖ CUNG (1912-1977)
Tác phẩm “Du kích tập bắn”
Giới thiệu khái quát nội dung tác phẩm “Du kích tập bắn”?
Nhận xét về màu sắc, bố cục trong tác phẩm?
Tranh ghi lại buổi tập bắn của tổ du kích. Con người và thiên nhiên hòa trong cái nắng chói chang của vùng cực nam Trung Bộ.
Tranh đã lột tả được đầy đủ không khí kháng chiến
sôi sục của nhân dân.
Màu sắc hài hòa, trong sáng kết hợp lối vẽ khúc chiết họa sĩ tạo được sắc thái chân thật trong tranh.
Tiết 5-Bài 21: Một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến 1954
IV. NHÀ ĐIÊU KHẮC - HỌA SĨ DIỆP MINH CHÂU (1919-2002)
Em hãy cho biết năm sinh và năm mất của họa sĩ Diệp Minh Châu?
Họa sĩ Diệp Minh Châu sinh năm
10/2/1919, mất năm 12/7/2002.
Họa sĩ Diệp Minh Châu tốt nghiệp
Cao Đẳng Mĩ thuật Đông Dương năm nào tốt nghiệp 1945.
Vẽ tranh về nơi ở và làm việc của Bác Hồ. Bên cạnh đó ông còn tạc nhiều tượng.
1996, Diệp Minh Châu được Nhà nước ta truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học-Nghệ thuật.
Họa sĩ Diệp Minh Châu tốt nghiệp Cao đẵng Mĩ thuật Đông Dương năm nào?
Em hãy cho biết đối tượng vẽ của Diệp Minh Châu?
Họa sĩ Diệp Minh Châu đã đạt được giải thưởng cao quý gì và vào năm nào?
Tiết 5-Bài 21: Một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến 1954
IV. NHÀ ĐIÊU KHẮC - HỌA SĨ DIỆP MINH CHÂU (1919-2002)
Bác Hồ với thiếu nhi ba miền
Trung Nam Bắc
Tượng Bác Hồ với Thiếu Nhi
tại NTN Tp. Hồ Chí Minh
Bác Hồ với thiếu nhi Trung, Nam, Bắc
Võ Thị Sáu
Tiết 5-Bài 21: Một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến 1954
IV. NHÀ ĐIÊU KHẮC - HỌA SĨ DIỆP MINH CHÂU (1919-2002)
Tác phẩm “Bác Hồ với thiếu nhi Trung, Nam, Bắc”
Giới thiệu khái quát nội dung tác phẩm “Bác Hồ với thiếu nhi ba miền Trung, Nam, Bắc”?
Nhận xét về màu sắc, bố cục trong tác phẩm?
Tranh tượng trưng cho tình cảm yêu thương của thiếu nhi
cả nước đối với Bác Hồ, là tình cảm chân thành của tác giả
đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.
Gam màu chủ đạo là màu đỏ.
Bố cục tranh vẽ đơn giản về màu sắc
và đường nét.
Trò chơi : Đi tìm hoạ sĩ
Họa sĩ Tô Ngọc Vân
Ông là ai ?
Tác giả của tác phẩm nổi tiếng:
“Thiếu nữ bên Hoa Huệ”
Học bài và trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa.
- Sưu tầm hình ảnh về bài học
- Về nhà đọc trước và chuẩn bị đồ dùng cho bài
Bài 11: Vẽ tĩnh vật: Lọ hoa và quả
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
TIẾT HỌC KẾT THÚC
HẸN GẶP LẠI TIẾT SAU
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2017-02-28 11:17:20 | Thể loại: Mĩ thuật 7 | Lần tải: 1 | Lần xem: | Page: 25 | FileSize: | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 21. Một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954, Mĩ thuật 7. chào mừng các thầy, cô giáovề dự giờ mĩ thuật 7 B�i 21: Thu?ng th?c m? thu?tMột số tác giả và tác phẩm tiêu biểucủa mĩ thuật Việt Namtừ cuối thế kỉ XIX đến 1954GVTH: Nguyễn Thị Anh ĐàoKHÓTRUNG BÌNHDỄ

https://tailieuhoctap.com/baigiangmithuat7/bai-21-mot-so-tac-gia-va-tac-pham-tieu-bieu-cua-mi-thuat-viet-nam-tu-cuoi-the-ki-xix-den-nam-1954.fx8r0q.html


bài giảng liên quan