toán 51-15 lop 2

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • toán 51-15 lop 2 - 1
  • toán 51-15 lop 2 - 2
  • toán 51-15 lop 2 - 3
  • toán 51-15 lop 2 - 4
  • toán 51-15 lop 2 - 5
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI LỘC
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN TỐNG
Bài giảng môn Toán lớp 2
Chào mừng quý thầy cô giáo và các em học sinh
Kiểm tra bài cũ:
Toán:
11 - 6
Ong đi tìm mật
Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra bài cũ:
2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là :
a) 51 và 4
b) 21 và 6
Toán:
51 - 15
Bài toán: Có 53 que tính, bớt đi 15 que tính. Hỏi còn lại bao nhiêu que tính ?
Toán:
51 - 15
51 – 15 =
?
*Thực hành trên que tính
Toán:
51 - 15
51 – 15 =
?
5
1
1
5
3
6
-
51 – 15 = 36
51 - 15
* Đặt tính:
.
5
1
1
5
-
6
3
. 1 không trừ được 5, lấy 11 trừ 5
. 1 thêm 1 bằng 2, 5 trừ 2 bằng
bằng 6, viết 6, nhớ 1.
bằng 3, viết 3.
Toán:
51 - 15
35
14
32
29
45
27
.
.
.
.
.
.
Toán:
Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là :
a) 81 và 44
b) 51 và 25
51 - 15
c) 91 và 9
.
8
1
4
4
7
3
-
Toán:
51 - 15
Tìm x
x = 41 - 16
a) x + 16 = 41
b) x + 34 = 81
x = 25
x = 81 - 34
x = 47
c) 19 + x = 61
x = 61 - 19
x = 42
Toán:
51 - 15
Vẽ hình theo mẫu:
Mẫu
Toán:
31 - 15 =
51 - 37 =
91 -
55 =
- 28 =
36
16
43
14
15
22
81 - 66 =
41 - 19 =
Trò chơi : Ai đúng và nhanh
71
Toán:
51 - 15
Chân thành cảm ơn
thầy cô giáo và các em
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2014-10-31 10:38:47 | Thể loại: Mầm non | Lần tải: 15 | Lần xem: | Page: 14 | FileSize: 3.02 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng toán 51-15 lop 2, Mầm non. PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI LỘCTRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN TỐNGBài giảng môn Toán lớp 2Chào mừng quý thầy cô giáo và các em học sinhKiểm tra bài cũ:Toán:11 - 6 Ong đi tìm mật Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ:

https://tailieuhoctap.com/baigiangmamnon/toan-51-15-lop-2.8hf1zq.html