Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (4 tuổi).

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (4 tuổi). - 1
  • Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (4 tuổi). - 2
  • Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (4 tuổi). - 3
  • Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (4 tuổi). - 4
  • Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (4 tuổi). - 5
Lĩnh vực: PHÁT TRIỂN THẨM MĨ
Đề tài :
THƯƠNG CON MÈO
Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Thảo
Kính chúc các cô mạnh khoẻ
gia đình hạnh phúc
KẾT THÚC TIẾT HỌC
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2018-05-14 08:53:10 | Thể loại: Mầm non | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 8 | FileSize: 5.16 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (4 tuổi)., Mầm non. Lĩnh vực: PHÁT TRIỂN THẨM MĨĐề tài :THƯƠNG CON MÈOGiáo viên: Nguyễn Thị Thanh ThảoKính chúc các cô mạnh khoẻ gia đình hạnh phúcKẾT THÚC TIẾT HỌC

https://tailieuhoctap.com/baigiangmamnon/phat-trien-tinh-cam-tham-mi-4-tuoi.fbl00q.html